Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

M: Vården var inte bättre förr, Vänsterpartiet!

Öppenhet och mångfald har lett till kontinuerliga framsteg inom hälso- och sjukvården och så vill vi fortsätta. I Region Stockholm välkomnar därför nya aktörer, exempelvis nätläkare, som tillsammans med redan etablerade vårdgivare kan förbättra vården för patienterna, replikerar vård och valfrihetsregionrådet Tobias Nässén (M).

Publicerad: 25 juni 2019, 16:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vägen framåt handlar om på vilket sätt varje region kan skapa system där digital och fysisk vård kan samverka,” skriver Tobias Nässén (M).

Foto: Maxim Thoré / Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

NätläkareSKRRegion Stockholm

Replik: För någon vecka sedan var samtliga partier i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) sjukvårdsdelegation överens om sänkta ersättningsnivåer i den så kallade utomlänsvårdsersättningen, som ger rekommendationer till ersättning för vård utfört av nätläkarbolagen. Ja, alla partier utom Vänsterpartiet då, som ställde sig utanför och nostalgiskt blickar bakåt till en tid då landstingen själva hade monopol på att ge vård till medborgarna.

Under rubriken ”Inte en skattekrona till nätläkarbolagen” skriver Jonas Lindberg (V) att: ”Det handlar inte om huruvida vi välkomnar digitala förbättringar eller nya arbetssätt i vården.” Men det är ju precis det som det handlar om, och mer specifikt när utvecklingen sker av fristående vårdgivare. Samma kritik kommer från vänster på alla välfärdsområden; alla skolor ska helst drivas i offentlig regi och samma sak inom äldreomsorgen. Ytterligare ett exempel är 1177 i Region Stockholm. Vänsterpartiet vill att regionen ska ta över driften – trots att egenregi-lösningar på andra håll i landet visat sig vara dyrare och ge sämre service till medborgarna.

Det mest väsentliga i SKL:s beslut om digital vård är inte specifika ersättningsnivåer, utan att beslutet också ställer krav på en utveckling av det svenska sjukvårdssystemet där ny teknik ska komma patienterna till del för bättre och mer tillgänglig vård där människor själva lättare kan bli mer involverad i sin hälso- och sjukvård.

Utomlänsersättningen är inget optimalt system. Den var inte tänkt att fungera för vård där såväl patient som läkare befinner sig i till exempel Stockholms län, men betalningen ändå ska ta vägen om Region Jönköpings län. Samtidigt har systemet möjliggjort för en utveckling av vården där många patienter har fått god vård med mycket god tillgänglighet på ett sätt som landstingen inte alltid själva lyckats med på samma sätt.

Gällande medicinsk kvalitet och patientsäkerhet finns det exempel på digitala vårdgivare som har mycket god följsamhet till STRAMA:s riktlinjer gällande antibiotika medan det finns exempel på fysiska vårdcentraler som ligger långt ifrån riktlinjerna. Bilden är inte så svart (eller vit) som den som Vänsterpartiet målar upp. Ett annat exempel är Socialstyrelsens rapport om digitala vårdtjänster från 2018 där en slutsats från en litteraturstudie är att digitala vårdtjänster uppvisar kliniska utfall i nivå med fysisk vård. En annan slutsats i samma rapport som förtjänar att lyftas fram är att det behövs mer forskning på detta område.

Vägen framåt handlar om på vilket sätt varje region kan skapa system där digital och fysisk vård kan samverka, inom ramen för lagar och regler och på basis av vetenskap och beprövad erfarenhet. Här kan SKL vara en viktig arena för gemensamma riktlinjer kring anamnes, triage och marknadsföring precis som framgår av det aktuella beslutet.

I Region Stockholm arbetar vi för god tillgänglighet, mångfald och valfrihet inom hälso- och sjukvården. Vi välkomnar nya aktörer som tillsammans med redan etablerade vårdgivare kan förbättra vården för patienterna. Öppenhet och mångfald har lett till kontinuerliga framsteg inom vården och så vill vi fortsätta. Det var inte bättre förr!

Tobias Nässén, vård och valfrihetsregionråd i region Stockholm och ledamot av SKL:s sjukvårdsdelegation (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev