tisdag26 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Med hjälp av nätläkare kan regionerna spara miljarder

Det råder inget tvivel om att ökad digitalisering är nödvändig för att klara vårdens utmaningar. SKL:s egna siffror visar både att digitala vårdmöten kostar mindre än fysiska vårdbesök och att de utgör en potentiell miljardbesparing för landstingen, skriver Tobias Niemi, Sverigechef, Kry, och Jonas Vig, vd, Min Doktor.

Publicerad: 23 maj 2019, 03:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Digitalisering krävs för en hållbar utveckling i vården. Foto: Bildbyrån/Jeppe Gustafsson


Ämnen i artikeln:

NätläkareRegionerAlmegaKompetensbrist

Vi tycker det är viktigt att vårdaktörer marknadsför sig ansvarsfullt och för bästa effekt är det något som bör ske genom branschöverskridande överenskommelser. Dialoger för detta ändamål har påbörjats såväl inom branschen som med huvudmän och politiker.

För att förenkla arbetet har vi digitala vårdgivare gått samman i ett branschråd under Almegas vingar, mitt emellan It- och Telekomföretagen och Vårdföretagarna. I branschrådet jobbar vi med gemensamma frågor gentemot beslutsfattare. På grund av variationen av medlemmarnas intressen har vi också möjlighet att gruppera oss inom gruppen, för att driva vissa frågor, exempelvis denna om marknadsföring.

Det råder inget tvivel om att ökad digitalisering är nödvändig för att klara de utmaningar vården står inför: ökande vårdbehov, för få läkare och sjuksköterskor, bristande kompetensförsörjning och finansiering. Tekniken kan dessutom bidra till en ökad kvalitet och patientsäkerhet i vårdmötet, och möjliggör sänkt antibiotikakonsumtion och preventivt hälsoarbete.

SKL:s egna siffror visar både att digitala vårdmöten kostar mindre än fysiska vårdbesök och att de utgör en potentiell miljardbesparing för landstingen. Dessutom visar siffrorna att antalet primärvårdsbesök i Sverige totalt sett blivit färre, inte fler, trots att över en halv miljon digitala vårdmöten tillkommit.

Samtidigt som det alltså råder konsensus i frågan om digitaliseringens vikt för en hållbar vård i framtiden visar SKL:s vårdbarometer att hälften av Sveriges befolkning ännu inte kan uttala sig om digitala vårdbesök, på grund av bristande information.

Ser man digitaliseringen som en nödvändig utveckling för att få vården att räcka till är det absolut nödvändigt med informationsinsatser om digitala vårdalternativ. På KRY och Min Doktor ser vi att följande punkter kan visa riktningen för en ansvarsfull och ändamålsenlig marknadsföring inom vården, och vi välkomnar fler att ställa sig bakom initiativet.

Information om vårdalternativ som förekommer i marknadsföring bör framföras på ett tydligt och lättförståeligt sätt.

Informationen bör i huvudsak handla om vilka vårdinstanser patienten ska vända sig till med olika besvär, samt stötta patienten att hitta rätt i vården.

Patientavgiften (priset) bör enbart användas i informerande syfte och bör inte vara den huvudsakliga anledningen till att välja det aktuella vårdalternativet.

Kommersiella, icke-vårdrelaterade erbjudanden (såsom värdecheckar, rabatter eller liknande) ska inte användas som del av marknadsföringen för att locka invånare till användande av ett offentligt finansierat vårdalternativ.

Marknadsföringen får inte avse att begränsa patientens valfrihet.

Våra data visar tydligt att våra patienter i lika hög grad som i resten av vården söker sig till oss för problem som behöver en vårdinsats. Utmaningen är hur vi får ännu fler patienter att nyttja mer kostnadseffektiva vårdalternativ (såväl digitala som fysiska) på rätt vårdnivå i framtiden.

Här har vårdens digitala aktörer redan bidragit i stor utsträckning, och vi jobbar ständigt med att utveckla och förfina våra metoder för triagering (sorteringen av patienter till rätt vårdnivå). Men vi har insett att vägledande principer för informationsinnehåll – marknadsföring – om nya vårdalternativ kan vara positivt för vidare utveckling och förtroende för oss som vårdgivare.

Tobias Niemi, Sverigechef, Kry

Jonas Vig, vd, Min Doktor

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev