Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

MP: Skärp kraven på privata vårdgivare

Återkommande kontroller av privata vårdgivares verksamhet är nödvändigt för att kommunerna ska kunna garantera en god kvalitet i sin äldreomsorg. Tolkningsutrymmet rörande de krav som ställs i ingångna avtal måste därför vara minimalt, skriver Lena Östholm Munkberg (MP).

Publicerad: 30 september 2019, 08:01

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Äldre har rätt till en god vård och omsorg, skriver Lena Östholm Munkberg (MP)

Foto: Børge Sandnes/Colourbox


Ämnen i artikeln:

KvalitetMiljöpartietIVO

Miljöpartiet anser att det finns behov av en ökad kontroll av privata utförare inom äldreomsorgen. Lever deras verksamhet upp till det som kravställs, beställs och betalas för?

Det finns brister i avtalsuppföljningen inom den offentliga sektorn. I Helsingborg finns exempel på privata utförare som trots flera år av avtalsuppföljningar och upprepade åtgärdsplaner får skarp kritik vid tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Äldre har rätt till en god vård och omsorg. Uppföljningar med kontroll av kvaliteten är därför nödvändigt för att kommunerna ska garantera god kvalitet i verksamheten. Tolkningsutrymmet rörande de krav som ställs i ingångna avtal måste vara minimalt.

Upphandlingsmyndigheten påpekar specifikt att kraven sänks överlag när en privat utförare levererar sämre kvalitet än avtalat och detta inte görs tydligt: Den som behöver stöd och hjälp riskerar att inte få den vård och omsorg de har rätt till samtidigt som patientsäkerheten äventyras.

Lever någon utförare inte upp till avtalet uppstår dessutom en skillnad mellan seriösa leverantörer som uppfyller kraven och de mindre seriösa. Den senaste tidens rapporter från svenska kommuner om IVO:s tillsyner av privata vårdgivare har väckt flera frågetecken som; hantering när flera anmälningar gäller en och samma utförare till hur kommunernas tillsyn klarar en kraftig expansion av privata vårdgivare. Varje kommun fattar idag egna beslut om driftsform, egen regi eller privat regi och detsamma gäller hanteringen av avtalsuppföljningarna, den samordnande länken är IVO.

Kommunernas egna avtalsuppföljningar behöver hålla en hög nivå med kännbara konsekvenser om inte avtalet följs. I dag följer många kommuner upp ingångna avtal en gång om året eller en gång i halvåret. Det är beklämmande, och det räcker tyvärr inte. För en god vård och omsorg har kommunerna mycket att vinna på att avsätta de resurser som krävs för en ökad och kontinuerlig avtalsuppföljning.

För någon vecka sedan kunde vi läsa om att Vellinge kommun i Skåne utfärdat vite när ett vårdboende inte levt upp till avtalet gällande andelen utbildad personal. Det privata företaget tog över verksamheten i januari och redan i april upptäcktes brister som ledde till ökade kontroller. Härefter uppmärksammades att andelen undersköterskor inte uppgick till de 85 procent som angivits i avtalet och kontrollerna utökades. Bemanningslistor begärdes in dagligen och efter sommaren ställdes ett viteskrav per vecka samtidigt som hälso- och sjukvårdspersonal placerades på vårdboendet. Allt för en trygg, säker vård och omsorg.

Kvalitetsplaner antas i de kommunala nämnderna. Dessa styr bland annat hur, vad och hur ofta uppföljningar ska genomföras. I Helsingborg höjdes kraven inom äldreomsorgen väsentligt under slutet av förra mandatperioden och en uppdaterad kvalitetsplan antogs av en enig vård- och omsorgsnämnd. Men med facit i hand var det inte tillräckligt. Det är dags att vara självkritiska och höja kraven ytterligare.

Vi har i dag kvalitets- och avtalsuppföljningar och dessa är nödvändiga för en god vård och omsorg. Miljöpartiet hoppas att fler kommuner sätter ned foten och höjer kraven vid uppföljning av privata utförare och samtidigt tydliggör kostnaden för avtalsuppföljningen. Arbetskostnaden för uppföljning bör räknas in vid beslut om konkurrensutsättning av all vård och omsorg.

Miljöpartiet i Helsingborg har lämnat in ett initiativärende till nämnden om ökade uppföljningskrav av privata utförare, som ett första uppföljningsbesök redan efter tre månader och ökade krav med tätare uppföljning vid varje uppmärksammad brist. Många kommuner har svårt ekonomiskt i dag, men kampen för en vård och omsorg av god kvalitet fortsätter

Lena Östholm Munkberg, ledamot i vård- och omsorgsnämnden och ersättare i kommunfullmäktige  (MP) i Helsingborg

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetMiljöpartietIVO

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev