tisdag7 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Människovärdet kan inte lagstiftas bort

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) föreslår en fast övre gräns för abort för att göra det möjligt att abortera foster efter den tidpunkt då de egentligen kan vara livsdugliga. Det vore att överge den viktiga principen om allas rätt till liv, skriver Magnus Kolsjö (KD).

Publicerad: 1 mars 2019, 11:31

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Syftet med en abort kan aldrig vara att släcka ett liv, skriver debattören.

Foto: Proxima Studio/Colourbox


Ämnen i artikeln:

EtikEtiska överväganden vid sena aborter

Svåra etiska dilemman får inte leda till att vi överger viktiga principer som den om allas rätt till liv. Detta är precis vad som riskerar att hända om regering och riksdag tar till sig Smers idéer om att införa en fast övre gräns för abort som ligger bortom den tid då ett barn är livsdugligt utanför moderns kropp.

I augusti 2017 berättade SVT om överläkaren som försökt att rädda sent aborterade foster som visade livstecken efter aborten. Reportaget väckte en debatt som resulterade i att Smer nu har tagit fram en rapport med förslag till hur de etiska frågor som uppkommer vid sena aborter kan hanteras.

Frågor kring abort är några av de svåraste etiska frågor som vården och lagstiftarna har att hantera. Det är viktigt att alla kvinnor har tillgång till lagliga, säkra och fria aborter. Samtidigt är varje abort ett nederlag som innebär att hopp, drömmar och möjligheter släcks.

I Sverige har vi sedan vi fick en modern abortlagstiftning på 1970-talet haft en bred uppslutning kring att varje abort handlar om två skyddsvärda individer; kvinnan som har rätt att bestämma över sin egen kropp och barnet som har rätt till liv. I början av graviditeten väger kvinnans rätt tyngre men allt eftersom graviditeten fortskrider blir barnets rätt viktigare. När gränsen för att barnet är livsdugligt utanför kvinnans kropp nås upphör också möjligheten att göra en abort.

Det är denna etiska kompromiss som Smer nu vill stjälpa överända genom att göra det möjligt att abortera foster efter den tidpunkt då de egentligen kan vara livsdugliga. Istället för att ha livsduglighet som bortre gräns för abort vill Smer att lagstiftarna överväger att bestämma en fast veckogräns. För att förhindra att de foster som aborteras lever efter aborten vill Smer införa en möjlighet att döda fostret på kemisk väg innan aborten genomförs, så kallad feticid. Smer menar att man genom feticid undgår det etiska dilemmat att en sen abort riskerar att man aborterar livsdugliga foster.

Smer förklarar sitt ställningstagande med att ”det viktigaste är att kvinnans syfte med aborten kan säkerställas och att en situation där kvinnans självbestämmande ställs mot människovärdet undviks”.

För det första kan syftet med en abort aldrig vara att släcka ett liv. Syftet måste vara att värna kvinnans rätt till att bestämma över sin egen kropp samt, i de fall det finns en risk, skydda kvinnans liv och hälsa.

För det andra blir inte konflikten mellan kvinnans självbestämmande och människovärdet mindre för att ett annars livsdugligt foster dödas innan det tas ur moderns kropp. 
För det tredje riskerar det mått av politiskt godtycke som införs med Smer:s förslag leda till att den övre gränsen för när abort får genomföras flyttas upp och ner beroende av vilka politiska strömningar som för tillfället gör sig gällande.

Smer presenterar flera förslag i sin rapport för att undvika sena aborter. Det är den typ av insatser som det bör satsas på; tidigare fosterdiagnostik, avskaffa väntan mellan godkännande av en sen abort och abortens genomförande, förbättra Socialstyrelsens handläggning av frågor om sen abort med mera.
Människovärdet går inte att lagstifta bort på det sätt som Smer verkar önska sig. Det går heller inte att undkomma det etiska dilemma det innebär att abortera ett livsdugligt foster med en enkel injektion.

Magnus Kolsjö, kandidat i valet till EU-parlamentet (KD)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev