söndag5 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Med tillit till vaccinet kan mässling utrotas

I Sverige och övriga västvärlden finns en ökande misstro mot mässlingvaccination i olika grupper. Den kunskap som sjuksköterskorna på landets barnavårdscentraler (BVC) har om vaccinationer och det förtroende de bygger upp i regelbunden kontakt med föräldrar gör dem avgörande för vaccinationsviljan i Sverige, skriver Annika Linde (L).

Publicerad: 26 februari 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vaccin är det enda som kan utrota infektionssjukdomar, skriver Annika Linde.

Foto: BaLL LunLa / Colourbox


Ämnen i artikeln:

VaccinationerWHOBarnSjuksköterskorLäkareTillit

1980 förklarades smittkopporna utrotade tack vare ett vaccin som då funnits i 200 år. När sjukdomen och dess svåra konsekvenser försvann kunde vi sluta vaccinera. Därmed försvann också kostnaderna och biverkningarna.

Vaccin är det enda som kan utrota infektionssjukdomar. Det är möjligt att inom rimlig tid utrota också polio och mässling. De viktigaste orsakerna till att utrotningsmålet inte nåtts är fattigdom, krig och misstro mot vaccin. Smittorna finns bara hos människor, och får tillräckligt många skydd finns det ingen som kan smittas och sprida dem vidare. Polio är nästan utrotat. Antalet fall av mässling ökar dock kraftigt enligt WHO: Under 2017 ökade antalet smittade i hela världen med mer än 30 procent. 2018 avled 72 personer i Europa i sviterna av mässling och i Sverige har det rapporterats om flera utbrott av sjukdomen det senaste året.

I västvärlden finns en ökande misstro mot mässlingvaccination i olika grupper. Antroposofer är emot alla typer av ”onaturliga” interventioner. I vissa invandrargrupper finns en generell misstro mot myndigheter, och svårigheter att förstå det svenska vårdsystemet och barnvårdcentralernas roll.

BVC har som en uppgift att erbjuda vaccinationer. Det förtroende sjuksköterskorna bygger upp i regelbunden kontakt med föräldrar och den kunskap de har om vaccinationer, gör dem avgörande för vaccinationsviljan i Sverige. Det har funnits BVC som delat antroposofernas misstro mot vacciner – efter upprepade påpekanden har exempelvis kontraktet med en sådan BVC sagts upp i region Stockholm.

En växande, fanatisk antivaccinationsgrupp påverkar starkt via sociala medier. Den anser att mässlingsvaccin orsakar autism. Grunden till denna missuppfattning är ett olyckligt tidssamband. Vaccinet ges vid 18 månaders ålder, vid den tid då utvecklingsskillnader mellan ett normalt och ett barn med autism blir tydliga.

Tidssamband betyder inte orsakssamband, men alla föräldrar vill finna en orsak när ett barn drabbas av svår sjukdom. I slutet på 1900-talet publicerade en dr Wakefield artiklar som stödde autismhypotesen. De har visats felaktiga och har dragits tillbaka.

Nya, stora studier har inte visat något samband mellan mässlingsvaccin och autism – men USA:s president Donald Trump har tagit Wakefield till rådgivare, och den populistiska, italienska regeringen har aktivt inkluderat vaccinmotståndare i sitt vetenskapliga råd.

I USA och Italien hade man lagstiftat om mässlingvaccination på grund av låg vaccinationstäckning. Det blev för populisterna ett bra exempel på myndighetsövergrepp. Tvånget blev en rekyl mot vetenskap och sunt förnuft: Så länge vår vaccinationsvilja är tillräcklig för att förhindra epidemier bör vi inte lagstifta.

Vad kan vi göra? Tillit är vad som behövs! Viktigast är att alla barn kommer till BVC och att sjuksköterskorna möter föräldrars oro på ett kunnigt och respektfullt sätt. När de inte når fram måste det finnas stöd. Föräldrar som vägrar vaccinera bör erbjudas möte med specialutbildade, erfarna läkare.

Om föräldrar misstänker vaccinbiverkan måste barnet utredas mycket noggrant, och av specialist om symtomen är allvarliga. Alla biverkningar måste också anmälas till Läkemedelsverket.

Slutligen: Det är regeringen som stadfäst vårt vaccinationsprogram. Alla måste känna sig trygga kring att de verkligen får allt stöd de behöver, ekonomiskt och på annat sätt, om en allvarlig biverkan verkligen uppstått. Tilliten till staten fick en allvarlig törn när ersättningen till narkolepsioffren bestämdes. En förlorad tillit till stat och myndigheter är på sikt långt mycket kostsammare än en generös ersättning till de få som verkligen drabbas av allvarliga vaccinbiverkningar.

Annika Linde, läkare, regionfullmäktigeledamot (L) och före detta statsepidemiolog

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev