Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Missbruk en sjukdom som ska behandlas av vården

Ansvaret för missbruksvården bör föras över helt och hållet till sjukvården, skriver fyra centerpartistiska regionpolitiker inför SKL-kongressen.

Publicerad: 26 november 2019, 07:53

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi hoppas nu att SKL:s kongress beslutar i enlighet med vår motion så vi får en jämlikare vård även inom detta område.”

Foto: Jeppe Gustafsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

MissbruksvårdPsykiatriSKRPsykisk ohälsaVem tar ansvar för missbrukarna?

Forskningen och kunskapsutvecklingen påvisar alltmer att missbruk är ett tydligt sjukdomstillstånd. Det är djupt olyckligt att det inte finns ett sammanhållet behandlingsansvar i Sverige för missbruk såsom för andra sjukdomstillstånd. Vi föreslår i en motion till Sveriges Kommuner och Landstings kongress (SKL) att en översyn bör inledas om huvudmannaskapsfrågan för missbruks- och beroendevården i syfte att likställa denna med ansvarsförhållandena för annan hälso- och sjukvård.

I samband med remisshanteringen av missbruksutredningen (SoU 2011:35) avstyrkte SKL förslaget till förändring av det delade ansvaret mellan kommuner och regioner. Det förslaget innebar att regionerna skulle ansvara för all behandling (medicinsk, psykologisk och psykosocial) och kommunerna för socialtjänstens hantering av psykosocialt stöd liksom stöd till boenden, sysselsättning och försörjning. Ansvarsfördelningen skulle alltså likställas med andra sjukdomstillstånd, både somatiska och psykiatriska.

I stället infördes 2013 nya krav på samverkansöverenskommelser mellan regioner och kommuner för att minska de problem som det delade huvudmannaskapet leder till. Men i den praktiska tillämpningen av lagstiftningen blir gränsen mellan vad som är huvudmännens ansvar oklar. Gränssnittet mellan vad som är att betrakta som insatser enligt socialtjänstlagen och vad som är insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen uppfattas av huvudmännen som otydlig och leder inte sällan till svårigheter att komma överens om hur ansvaret ska fördelas. Erfarenheten av detta är nu att problemen kvarstår och leder till skillnader i vilken vård som erbjuds i olika delar av landet.

Problemen förstärks särskilt när en individ har samsjuklighet, då finns en stor risk för att otydligheten i behandlingsansvar gör att adekvat behandling uteblir.

Att huvudmännen har ett gemensamt ansvar för psykosocial och psykologisk behandling kan dessutom vara i strid med kommunallagens (2017:725) grundläggande bestämmelser om kommunernas och regionernas befogenheter. Vidare finns också en risk att kommuner utför hälso- och sjukvårdsinsatser utan att lagstöd finns i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). I verksamheter där socialtjänsten möter personer med missbruksproblem har inte kommunerna något hälso- och sjukvårdsansvar, vilket gör att kommunerna endast kan ansvara för sådan behandling som är att betrakta som socialtjänst. Regionen kan i sin tur endast svara för behandling i form av hälso- och sjukvård.

En översyn av huvudmannaskapsfrågan för missbruks- och beroendevården i syfte att likställa denna med ansvarsförhållandena för annan hälso- sjukvård skulle ha inletts för länge sedan. Vi hoppas nu att SKL:s kongress beslutar i enlighet med vår motion så vi får en jämlikare vård även inom detta område.

Christer Jonsson, (C) region Kalmar län

Cecilia Andersson, (C) Västra Götalands regionen

Gunilla Druve Jansson, (C) Västra Götalands regionen

Raymond Pettersson, (C) Region Jönköpings län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev