fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Minska hemlösheten med ”Bostad först” i varje kommun”

Socialstyrelsen behöver få ett tydligt uppdrag från regeringen för att sprida och modelltroget implementera ”Bostad först” i alla kommuner, skriver Sveriges Stadsmissioner.

Publicerad: 21 juni 2021, 18:45

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Mycket talar för att ett brett implementerande av ”Bostad först” är en avgörande faktor i kampen mot hemlösheten, skriver Tomas Lindroos. Foto: Arne Forsell/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

SocialstyrelsenKommunerBostad förstHemlöshet

Socialstyrelsen ska i september redovisa förslag för hur hemlösheten kan minska. Det är viktigt då myndigheten senaste nationella kartläggning visar att hemlösheten fortsatt att öka och berör drygt 33 000 personer. Bland de frågor Socialstyrelsen fått regeringens uppdrag att titta på finns ”Bostad först”. Sveriges Stadsmissioner välkomnar detta uppdrag och vill att metoden blir en utgångspunkt i en bostadsledd nationell strategi mot hemlöshet. 

Det finns en risk att hemlösheten i Sverige biter sig fast på en oacceptabelt hög nivå om det inte sätts in ordentliga åtgärder. En åtgärd som ger mycket god effekt är att jobba strukturerat och programtroget med ”Bostad först”. 

LÄS OCKSÅ: Läget är akut – vi kräver en nationell hemlöshetsstrategi 

Sveriges Stadsmissioner anser därför att Socialstyrelsen behöver få ett tydligt uppdrag från regeringen för att sprida och modelltroget implementera ”Bostad först” i alla kommuner. Myndigheten behöver även få nödvändiga resurser för att driva arbetet, stödja kommunerna och följa upp resultaten.

För att på allvar komma vidare och minska hemlösheten i Sverige är det viktigt att det kommer skarpa förslag för att öka spridningen och implementeringen av ”Bostad först” i hela landet. Modellen ger människor i hemlöshet eller som riskerar hemlöshet en väg till ett tryggt och långsiktigt boende. Svensk och internationell forskning är enig om att den fungerar. Bostaden måste komma först – finns det andra problembilder runt individen löses de efterhand. 

Alternativa modeller med så kallade boendetrappor - det traditionella sättet att arbeta i Sverige - når inte alls samma resultat och är dyrare. Personer i hemlöshet får kvalificera sig via mycket tillfälliga boenden och träningslägenheter vidare till toppen av trappan som är ett eget hyreskontrakt. Men kraven på berörda personer blir för svåra; trappstegen är för höga. ”Bostad först” vänder på perspektivet genom att personer i hemlöshet omedelbart erbjuds en permanent bostad. Det skapar nödvändig trygghet för att deltagarna ska ha förutsättningar att lyckas långsiktigt.

LÄS OCKSÅ: ”Bostad först behövs mer än någonsin” 

Sveriges Stadsmissioner vill understryka att ”Bostad först” som modell måste implementeras programtroget för att få avsedd effekt. Det finns annars risk att modellen urvattnas och att kommuner inte fullföljer alla delar. Urvattnas den är risken överhängande att deltagarna inte får tillräckligt stöd och att insatsen misslyckas. För att ”Bostad först” ska få avsedd effekt behöver modellens grundprinciper följas. 

Implementeras modellen programtroget ger det goda resultat. Forskning visar att cirka 80 procent av dem som får bostad och stöd bor kvar i sina lägenheter. Forskningen visar även att metoden är kostnadseffektiv jämfört med till exempel akuta boendelösningar och trappstegsmodeller. Allt detta talar för att det är avgörande i kampen mot hemlösheten att brett implementera ”Bostad först”. Det är även rimligt att Socialstyrelsen får ansvaret för att leda arbetet och ingå som en viktig del i en hub för utveckling och implementering av ”Bostad först” i Sverige.

Sveriges Stadsmissioner har fyra konkreta förslag som vi vill se som resultat av Socialstyrelsens utredningsuppdrag; 

■ Inför en bostadsledd hemlöshetsstrategi med ”Bostad först” som utgångspunkt för en nationell strategi i Sverige.

■ Ta fram tydliga riktlinjer för hur kommunerna ska implementera ”Bostad först” modelltroget och strukturerat. 

■ Ge Socialstyrelsen nödvändiga resurser för deltagande i en nationell ”Bostad först-hub” för att aktivt stödja kommunerna i implementering och uppföljning av metoden.

■ Ge Socialstyrelsen nödvändiga resurser för att följa upp att arbetet med ”Bostad först” bedrivs modelltroget och strukturerat i kommunerna.


Tomas Lindroos, Styrelseordförande Sveriges Stadsmissioner och direktor Eskilstuna Stadsmission

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev