måndag6 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Mindre kommuner måste ta ledartröjan i klimatarbetet”

Klimatåtgärder som är riktade och utformade för mindre samhällen med cirka 10 000 invånare är det effektivaste sättet att minska utsläppen av växthusgaser, skriver företrädare för nätverket Hållbar agenda i Forshaga och Munkfors kommuner.

Publicerad: 25 november 2021, 04:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Om vi granskar de åtaganden som gjorts i varje land ser vi att regeringarna misslyckats med att möta de brådskande klimatförändringarna med åtgärder,” skriver Avit Bhowmik och Ulrika Thorén.

Foto: Henrik Montgomery/TT, Pressbilder


Ämnen i artikeln:

KlimatarbetetKommunerForskning

Världen deltog i COP26 för att genomföra Parisavtalet, ett globalt klimatavtal som uppmanar världens länder att tillsammans begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Hittills har fokus för klimatarbetet legat på nationell nivå, vilket för oss i Sverige betyder att indikatorerna för att följa klimatutvecklingen endast finns på ett övergripande plan utifrån regeringens satta klimatmål. 

Om vi granskar de åtaganden som gjorts i varje land ser vi att regeringarna misslyckats med att möta de brådskande klimatförändringarna med åtgärder. Om dessa skulle genomföras skulle de globala utsläppen av växthusgaser endast minska med 1 procent fram till 2030 jämfört med 2010 års nivåer. Samtidigt ser forskare att världen måste minska utsläppen med minst 45 procent under det kommande decenniet för att ha någon chans att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader.

Genom forskningsdata från den ideella föreningen ”Project Drawdown” har man både kunnat visa de bästa och mest resurseffektiva förhållandena för att påskynda arbetet med att minska vår klimatpåverkan och hitta idealiska förhållanden för ett framgångsrikt genomförande av dem. Forskningen ligger även till grund för världens största databas med exempel på klimatlösningar som både kan minska utsläppen och absorbera kol från atmosfären. 

Utifrån dessa data har det gått att slå fast att det finns en ”sweet spot”. De bästa förutsättningarna för effektivt klimatarbete och social hållbarhet uppstår när behoven hos ett samhälle med cirka 10 000 invånare ska tillgodoses. Genom att genomföra klimatlösningarna i denna skala skulle det enligt forskningen vara möjligt att minska utsläppen av växthusgaser med 179 miljarder ton globalt mellan 2020 och 2050 – nästan 20 procent av Parisavtalets mål för kumulativa globala utsläppsminskningar. Det kommer också att kunna generera 8 biljoner US-dollar över 30 år. 

Detta ger oss flera anledningar att tänka annorlunda. Ett förslag är att decentralisera aktuella klimatåtgärdsprojekt med ett uppifrån och ned-perspektiv och utforma dem så att de riktas till mindre samhällen, exempelvis kommuner, för att påskynda minskningen av växthusgaser.

Hållbar agenda är ett nätverk i Forshaga och Munkfors kommuner där företag, föreningar, myndigheter och Karlstads universitet samarbetar för att nå klimatneutralitet. I samarbetet används rapporten ”1,5 ◦C Business Playbook” som grund, vilken ger konkreta verktyg för hur företag och organisationer kan agera för att minska sin klimatpåverkan. Förhoppningen är att dra nytta av kommunernas storlek. Forshaga och Munkfors har tillsammans en befolkning på cirka 15 000 personer – en idealisk befolkningsstorlek för att utföra klimatåtgärder med maximal nytta i förhållande till insatserna, enligt forskningen ovan.

Nätverket startade hösten 2020 med diskussioner om hur vi tillsammans kan nå sänkta klimatutsläpp och samtidigt stärka det lokala näringslivet.

Genom denna artikel vill vi uppmana fler mindre samhällen runt om i landet att hitta former för att samverka och ta vara på sin ”sweet spot”, för att påskynda arbetet med att sänka växthusgasutsläppen, och tillsammans se till att vi når målen i Parisavtalet.

Avit Bhowmik
Lektor i risk och miljöstudier Karlstad universitetet 

Ulrika Thorén
Hållbarhetsstrateg Forshaga och Munkfors kommuner 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev