Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Malmö FF: Dags att lagstifta om IOP-modellen

Sveriges 20 000 idrottsföreningar skulle, likt Malmö FF, kunna initiera fler samarbeten för att skapa samhällsnytta och en starkare arbetsmarknad, skriver föreningens ansvariga för samhällsfrågor och hållbarhet, Karin Heri.

Publicerad: 6 juli 2021, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

IOP anpassas till de lokala behoven, allt från kvinnojourer till de arbetsmarknadsinsatser som vi på Malmö FF driver, skriver Karin Heri.

Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

IOPMalmöKommunerArbetslöshet

Det börjar ljusna för den svenska ekonomin efter mer än ett år av pandemi. Senaste prognosen från Finansdepartementet visar att BNP förväntas växa med 4,7 procent under 2021, och tillväxten kommer vara stark den närmaste tiden. Sveriges återhämtning är välkommen och nödvändig. Likväl är landet i fortsatt behov av åtgärder i ett flertal områden för att påskynda återuppbyggandet av samhället, bland annat arbetsmarknaden.

LÄS OCKSÅ: SKR: Det behövs reformer och åtgärder för de långtidsarbetslösa   

Nya siffror från Arbetsförmedlingen visar på fortsatt hög arbetslöshet och effekterna av pandemin bedöms som långvariga. Samtidigt behöver samhället ta itu med problem som fanns redan före pandemin, som långtidsarbetslöshet. Myndigheten bedömer möjligheterna till arbete som stora inom flera yrken på både ett och fem års sikt. Denna möjlighet är värd att bejaka, men kommer att kräva insatser för att matcha och rusta arbetssökande så att de är beredda för de lediga jobben. Något som Malmö FF och flera andra föreningar är redo att bistå med. 

LÄS OCKSÅ: ”Viktigt att främja idéburna aktörer” 

Inom ramen för Malmö FFs samhällsengagemang driver vi Karriärakademin. Verksamheten grundar sig i en matchning mot behov hos företagen i Malmö FF:s nätverk och de kompetenser som finns bland de som är inskrivna på Arbetsförmedlingen eller Malmö stads arbetsmarknadsavdelning. Hittills har över 260 arbetslösa Malmöbor blivit matchade till arbete bland klubbens samarbetsföretag och ytterligare 450 personer har gått vidare till studier och praktik. 

Det är personer, unga såväl som äldre, som har lyckats hitta en vardag och en tillhörighet i samhället. Vi på Malmö FF är stolta över arbetet som har lagts ned av alla parter. Men vi vill understryka att verksamheten inte hade varit möjlig utan samverkansmodellen mellan Malmö FF och Malmö stad, kallad Idéburen offentligt partnerskap (IOP). 

LÄS OCKSÅ: Så kan idéburna alternativ i välfärden gynnas 

IOP bygger på partnerskap mellan idéburna organisationer och den offentliga sektorn för att lösa specifika samhällsutmaningar. Fördelar med partnerskapet är dess flexibilitet och ömsesidighet, samt att kvalitetsmål och tydlig medfinansiering av alla parter ingår. IOP anpassas till de lokala behoven, allt från kvinnojourer till de arbetsmarknadsinsatser som vi på Malmö FF driver. 

Trots att samhälleliga mål kan och har uppfyllts, har modellen i dag ingen tydlig definition eller rättslig status. Något som försvårar utvecklingen och förbättringen av IOP, då kommuner och regioner tillämpar en juridisk försiktighetsprincip. 

Nysta – Civilsamhällets nystartsgrupp släppte nyligen en rapport som resonerar kring hur relationerna mellan stat, näringsliv och civilsamhälle kan bli mer jämbördiga och därmed skapa större samhällsnytta. I rapporten lyfter Nysta fram att IOP är en samverkansform som behöver utvecklas. Ett av förslagen är att regeringen utvecklar lagstiftning och regelverk som är anpassade för idéburna organisationer, där IOP-modellen ingår. Det skulle tydliggöra form och förväntan i partnerskapsavtalen, vilket ger kommuner och regioner större säkerhet och bättre förutsättningar att utveckla samarbeten med idéburna organisationer. 

LÄS OCKSÅ: Så får idéburna sektorn större plats i välfärden

Vi på Malmö FF står bakom Nystas förslag. Civilsamhället måste inkluderas på ett bättre sätt om vi vill se ett snabbt återuppbyggande av Sverige efter pandemin. Det är civilsamhället som har kontakten, kunskapen och metoderna som kan stärka människor. I dag finns det cirka 20 000 idrottsföreningar i Sverige som tillsammans har upp mot 3 miljoner aktiva. Tänk om dessa outnyttjade föreningar, likt Malmö FF, kunde initiera fler samarbeten för att skapa samhällsnytta och en starkare arbetsmarknad? Det kan leda till stora förbättringar inom kort tid. En ny lagstiftning och nya regelverk borde därför ses över – så vi inte missar tillväxten och arbetsmarknadens möjligheter.

Karin Heri, ansvarig för samhällsfrågor och hållbarhet, Malmö FF och ansvarig för samhällskontakter på Svensk Elitfotboll

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev