Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Mer fjärrundervisning bör tillåtas”

Fjärrundervisning bör tillåtas i alla relevanta ämnen och i alla årskurser. Skolhuvudmannen ska få avgöra i vilka ämnen fjärrundervisning ska användas, skriver tre ledande centerpartister.

Publicerad: 22 juni 2020, 17:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Fjärrundervisning är avgörande för landsbygdsskolornas överlevnad, anser ledande centerpartister.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

Utbildning

Gymnasieskolorna har nu åter möjlighet att öppna. Det är ett skönt besked för många gymnasieungdomar som har saknat allt det skolan för med sig, som en van struktur, vänner, lärare och en elevhälsovård som finns nära till hands.

Under coronapandemin har det blivit uppenbart att fysiska möten inom vissa områden är ovärderliga. Men krisen har också visat den enorma kapacitet som digitaliseringen för med sig och att skolundervisning kan bedrivas via digitala plattformar.

Under coronakrisen har närvaron ökat i skolan och en del ungdomar har tyckt att den digitala undervisningen passar dem bättre, medan andra har upplevt det jobbigt. Lärdomen torde vara att skolan bör individanpassas efter barns och ungdomars behov och framför allt ha mer flexibla undervisningsformer. De digitala plattformarna måste utvecklas.

Det finns elever som av olika skäl har svårigheter att delta i skolförlagd utbildning, exempelvis på grund av medicinsk, psykisk eller social problematik. Huvudmän behöver därför fler legala möjligheter att möta elevers behov och få elever med skolfrånvaro att återgå till den reguljära utbildningen. Distansundervisning kan vara en lösning.

Enligt en ny undersökning som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört om medborgarnas inställning till digitala välfärdstjänster så ökar förtroendet för den digitala servicen. 76 procent är positiva till att skolan använder digitala pedagogiska verktyg i undervisningen. 41 procent tror att inlärningsförmågan påverkas positivt.

Centerpartiet har länge drivit frågan om distans- och fjärrundervisning. Olika lärmiljöer, både fysiska och digitala, bidrar till varje elevs utveckling. Fokus bör alltid vara elevens bästa och kunskapsutveckling. Vi behöver en skola där varje elev får förutsättningar att lyckas. Var i landet elever bor eller vilken bakgrund de har ska inte spela någon roll.

Den digitala tekniken, såsom fjärrundervisning, har öppnat för nya sätt att undervisa. Men oavsett undervisningsform är kompetenta lärare nyckeln till att elever lyckas i skolan. Sverige har brist på lärare och det är ofta särskilt påtagligt för skolor på landsbygden. Där är skolan i många fall navet i bygden och alla elever ska ha en skola inom rimligt avstånd. Det får dock inte vara på bekostnad av kvaliteten.

Digitaliseringen skapar möjligheter för skolor på landsbygden att fortsätta bedriva sin verksamhet och vi ser fjärrundervisning som avgörande för landsbygdsskolornas överlevnad. Vi anser att fjärrundervisning ska tillåtas i alla relevanta ämnen och i alla årskurser. Skolhuvudmannen ska få avgöra i vilka ämnen fjärrundervisning ska användas.

Vi vill även att kommunala och fristående skolor ska ha möjlighet att anordna fjärrundervisning på entreprenad under samma förutsättningar som statliga skolor. Fjärrundervisning stärker likvärdigheten och ökar kunskapens kvalitet och tillgänglighet i en skola som utgår från varje elevs behov och förutsättningar.

Marie-Louise Wernersson, (C), styrelseledamot, Sveriges Kommuner och Regioner

Madelaine Jakobsson, (C), kommunstyrelsens ordförande i Nordmaling

Stefan Nypelius, (C), regionråd på Gotland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Utbildning

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev