lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

M: Vårt förtroende för Strandhäll är förbrukat

Under torsdagseftermiddagen riktade Moderaterna en misstroendeförklaring mot socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). Vårt förtroende för statsrådet är förbrukat och gränsen för vad vi kan tolerera är passerad, skriver Moderaternas gruppledare i riksdagen Tobias Billström.

Publicerad: 17 maj 2019, 08:22

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Den sammantagna bedömningen är att vårt förtroende för socialförsäkringsministern är förbrukat, skriver Tobias Billström (M).

Foto: Fredrik Wennerlund / Sören Andersson, Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

FörsäkringskassanSocialdemokraternaModeraterna

Den 27 april förra året, under pågående valrörelse, tvångsförflyttades generaldirektören vid Försäkringskassan Ann-Marie Begler från sin tjänst med omedelbar verkan. Formerna och skälen för detta var redan då mycket oklara.

Oklarheten var nog allra störst för Begler själv. För att kunna tvångsförflytta en generaldirektör med omedelbar verkan krävs synnerliga skäl (LOA 36 § 2 st.). Dessa synnerliga skäl efterfrågade Begler och blev då lovad av departementet att man skulle återkomma med dem. Departementet återkom aldrig. Till KU beskriver Begler att hon tvärtom fick ett ”blankt” beslut.

Strandhäll har senare anfört att Begler misskötte sig i fråga om samverkan med andra myndigheter.  Enligt Strandhäll varnades Begler under samtal som ”pågått under hela 2017”.

Ifall Begler brast rörande samverkan, så till den grad att det motiverade hennes entledigande, så borde det ha förts fram tydligt till såväl Begler själv som till Försäkringskassans styrelse. Begler har framhållit att någon kraftfull kritik inte framförts förrän vid ett möte tillsammans med Arbetsförmedlingen den 9 april 2018. Sedan informerades Begler den 25 april av Strandhäll om att hon skulle skiljas från sitt uppdrag. Under mötet den 25 april ska Strandhäll enligt Begler ha uttryckt att Begler gjort ett mycket bra jobb men att man var i behov av ett annat ledarskap. Vidare ombads Begler att ge besked om ifall hon kunde tänka sig att bli generaldirektör för Pensionsmyndigheten.

Strandhälls version är med andra ord att Begler hade misskött sig så oerhört att hon behövde entledigas, men inte värre än att hon kunde få ansvara för Pensionsmyndigheten. Försäkringskassans dåvarande styrelseordförande uttalade till Aftonbladet den 30 maj 2018 att hon inte kunde påminna sig att brister med andra myndigheter varit uppe till diskussion med departementets ledning vilket ger stöd för Beglers sak.

Ifall en generaldirektör frivilligt går med på att förflyttas från en myndighet till en annan så aktualiseras inte reglerna om synnerliga skäl. Det måste därmed ha stått utom all rimligt tvivel för departementet och statsrådet redan i och med att Begler efterfrågade de synnerliga skälen att Begler inte hade någon samsyn. Vidare sökte Begler åter tjänsten som generaldirektör för Försäkringskassan efter att den utlystes vilket även det måste ha gjort klart för Strandhäll var Begler stod i förhållande till beslutet. Om inte det räcker så har Begler tydligt givit uttryck för sin ståndpunkt i media.

Ändå satte sig Strandhäll inför KU och upprepade felaktigheten att det funnits samsyn mellan regeringen och Begler, som motivering till varför man inte angivit några synnerliga skäl.

Utöver det ovansagda kan nämnas de djupt besvärande medieuppgifter vi har kunnat ta del av om att Strandhälls departement ska ha försökt tysta ned Försäkringskassan när den har lämnat ut allmänna handlingar till media.

Den sammantagna bedömningen vi gör mot bakgrund av detta är att vårt förtroende för socialförsäkringsministern är förbrukat och gränsen för vad vi kan tolerera är passerad.

Tobias Billström, gruppledare (M) i riksdagen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev