onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Måste Skåne släckas ned innan regeringen agerar?

Flera skånska städer har den senaste tiden gått miste om stora företagsetableringar och företagsexpansioner på grund av den rådande elbristen. Från vårt håll gör vi vad vi kan för att öka den lokala produktionen av el. Men nu måste även regeringen göra sitt jobb, konstaterar liberalerna Torkild Strandberg, kso i Landskrona och Louise Eklund regionråd i Region Skåne.

Publicerad: 6 september 2019, 02:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Svenska Kraftnät har, helt enkelt, inte tillräckligt kraftfulla stamnät för att förse Skåne med den el som vi behöver,” skriver Torkild Strandberg (L) Louise Eklund (L). Foto: PetraD, Colourbox / Leo Erdfelt, Landskrona Stad, Pressbild


Ämnen i artikeln:

FossilfrittElproduktionEnergiEnergipolitikKlimat

Det råder brist på el i de svenska storstäderna. Södra Sverige är särskilt drabbat. Svenska Kraftnät har stora problem att leverera den mängd el som behövs. Flera skånska städer, bland andra Malmö, Eslöv och Trelleborg, har den senaste tiden gått miste om stora företagsetableringar och företagsexpansioner på grund av elbristen. Viktiga och nödvändiga klimatsatsningar riskerar också att fördröjas eller utebli.

Att Skåne i detta kritiska läge blir nonchalerat av regeringen är djupt beklagligt. Enligt energiminister Anders Ygeman (S) är problemen överdrivna då vi i Sverige har ”det största elöverskottet någonsin”. 

Energiministern verkar inte inse att om infrastrukturen inte finns på plats att överföra detta överskott från de norra och mellersta delarna av landet till de södra, kommer vi snart att stå inför en nedsläckning av Skåne.

Behovet av överföring från norra Sverige beror på nedläggningen av fungerande kärnkraft i södra Sverige. Svenska Kraftnät har, helt enkelt, inte tillräckligt kraftfulla stamnät för att förse Skåne med den el som vi behöver. Detta förhindrar nyanslutningar av både infrastruktur, fastigheter och bostäder och slår hårt mot vår regionala tillväxt.

Nyligen meddelade Svenska Kraftnät dessutom att Sydvästlänken, den investering som ska öka överföringskapaciteten från mellersta till södra Sverige, blir ytterligare försenad. Invigningen av länken skulle varit 2014. Invigningsdatumet har redan skjutits upp smått osannolika arton gånger. Nu får vi i Skåne vänta ytterligare ett år till hösten 2020 innan den, förhoppningsvis, är på plats.

Svenska Kraftnät uppskattade tidigare att man skulle ha löst Skånes elproblem 2024. Sannolikt innebär förseningen av Sydvästlänken att det nu kommer att dröja ytterligare. Förutom den elbrist som redan finns innebär förseningen att elpriset i Skåne även framöver kommer att vara högre jämfört med övriga Sverige.

Ett underdimensionerat elnät riskerar, förutom tillväxten, viktiga klimatsatsningar och den omställning till ett hållbart samhälle som är helt nödvändig. Detta gäller till exempel elektrifieringen av tåg och fordon.

På nationell nivå behövs nu en tydlig prioritering av frågan. Ett omtag kring regleringen av elnätsbolag som uppmuntrar lokala investeringar behövs. På kommunal och regional nivå behöver vi öka utbyggnaden av de regionala och lokala elnäten.

Så sker nu också. Landskrona är ett bra exempel. I januari i år blev alla stadsbussar i Landskrona eldrivna. Nu fortsätter staden att ställa om från fossilt till förnybart. Nyligen inleddes ett samarbete mellan Landskrona stad, Landskrona Energi och Eon för att hitta fler hållbara energilösningar i kommunen.

Bland annat ska förutsättningarna utredas för en andelsägd solcellspark på Gipsön utanför Landskrona. Genom att bli delägare kan landskronaborna bidra till en snabbare omställning till klimatsmart energi utan att själva behöva installera solceller på sina tak. Man ska också titta på förutsättningarna för ön Ven att bli självförsörjande på energi baserat på förnybar produktion.

Även om exemplen i Landskrona endast kommer att ha en marginell påverkan på den akuta kapacitetsbristen i Skåne, är sådana initiativ viktiga ur flera perspektiv. Lokala aktörer behöver agera tillsammans för att inte stå handfallna inför den brist på eltillgång i Skåne som redan är ett faktum. För att klara omställningen från fossilt till förnybart behövs smarta tekniska lösningar. Vi har inte tid att vänta.

Sydsverige ratas nu på grund av elbrist, då stora och välbehövliga investeringar uteblir. Detta är både otroligt och oacceptabelt. Omställning till ett hållbart samhälle kräver en säker och stabil tillgång på el. Det finns inte i dagens Skåne. Från vårt håll gör vi vad vi kan för att öka den lokala produktionen av el. Nu måste även regeringen göra sitt jobb. Det är hög tid att prioritera södra Sverige i de nationella energiplanerna.

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (L)  i Landskrona

Louise Eklund, regionråd (L) i Region Skåne

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev