Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Med moderna sekretesslagar knäcker vi kriminaliteten

Kriminaliteten och den ökade otryggheten i Sverige är ett av våra största problem. Att bekämpa och förebygga brott är därför en av våra högst prioriterade frågor. Som socialdemokrater kommer vi aldrig slå oss till ro innan vi lyckats knäcka brottsligheten, skriver Marlene Burwick och Erik Pelling, S i Uppsala.

Publicerad: 18 december 2019, 04:10

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

I Uppsala jobbar vi intensivt för att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten.

Foto: Staffan Claesson/BILDBYRÅN


Ämnen i artikeln:

KriminalitetGängkriminalitetBrott

I Uppsala jobbar vi intensivt för att bekämpa brottsligheten och öka tryggheten. Vi har bland annat anlitat kommunala ordningsvakter som patrullerar våra gator och torg, infört kameraövervakning på otrygga platser och byggt upp ett starkt samarbete mellan skolan, socialtjänsten och polisen. Vi har också tagit fram ett unikt samarbete med polisen för att knäcka den grova brottsligheten, med fokus på att komma åt gängens ekonomi. Vi förstärker nu också samarbetet med polisen för att säkra trygga skolmiljöer.

Nyligen presenterade regeringen ett 34-punktsprogram med många kraftfulla åtgärder mot gängkriminaliteten. Polisen får bland annat fler verktyg som till exempel möjlighet till hemlig dataavläsning och man ska göra det enklare att göra husrannsakan i samband med skjutningar. Det är bra. Vi känner oss trygga med att regeringen tar frågan om gängkriminalitet på största allvar. Men vi har också några medskick i arbetet.

I Uppsala ser vi en ökning av ungdomskriminalitet. Det tar vi på största allvar. I kommunen finns idag ett starkt samarbete mellan socialtjänst, skola och polis. Det har visat sig vara ett oerhört viktigt verktyg för att både bekämpa och förebygga brott bland unga. Under nästa år utökas arbetet så att det omfattar både gymnasieskolor och högstadieskolor. Men både socialtjänst och polis flaggar för att sekretesslagen ofta sätter käppar i hjulen. Så borde det inte vara.

Idag finns det sekretesshinder som försvårar för myndigheterna att delge varandra viktig information. Eftersom varje nämnd inom kommunen utgör en egen myndighet är nämnderna enligt lag förhindrade att utlämna uppgifter, som omfattas av exempelvis socialtjänstsekretess, till varandra. Socialtjänsten i Uppsala kan därmed inte utbyta information internt i de fall verksamheten lyder under olika nämnder.

Det finns även problem med informationsutbyte mellan skola och socialtjänst samt mellan kommunen och statliga myndigheter. Lag och förordning om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet berör idag endast ett antal utpekade myndigheter. Kommunerna omfattas inte idag av denna lagstiftning. Det är ett stort problem.

Även informationsutbytet mellan polis och socialtjänst behöver förbättras. I lagen (10 kap. 23 § OSL) framgår det att sekretess inte hindrar att en uppgift lämnas till exempelvis Polismyndigheten om uppgiften angår misstanke om vissa brott med en viss straffskala. Merparten av brott faller dock utanför detta. Att bryta sekretessen felaktigt kan medföra allvarliga konsekvenser för den enskilde handläggaren. Det är därför sannolikt att handläggaren tolkar lagstiftningen mer restriktivt än vad som avsetts.

Den nuvarande sekretesslagstiftningen håller inte måttet. Därför behöver den förändras, så att den inte sätter käppar i hjulet för myndigheternas arbete.

Vi vet att regeringen ser problematiken och har inlett ett arbete med att se över lagstiftningen. Men vi är otåliga. Vi uppmanar därför samtliga politiker på nationell nivå att skynda på processen för att få till en förändring. Vi kommer aldrig slå oss till ro innan vi lyckats knäcka brottsligheten och öka tryggheten.

Marlene Burwick, riksdagsledamot från Uppsala (S)

Erik Pelling, kommunstyrelsens ordförande i Uppsala (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev