Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Med stor makt kommer också stort ansvar, Centerpartiet

Centerpartiet styr i över två tredjedelar av Sveriges kommuner, det innebär ett mycket stort inflytande över svensk äldreomsorg. Därför vill jag uppmana alla centerpartistiska kommunpolitiker att nu ta chansen, gå i första ledet och en gång för alla ta ansvar för att åtgärda de brister som funnits inom svensk äldreomsorg under så lång tid, skriver Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Publicerad: 4 februari 2021, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det kan vid det här laget inte ha gått någon förbi att det krävs krafttag för att ta i tu med bristerna i äldreomsorgen en gång för alla, skriver Tobias Baudin.

Foto: Børge Sandnes/Colourbox


Ämnen i artikeln:

CenterpartietKommunalCovid-19

Den här helgen håller Centerpartiet sina kommundagar. Viktiga dagar för det parti som enligt de senaste siffrorna från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sitter i styret i 199 av Sveriges 290 kommuner (och dessutom 19 av 21 regioner). Det är en betydande andel och därmed en maktfaktor som knappast kan överdrivas. Men med stor makt kommer också stort ansvar.

I och med det grepp som coronapandemin haft över Sverige och världen det senaste året har en sak blivit smärtsamt tydlig; det står inte rätt till i svensk äldreomsorg. I coronakommissionens första delbetänkande om just äldreomsorgen bekräftades bilden; svensk äldreomsorg är underbemannad, underfinansierad och underuppmärksammad.

I delbetänkandet konstaterades att det som, utöver den allmänna smittspridningen i samhället, har haft störst inverkan på antalet sjuka och avlidna inom äldreomsorgen är välkända strukturella brister. De måste åtgärdas. Kommissionen lyfter att det nu krävs höjd ambitionsnivån och höjd status på, och attraktionskraft i, omsorgsyrkena. Det är slutsatser som går helt i linje med något som Kommunal har lyft i åratal; om vi ska kunna möta de växande rekryteringsbehoven inom äldreomsorgen, och dessutom vill ha en äldreomsorg som kan leverera både vård och omsorg av hög kvalitet, då måste personalens villkor förbättras rejält. Det kan vid det här laget inte ha gått någon förbi att det krävs krafttag för att ta i tu med de här bristerna en gång för alla. Och att det måste göras nu.

Det gör just Centerpartiet till en nyckelspelare i den här frågan. Centerpartiet styr i över två tredjedelar av Sveriges kommuner, det innebär ett mycket stort inflytande över svensk äldreomsorg. Därför vill jag uppmana alla centerpartistiska kommunpolitiker att nu ta chansen, gå i första ledet och en gång för alla ta ansvar för att åtgärda de brister som funnits inom svensk äldreomsorg under så lång tid. Och det gäller såklart både i rollen som arbetsgivare och att som beställare ställa höga krav på de privata aktörer ni som politiker väljer som utförare i era kommuner.

Här är några förslag från Kommunal på effektiva åtgärder som vi menar att ni som centerpartistiska kommunpolitiker har all möjlighet att börja förverkliga här och nu:

Öka kontinuiteten.  En viktig pusselbit, kanske i synnerhet om man menar allvar med att värna kvalitet för de äldre. Att känna den som ger dig vård och omsorg är det som efterfrågas mest av omsorgstagarna, med andra ord, ett populärt val. Det är också en grundbult för god kvalitet. I dag träffar en person med insatser enbart från hemtjänsten i genomsnitt 16 olika personer under 14 dagar och så många som en av fyra anställda har en timanställning. Ökad kontinuitet uppnås framförallt genom att kraftigt minska andelen personal med timanställning. 
Öka grundbemanningen. Det är knappast en nyhet men i Coronakommissionens rapport bekräftas det på nytt att en för låg bemanning inom hemtjänsten och på äldreboenden medför att kvaliteten för omsorgsmottagaren försämras, dessutom är det ett arbetsmiljöproblem. Vid mitten av 1980-talet hjälpte en anställd i hemtjänsten 4 personer under ett heltidspass, därefter har den siffran stadigt stigit till att 2015 vara närmare 12 personer. Det är en anmärkningsvärd skillnad. Avsätt resurserna och anställ fler i era verksamheter – eller ställ tydliga krav på en adekvat bemanningsnivå hos era privata utförare. 
Höj kompetensnivån. Den medicinska kompetensen måste öka ute i de kommunala verksamheterna, men glöm inte omsorgskompetensen – andelen utbildade undersköterskor måste öka. Coronakommissionen konstaterar att fyra av tio som jobbar inom äldreomsorgen i dag saknar rätt utbildning. Ni som arbetsgivare kan åtgärda det här problemet genom att ställa krav på kompetens och erbjuda personalen yrkesutbildning och språkträning när det behövs. 
Förbättra förutsättningarna för ledarskap inom äldreomsorgen. Antalet medarbetare som varje chef ansvarar måste bli färre i genomsnitt. Det kan åstadkommas genom att bland annat se över ledningsstrukturer och organisering.

Att en gång för alla ta itu med de allvarliga, strukturella bristerna inom svensk äldreomsorg kräver vilja, kunskap och ansvarstagande kommunpolitiker. Kommunpolitiker som är beredda att kavla upp ärmarna och gå från ord till handling. Som centerpartistiska kommunpolitiker är ni en enorm maktfaktor, nu är det upp till er. Satsa på äldreomsorgen – det är en vinstaffär för alla.

Tobias Baudin, förbundsordförande Kommunal

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev