Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Minska fusket och reformera reseavdraget!

Dagens reseavdrag har blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, istället för att bidra till en levande landsbygd. Det menar Svensk Kollektivtrafik, som har förslag på reformer.

Publicerad: 24 november 2019, 05:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Reseavdraget har blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas som reser med bil, skriver debattörerna.

Foto: Nils Jakobsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikSkatter

Många kommuner, regioner och länsstyrelser är kritiska till Reseavdragskommitténs förslag till reformerat reseavdrag. Landsbygden missgynnas och det blir ännu svårare att rekrytera kompetent personal till sjukhus, skolor och företag i glesbygd, enligt remissvaren.

Skatteverket understryker att felen och fusket kommer att fortsätta eftersom utredningen föreslår att tidsvinstregeln ska behållas istället för att göra systemet helt avståndsbaserat och färdmedelsneutralt. Ett fusk som kostar samhället 1,8 miljarder kr/år i uteblivna skatteintäkter. En tredjedel av kostnaderna för reseavdraget.

Även Svensk Kollektivtrafik har pekat på att förslagen kommer leda till fortsatt fusk och krympande arbetsmarknadsregioner i landsbygden. Men alternativet är inte att behålla dagens reseavdrag, som i stället för att bidra till en levande landsbygd framförallt har blivit ett avdrag för högavlönade män i storstadsregionernas utkanter som reser med bil, trots att bra kollektivtrafik finns.

Alternativet är att införa regler som både underlättar för att man ska kunna bo och verka i hela landet och samtidigt reducerar klimatutsläppen, vidgar arbetsmarknadsregionerna och minskar skattefusket. I maj presenterade vi ett förslag på DN-debatt som uppfyller alla dessa krav.

Dagens reseavdrag är mer värt för höginkomsttagare. Eftersom lönenivåerna är högre i storstadsregionerna förstärker avdraget de regionala skillnaderna. Reseavdraget bör därför ersättas av en skattereduktion på 6 kronor per mil för att minska de regionala skillnaderna.  Skattereduktion ger, till skillnad från avdrag, samma skattelättnad oberoende av inkomst. För dem som tjänar upp till 42000 kr/månad kommer reduktionen att bli lika mycket värd som i dag, 18,50 kr/mil, vilket är 70 procent av dem som arbetar heltid.

De som saknar eller har så pass få bussturer att kollektivtrafiken inte går att använda vid arbetspendling bör få generösare regler. En rimlig gräns kan vara sex turer i varje riktning från hållplatser som ligger upp till 1,5 kilometer från hemmet och arbetsplatsen.

Personer med bristfällig tillgång till kollektivtrafik, bör även få en högre skattereduktion, 7 kronor/mil. Det motsvarar 21,50 kronor/mil med dagens reseavdrag.

Avstånden är ofta längre i landsbygden, men arbetsresorna är i många fall kortare än i övriga landet. I glesbefolkade regioner är en genomsnittlig arbetsresa 17 kilometer, därför bör den nedre avståndsgränsen vara 20 kilometer för personer med bristande kollektivtrafik.

För att minska fusket och göra det enkelt för Skatteverket att kontrollera skattereduktionen måste tidsvinstregeln tas bort och skattereduktionen bli helt avståndsberoende och färdmedelsneutral.

Nu måste regeringen ge Trafikanalys i uppdrag att analysera och jämföra konsekvenserna av vårt och utredningens förslag för personer som bor och arbetar i glesbygd.

Därefter är det upp till regeringen och riksdagens partier att fatta beslut om en skattereduktion som bidrar till tillväxtkraft i landsbygden, reducerar klimatutsläppen, stimulerar regionförstoringen och minskar skattefusket, eller om reseavdraget ska fortsätta vara geografiskt, ekologiskt, ekonomiskt och socialt ohållbart.

Helena Leufstadius, vd Svensk Kollektivtrafik, en bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige

Lars Sandberg, analytiker Svensk Kollektivtrafik, tidigare trafikkonsult och projektledare för konsultbolaget WSP:s rapport ”Reseavdrag och slopad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter”

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KollektivtrafikSkatter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev