lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Med rätt stöd klarar fler barn med autism skolan”

Med tidiga insatser och rätt kompetens hos personalen skulle fler barn klara skolans mål. Det finns kunskap, lagstöd och resurser. Nu är det dags att landets kommunpolitiker tar sitt ansvar och ger skolorna förutsättningar att stötta barn med autism på rätt sätt, skriver Autism- och Aspergerförbundets Gunilla Sundblad.

Publicerad: 19 november 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”I dag når färre än fyra av tio elever med autism målen i svenska, engelska och matematik,” skriver Gunilla Sundblad. Foto: Sandnes1970/Mostphotos, Christina Teuchler


Ämnen i artikeln:

Skolans kompensatoriska uppdragNPFLikvärdig skola

Varje dag går tusentals barn med autism till skolan med ont i magen och en känsla av att ingen skola passar dem. Samtidigt har debatten om skolan nästan uteslutande fokuserat på betygsinflation, vinster och olika skolformers fördelar, i stället för att handla om hur eleverna faktiskt mår.

I dag når färre än fyra av tio elever med autism målen i svenska, engelska och matematik visar Autism- och Aspergerförbundets skolenkät. Alla barn har rätt till en likvärdig utbildning och skollagen är tydlig med att barn som behöver stöd för att nå skolans mål ska få det för att utvecklas och nå så långt som möjligt. Trots det är det bara drygt hälften av föräldrarna till barn med autism, 56 procent, som upplever att barnet fick bättre stöd i skolan efter sin diagnos, visar autism-enkäten från Autism- och Aspergerförbundet.

När skolan inte ger rätt stöd till barn med autism är det både ett underbetyg till samhället och en stor sorg för alla som drabbas av skolans misslyckande. För att ha samma möjligheter som andra barn är det viktigt att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd. 

LÄS OCKSÅ: Attention: Bristen på statistik osynliggör hemmasittande barn 

Många elever med autism har en hög frånvaro från skolan och riskerar att fastna i psykisk ohälsa och i förlängningen i arbetslöshet. Förutom det personliga lidandet är kostnaden för detta stor – nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat ut att ett år av hög skolfrånvaro för en elev i genomsnitt leder till ett utanförskap som kostar samhället en halv miljon kronor. 

Orsakerna till frånvaron är främst att barnen får otillräckligt stöd under skoldagen, att skolpersonalen har för låg kunskap om autism och att skolmiljön brister i anpassning. Det finns tusentals engagerade anställda på skolor runt om i landet som redan i dag gör ett fantastiskt arbete för barn med autism, men många saknar de verktyg som behövs.

LÄS OCKSÅ: Elever med autism och adhd fråntas sin skolgång  

Med mindre än ett år kvar till valet vill vi därför uppmana Sveriges alla skolpolitiker att använda resten av denna och hela nästa mandatperiod till att stärka skolans autismkompetens och ge rektorer, lärare och annan skolpersonal de förutsättningar som krävs för att möta alla elevers individuella behov. 

Vi på Autism- och Aspergerförbundet har därför tagit fram tre konkreta förslag till landets kommunpolitiker för att skapa bättre förutsättningar i skolan för barn med autism:

1. Utbilda rektorerna i autism. Rektorerna på kommunens skolor ska ha tillräcklig kunskap om autism för att kunna organisera, planera och resursfördela stödet till elever med autism. Ta hjälp av till exempel Specialpedagogiska myndigheten för att ta fram utbildningsmaterial och råd till rektorer.

2. Bygg autismvänliga skolor. Fram till år 2026 ska cirka 1 400 förskolor och skolor byggas i Sverige. Se till att principen om universell utformning finns med som ett krav vid ny- och ombyggnation för att skapa avskalade miljöer som minskar mängden sinnesintryck, har ljudisolering och ger utrymmen för återhämtning. Det gynnar alla elever och vuxna i skolan.

3. Värna rätten till särskilt stöd. Se till att det finns tillräckligt många små särskilda undervisningsgrupper så att alla barn som behöver kan få en sådan plats. Har ett barn omfattande behov av särskilt stöd ska tilläggsbelopp tillämpas på ett sätt så att barnet inte förlorar rätten till extraordinära stödåtgärder.

Landets kommunpolitiker behöver ta sitt ansvar och ge Sveriges cirka 23 000 skolbarn med autism möjlighet att delta i samhället på samma villkor som alla andra. Många barn med autism behöver extra stöd, men åtgärder för ökad tillgänglighet i skolmiljön gynnar alla barn och vuxna i skolan. 

Gunilla Sundblad
Förbundssekreterare på Autism- och Aspergerförbundet

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev