måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

MP: Offentlighetsprincipen garanterar insyn i skolorna

Det är inte orimligt att begära att skolor som finansieras med våra gemensamma medel ska vara öppna för medborgarnas insyn. Vi måste kunna känna oss trygga med att alla huvudmän lever upp till skollagens krav på kvalitet och värdegrund, slutreplikerar Miljöpartiets utbildningspolitiska talesperson Annika Hirvonen Falk.

Publicerad: 1 oktober 2020, 09:38

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det Hamilton undviker att lyfta, är att Skolverket och SCB fick ett uppdrag att föreslå lösningar som inte fick vara ett införandet av offentlighetsprincipen,” skriver Annika Hirvonen Falk (MP).

Foto: Henrik Svensson Karlsson


Ämnen i artikeln:

OffentlighetsprincipenFriskolorStatistikSekretessMiljöpartiet

Ulla Hamilton, från Friskolornas riksförbund, menar att det vore oproportionerligt att låta all skattefinansierad skolverksamhet omfattas av offentlighetsprincipen så att statistik över resultat, elever och lärare i fristående skolor ska kunna bli tillgänglig för alla igen. I stället hänvisar hon till förslaget från Skolverket och Statistiska centralbyrån (SCB) som handlar om att göra undantag i sekretesslagstiftningen.     Det Hamilton undviker att lyfta, är att Skolverket och SCB fick ett uppdrag att föreslå lösningar som inte fick vara just införandet av offentlighetsprincipen. Den lösningen har alltså inte varit möjlig för myndigheterna att föreslå. Skolverket har ändå tydligt sagt att de föredrar att offentlighetsprincipen omfattar även fristående skolor, och SCB antyder detsamma i sitt rapportsvar.     Myndigheternas förslag är nämligen inte alls att ”ta den proportionerliga vägen”. En bärande tanke i den officiella statistiken är att uppgifter som samlats in för statistikändamål ska omfattas av absolut sekretess. Detta i syfte att värna uppgiftslämnarnas integritet. Det finns inga liknande undantag i dag, och det finns en risk för att en sådan reglering leder oss in på ett sluttande plan. SCB skriver också i sin rapport att de är osäkra på om ett undantag i sekretessen för skolor är förenligt med EU:s statistikreglering. I slutändan är det tilliten till hela statistiksystemet som står på spel.

Det andra stora problemet är att ett undantag i sekretesslagstiftningen för Skolverket inte skulle lösa hela problemet eftersom kommunerna fortfarande inte skulle få tillgång till den statistik de behöver för att kunna göra en träffsäker resursfördelning utifrån skolornas olika socioekonomiska förutsättningar.

Det kan inte vara orimligt att begära att skolor som finansieras med våra gemensamma medel ska vara öppna för medborgarnas insyn. Förhoppningsvis diarieför de redan i dag både skriftliga överenskommelser mellan lärare och föräldrar och upprättade bedömningsdokument. Hur ska föräldrar och andra vårdnadshavare annars kunna ställa skolan till ansvar?

Precis som Hamilton skriver, så värnar Miljöpartiet de små idéburna friskolorna. Samtidigt måste vi kunna känna oss trygga med att alla huvudmän lever upp till skollagens krav på kvalitet och värdegrund. Därför måste offentlighetsprincipen omfatta alla skolor, oavsett vem som driver dem. Vi är dock givetvis öppna för alla förslag som kan underlätta hanteringen, särskilt för de minsta friskolorna.

Annika Hirvonen Falk, utbildningspolitisk talesperson (MP)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev