söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Miljönyttan måste stå i fokus för återvinningen!

Regeringens nya regler för återvinning har ett alltför stort fokus på tillgänglighet, det vill säga att insamlingen måste ske i nära anslutning till fastigheter. Det är en rimlig ambition när det gäller metall, papper och plast, men inte för glas och tidningar där utsorteringen redan är hög, skriver Håkan Ohlsson, vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Publicerad: 4 december 2019, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Tillgänglighet är en viktig aspekt. Men när prio ett är klimat och miljö går det inte låsa sig vid detta spår,” skriver Håkan Ohlsson.

Foto: Leif Ingvarson / Mostphotos


Ämnen i artikeln:

ÅtervinningAvfallTillgänglighetKommunerKlimat

FTI svarar för det system för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar som sedan 25 år drivs i Sverige. Det består av cirka 5000 återvinningsstationer för förpackningar av metall, glas, papper och plast samt tidningar. För 1,8 miljoner hushåll sköter FTI även insamling av förpackningar och tidningar i anslutning till fastigheten. Systemet är världsledande. 78 procent av svenskarna anser att återvinningen är lättillgänglig. 3 av 4 förpackningar och 9 av 10 tidningar återvinns.

Förra året antog regeringen, i form av två förordningar, nya regler för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Den som vill driva ett insamlingssystem från januari 2021 ska ansöka till Naturvårdsverket senast i mars 2020. Ett krav för tillstånd är att man före ansökan har samrått med Sveriges alla kommuner.

FTI ser positivt på reformambitionen i det nya regelverket. Vi förbereder nu vår ansökan – bland annat i samråd med kommunerna. Dialogen är nyttig. Merparten av kommunerna vill pragmatiskt hitta gemensamma lösningar.

Just pragmatismen blir avgörande för att reglerna ska fungera. I utvecklingen av denna typ av system behöver olika aspekter balanseras mot varandra. Om man ensidigt kör längs ett spår, utan att väga in helheten, riskerar man landa i något som inte är optimalt för klimat och miljö. Tyvärr uppvisar vissa aktörer i debatten sådana tendenser.

Vi menar att det är miljönyttan som måste stå i fokus – och tycker att detta är så viktigt att vi i dag publicerar en rapport på temat.

Det nya regelverket fäster stor vikt vid tillgänglighet för konsumenterna. Kravet är att 60 procent av insamlingen ska vara fastighetsnära år 2021 och att, efter en utvärdering, 100 procent ska vara det år 2025. Inriktningen är rimlig. Tillgänglighet är en viktig aspekt. Men när prio ett är klimat och miljö går det inte låsa sig vid detta spår. Man måste även väga in aspekter som flexibilitet och konkurrenskraft.

Det finns goda skäl att gå mot 100 procent fastighetsnära insamling (FNI) för metall-, pappers- och plastförpackningar. En studie visar att om alla hushåll som idag inte har FNI skulle få FNI skulle den totala insamlingen av dessa material öka med 17, 47 respektive 89 procent. Då är det värt den betydligt högre kostnaden för FNI. Men för glas och tidningar är utsorteringen redan så hög, med återvinningsgrader över 90 procent, att fullt genomförd FNI bara skulle ge ökningar på 3 respektive 4 procent. Då blir minus klart större än plus.

För tidningar faller volymerna på marknaden nu snabbt. Att investera stort i att flytta sådan insamling till FNI, och sedan i rask takt anpassa systemen till fortsatt krympande volymer, skulle riskera att bli ett krångligt resursslöseri. För glas visar en analys att FNI, med de stora volymerna från flerbostadshus, har kvalitetsproblem som inte finns på samma sätt med återvinningsstationer. För både tidningar och glas gäller även – med små utsorteringsökningar – att höga FNI-kostnader kan belasta priset för återvunnet material. Detta kan bli så dyrt att det inte går att sälja på marknaden. Då bryts cirkulariteten, vilket vore väldigt olyckligt.

Detta ger oss, med fokus på miljönyttan, en tydlig ingång i de samtal som vi nu för. Vi vill, i en investering på flera miljarder kr, gå mot 100 procent FNI för metall-, pappers- och plastförpackningar. För tidningar och glas vill vi se en lösning där uppåt 2 200 nya mini-stationer adderas till de cirka 5 000 återvinningsstationer som redan finns. De placeras i lättillgängliga, kvartersnära lägen. I allt detta är det viktigt att göra anpassningar till vad som fungerar i den aktuella lokalmiljön.

Regelverket har flexibilitets- och skälighetsresonemang som öppnar för en sådan lösning. Ansvarig minister, Isabella Lövin (MP), har, bland annat på en fråga om tidningar, betonat att reglerna inte är detaljstyrande och att det ”finns alla förutsättningar för de som ska tillhandahålla insamlingssystemen att utforma dem kostnadseffektivt”.

Vi är nu helt inställda på att göra ett bra system ännu bättre. Att säkra cirkulära materialströmmar är en helt nödvändig del i klimat- och miljöarbetet.

Håkan Ohlsson, vd Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev