måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Mobilisera för människors hållbara välbefinnande, politiker”

Förtroendevalda, ni äger ett unikt mandat och ansvar att besluta om en samlad ambition för hållbart välbefinnande för kommuner, regioner och hela landet, skriver ledare från flera sektorer i olika delar av landet.

Publicerad: 12 oktober 2021, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Hållbart välbefinnande är intimt sammanflätat med psykisk hälsa och minskar sjukfrånvaro, ensamhet, inre stress, oro och ångest, miljöförstörande beteenden och mycket mer,” skriver debattörerna. Foto: Julian Stratenschulte/TT


Ämnen i artikeln:

Agenda 2030TillitPsykisk ohälsa

Vi är inne i en av mänsklighetens och planetens största transformationer någonsin. Därför behövs det långsiktiga investeringar och åtgärder med fokus på människans hållbara välbefinnande och psykiska hälsa. Det är grunden för att skapa ett tryggt och hållbart samhälle. 

Vårt välbefinnande grundar sig i psykologiska och sociala förmågor såsom motivation, mening, tillit, perspektivtagande, gemensamt lärande, problemlösning, inre lugn, hoppfullhet och framtidsvision. Våra sociala, ekologiska och ekonomiska livsmiljöer är jordmånen för dessa förmågor – samtidigt som välbefinnandet är en helt avgörande växtkraft för utvecklingen av våra livsmiljöer. 

FN, OECD, EU och Nordiska Ministerrådet har samstämmigt konstaterat att vårt personliga välbefinnande är helt avgörande för att läka ihop ett alltmer polariserat samhälle och för att förverkliga Agenda 2030. Länder som Nya Zeeland, Island, Norge, Skottland, UK och Kanada går starkt framåt med helt nya grepp för välbefinnande, men Sverige halkar efter. Vi behöver nu tillsammans skapa världens mest kraftfulla agenda för välbefinnande. 

Läget är mer allvarligt och akut än någonsin tidigare. Hållbart välbefinnande är intimt sammanflätat med psykisk hälsa och minskar sjukfrånvaro, ensamhet, inre stress, oro och ångest, miljöförstörande beteenden och mycket mer. 

Bristande fokus på välbefinnande och psykisk hälsa har en förödande effekt på social, ekonomisk och ekologisk utveckling. Den direkta årliga kostnaden för dessa utmaningar är enorm. Bara för psykisk ohälsa, en delmängd av denna utmaning, uppgår kostnaden för arbetsgivare, utbildnings- och hälsosystem sammantaget till mer än 200 miljarder kronor (motsvarande 5 procent av BNP). Vi behöver akut utveckla långsiktigt sammanhållna strategier och investeringsplaner för att framtidssäkra Sverige. 

Förtroendevalda, ni äger ett unikt mandat och ansvar att besluta om en samlad ambition för hållbart välbefinnande för kommuner, regioner och hela landet. För att starta denna process har vi, ledare från flera sektorer och olika platser i landet, börjat driva ett gemensamt mindshift för ett hållbart välbefinnande och psykisk hälsa. 

Vi utforskar testar, lär och sprider kunskap om hur insatser för välbefinnande och psykisk hälsa bygger våra mänskliga förmågor och ger positiva effekter längs livets skilda utmaningar. Men vi behöver er förtroendevalda för att få kraft, skala och långsiktighet. 

Låt valrörelsen och nästa mandatperiod bygga en stabil grund för välbefinnande. Det är en grundläggande infrastruktur för social, ekonomisk och ekologisk hållbar tillväxt. 

Vi föreslår tre strategier som givit goda resultat i ledande länder: 

Skapa nationella, regionala och lokala välbefinnandebudgetar med riktig förändringskraft. Bedöm alla budgetförslag på statlig, regional och kommunal nivå utifrån hur väl de bidrar till hållbart välbefinnande – såsom det redan görs i till exempel Nya Zeeland och Storbritannien. Använd etablerade mätsystem såsom indikatorerna i vårpropositionen och BRP+ för att styra mot hållbart välbefinnande.  

Bygg förutsättningar för att leverera vad grundlag, portalparagrafer och visioner lovar. Regeringsformen 2§, plan- och bygglag, skollag och arbetsmiljölagar samt regioners och kommuners visioner och övergripande mål uttalar och stadfäster ambitioner för välbefinnande. Vi behöver säkra strukturer och processer för att förverkliga och uppnå dessa ambitioner. 

Förstärk området inom etablerade strukturer och processer för samhällsinnovation. Hållbart välbefinnande är grundläggande för Sveriges innovationskraft och för att förverkliga Agenda 2030. Säkra området inom Nationella Innovationsrådet och Agenda 2030-samordningen genom tydliga uppdrag som utvecklar långsiktiga planer för området i samverkan mellan stat, region och kommuner i samverkan med näringsliv och civilsamhälle. 

När vi samarbetar får vi kraft för ett avgörande ställningstagande, ett mindshift för hållbart välbefinnande och psykisk hälsa i skolor, på arbetsplatser, i våra livsmiljöer samt i en modern hälso- och sjukvård.

Tillsammans är vi redo att lyckas – är ni?

Niklas Huss
Generalsekreterare Mindshift Sverige

Stefan Nyrinder
Ordförande Mindshift Östergötland 

Henrik Stangel
Ordförande Mindshift Gotland 

Glenn Westerlund
Ordförande Mindshift Kalmar 

Ulrika Hedman
Vd Länsförsäkringar Uppsala

Torbjörn Eriksson
Grundare WorkLife Group 

Kristina Bähr
Barnläkare, chefshandledare Exist.se

Jonas Olsson
Vd, Stiftelsen Svensk Industridesign

Åsa Keane
Vd Landskapslaget 

Jakob Trollbäck
Vd the New Division

Zeynep Erdal
Managing Director, Wovid Diaries

Tomas Björkman
Grundare Stiftelsen Ekskäret

Maria Eliadis
Projektledare Tillväxt Gotland

Michael Enlund
Regionchef, Air Gotland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev