Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

M: ”Redovisa vad invandringen kostar kommunerna”

Fyra av fem kommuner skär ned nästa år och den bristande integrationen ökar kostnaderna. Regeringen måste nu öppet redovisa en analys av konsekvenserna av invandringen för Sveriges kommuner, skriver Maria Malmer Stenergard (M), migrationspolitisk talesperson.

Publicerad: 25 november 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Det måste vara slut på tvära kast och skenande kostnader för Sveriges kommuner och regioner.”

Foto: Fredrik Wennerlund, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

MigrationspolitikBudgetNyanländaModeraterna

I somras valde den socialdemokratiskt ledda regeringen att utöka rätten till anhöriginvandring, i vissa fall utan krav på att den som vill ta hit sina anhöriga har egen bostad eller tillräcklig försörjning. Det beslutades utan en ordentlig konsekvensanalys. Exempelvis redovisades inte effekterna för Sveriges kommuner.

Redan för två år sedan riktade Riksrevisionen allvarlig kritik mot avsaknaden av konsekvensanalyser i regeringens migrationspolitiska propositioner. Ofta saknas det resonemang om de kommunala effekterna. Trots det fortsätter regeringen att blunda för migrationens konsekvenser.

På grund av det mer generösa regelverket för anhöriginvandring kommer såväl antalet asylsökande som antalet anhöriga att öka. Det är helt fel i det läge Sverige befinner sig med omfattande integrationsproblem, press på välfärden och ett fortsatt högt mottagande av asylsökande – sett i ett EU-perspektiv men framför allt i jämförelse med våra nordiska grannländer.

En konsekvensanalys avseende anhöriginvandringen borde givetvis ha gjorts i förväg. Vid beredningen i riksdagen ställde Moderaterna – som enda parti – krav på en kompletterande konsekvensanalys. Vi vidhåller att den socialdemokratiskt ledda regeringen nu öppet måste redovisa en analys. Det är av största betydelse, inte minst ur kommunernas perspektiv. Det handlar bland annat om att beräkna ökade behov av skolplatser, sjukvård och bostäder.

Tyvärr är det långt ifrån det enda exemplet på hur regeringen har nonchalerat behovet av konsekvensanalyser vad gäller invandringspolitiken – trots Riksrevisionens allvarliga kritik mot just bristen på sådana.

Migrationsdomstolarnas ansträngda situation är ett exempel. I sin budget för 2020 underfinansierar regeringen domstolarna utan att beskriva följdverkningarna. Såväl domstolarna som fackförbunden SACO och ST varnar nu för personalflykt, längre handläggningstider och ökade kostnader som sammantaget överstiger ”besparingen”.

Gymnasielagen utgör ett annat exempel. Moderaterna varnade för lagens konsekvenser och röstade nej. Våra farhågor har nu blivit verklighet; lagen har havererat och vi ser ökad utsatthet, brottslighet och psykisk ohälsa bland ungdomarna. Från kommunerna hörs nödrop. Sveriges kommuner och landsting vill ha besked från regeringen men får inga svar. Trots omfattande kritik är migrationsminister Morgan Johanssons enda svar att ”lagen gäller och ingen översyn är aktuell”.

Fyra av fem kommuner tvingas till nedskärningar nästa år. Mats Hammarstedt, professor i nationalekonomi vid Linnéuniversitetet, har konstaterat att bristande integration ökar kostnaderna för Sveriges kommuner samtidigt som statens ersättningar minskar (Expressen, 28/4). Moderaterna vill satsa 14 miljarder kronor i generella statsbidrag till Sveriges kommuner. Det är 9 miljarder kronor mer än regeringen.

Moderaterna kommer också fortsätta kräva ordentliga konsekvensanalyser inom den parlamentariska utredningen om den framtida migrationspolitiken. Det måste vara slut på tvära kast och skenande kostnader för Sveriges kommuner och regioner.

En genomtänkt och hållbar invandringspolitik kräver en regering som med öppna ögon vågar se konsekvenserna av den egna politiken.

Maria Malmer Stenergard, migrationspolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev