Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

MP: Ge oss fler verktyg för att få bilister att köra säkrare

Sedan flera år finns möjligheten att installera hastighetshållning uppkopplad via gps i alla bilar för att öka trafiksäkerheten. Men vi håller oss i stället till de gamla trafiksäkerhetslösningarna som kostar liv. Det skriver trafikborgarrådet Daniel Helldén (MP) som ändra regelverken så att kommunerna ska kunna använda den nya tekniken fullt ut.

Publicerad: 2 mars 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”I dag arbetar vi intensivt med en stor palett av ofta hundraåriga beprövade men ofta trubbiga verktyg för att trygga allas trafiksäkerhet i städerna,” skriver Daniel Helldén (MP).

Foto: Maxim Thoré, Bildbyrån / Anders J Larsson


Så sent som 2018 omkom 324 personer i trafiken i Sverige. Av dessa så skedde åtta dödsolyckor i Stockholms stad, varav hälften var fotgängare som blev påkörda av motorfordon och två stycken var singelolyckor med motorfordon. Det är åtta dödsfall för mycket.

I dag arbetar vi intensivt med en stor palett av ofta hundraåriga beprövade men ofta trubbiga verktyg för att trygga allas trafiksäkerhet i städerna. Samtidigt finns det ny smart teknik på trafiksäkerhetsområdet som märkligt nog inte används.

Genom modern digital teknik finns sedan flera år möjligheten att installera hastighetshållning uppkopplad via gps i alla bilar, det som kallas för geofencing, vilket skulle kunna översättas till ”digitala staket” för att få till trafiksäkerheten. Men vi håller oss till det gamla. Det är som om vi fortfarande skulle ha vev på bilarna trots att elstart uppfunnits. Är vi 2020 rädda för den fantastiska teknikutveckling som skett i samhället för trafiksäkerheten och inte vågar ta hjälp av den?

Vi vet att hastigheten som ett motorfordon håller vid en kollision ofta är avgörande för om en oskyddad trafikant överlever olyckan eller inte. Det är mycket ovanligt med dödsolyckor där bilar hållit låga hastigheter.

I Stockholm ser vi därför över hastighetsgränserna i hela staden, och går över till 30 och 40 km/h som bashastigheter. Till de förändrade hastigheterna hör pengar – 750 miljoner kronor – som vi i Stockholm lägger på trafiksäkerhetsåtgärder, pengar som går till allt från fartgupp till avsmalnade körbanor och mer utrymme för gående vid övergångsställen där många människor rör sig.

Men samtidigt som vi förändrar Stockholm och bygger trafiksäkrare miljöer har teknikutvecklingen gått kraftigt framåt. Möjligheten att automatiskt ta in och följa hastighetsgränser och trafikregler via gps, geofencing, finns i dag i några enstaka bilmodeller och i praktiken i de flesta lastbilar.

Den används dessutom redan för elsparkcyklarna i Stockholm. De är spärrade från att parkeras på vissa områden och de går automatisk ned i hastighet på utpekade gator. Det fungerar. Detta borde vara standard för alla fordon som rör sig i staden. Vi har i den grönblåa budgeten för 2020 också pekat ut att alla de fordon som staden använder inom sina verksamheter ska vara försedda med geofencingteknik senast 2021.

De tekniska möjligheterna till trots så kan inte vi från Stockholms sida ställa krav på andra bilar i staden än våra egna. Vi skulle alltså kunna få en avsevärt bättre trafiksäkerhet om vi bara fick möjlighet att använda den nya tekniken fullt ut. Då skulle vi kunna ställa krav att bilarna på Stockholms gator utrustas med den nya tekniken så att de inte kan köra snabbare än hastighetsgränsen. En sån förändring skulle rädda liv.

Därför borde infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) verka för att ge kommunerna fler verktyg – det skulle vara bra inte minst för att förbättra trafiksäkerheten i Sveriges städer och möjliggöra att ytterligare närma oss nollvisionen om att inga människor ska dö i trafiken.

Det borde även vara en självklarhet för biltillverkarna att ta sitt ansvar och låter programmera bilarna med hastighetshållningssystemen som kan fjärrstyras efter den hastighetsbegränsning som gäller.

Vi gör mycket i Stockholm, med stora satsningar på trafiksäkerhetsåtgärder och arbete för att få ner hastigheterna. Men infrastrukturminister Tomas Eneroth skulle även kunna agera för att ge oss möjlighet att fullt ut använda den nya teknik i bilarna som skulle öka trafiksäkerheten ytterligare. Vi lever under 2020, inte 1920. Sverige har legat i framkant tack vare arbetet med nollvisionen, och har nu möjlighet att ta nästa steg mot faktisk trafiksäkerhet.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev