söndag4 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

(M): Korta vårdköer är ett viktigt patientintresse

Vårdköerna i Region Stockholm hör till de kortaste i landet och bara i år har primärvården tillförts 360 miljoner kronor. Talla Alkurdis (S) påstående att vårdbolagens intressen skulle sättas framför patienternas klingar därför falskt, replikerar vård- och valfrihetsregionrådet Tobias Nässén (M).

Publicerad: 15 oktober 2019, 14:43

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Som patient vill man kunna vara medbeslutande kring sin egen vård och att kunna välja innebär också rätten att kunna välja bort,” skriver Tobias Nässén (M). Foto: Patrick Trägårdh/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

ValfrihetNytt system för skatteutjämningRegion StockholmPrimärvård

Replik. För oss moderater i Region Stockholm är ett av de allra viktigaste målen att människor har god tillgång till hälso- och sjukvården. Människor ska få god vård i rätt tid, och därmed god valuta för sina skattepengar som finansierar sjukvården.

Att undvika långa väntetider och få snabb lindring och bot är ett av de mest grundläggande intressen patienter har. Den blågröna majoriteten i Region Stockholm har därför välkomnat en stor mångfald av privata och ideella vårdgivare. Tillsammans med regionens verksamhet i egen regi erbjuder de regionens invånare vård med några av landets kortaste väntetider.

Det klingar därmed falskt när regionrådet i opposition Talla Alkurdi (S) för fram att vårdbolagens intressen skulle sättas framför patienternas (DS 8 oktober).

Det är ju just genom avtal med många olika vårdgivare av olika storlek som patienters olika vårdbehov kan bemötas så snabbt som möjligt. Av primärvårdens 210 husläkarmottagningar bedrivs cirka två tredjedelar av fristående aktörer. Socialdemokraterna kan väl inte mena att dessa aktörer, som finansieras med samma ersättningssystem som husläkarmottagningar i regionens egen regi, skulle agera på annat sätt än med fokus på patientens bästa?

Om patienterna får välja mellan en vård som nästan enbart bedrivs i offentlig regi men där köerna är långa eller en vård med en mångfald av olika aktörer med jämförelsevis kortare köer, så tror jag att valet är givet.

Som patient vill man kunna vara medbeslutande kring sin egen vård och att kunna välja innebär också rätten att kunna välja bort.

Vi har kommit förbi tiden när någon från vänster i politiken kan locka väljare med en politik som innebär att väljarna röstar var fjärde år, och därefter fattar politiker alla beslut kring patienternas vård.

Några exempel från förra mandatperioden kan vara bra som påminnelse. I Västernorrland, som då var S-styrt, opererades bara hälften av patienterna i tid och köerna till specialistvården var längst i landet. Faktum är att samtliga sju landsting/regioner som hade längst väntetider till primärvården var& styrda av Socialdemokraterna.

Det är också värt att minnas att Socialdemokraterna över huvud taget inte vill ha valfrihet inom vården. Socialdemokraterna röstade nej när lagen om valfrihet (LOV) klubbades i riksdagen hösten 2009 och det blev lag på att erbjuda valfrihet i primärvården. Partiet verkar stå kvar vid sitt nej än idag.

I sitt debattinlägg talar Talla Alkurdi även om ”strypta resurser” inom primärvården. Men i år har ju primärvården tillförts ytterligare 360 miljoner kronor.

Om denna ökning av resurserna beskrivs som ”strypta resurser” vad är då den S-ledda regeringens förslag att drastiskt skärpa kostnadsutjämningen? Region Stockholm är enligt förslaget, den enda region som ska betala till de andra regionerna. Om bara två år kan notan uppgå till 2,3 miljarder kronor, vilket motsvarar en minskning av resurser med 1,4 miljarder kronor mellan 2019 och 2021 – där kan vi prata om ”strypta resurser” för Region Stockholm. Bara denna strypning av resurserna som S-regeringen föreslår motsvarar lönekostnaden för cirka 2 200 sjuksköterskor.

Socialdemokraterna i Region Stockholm borde därmed skriva debattartiklar mot det egna S-förslaget om chockhöjningen av utjämningsskatten. Om de även kan ordna en tid för uppvaktning hos statsminister Stefan Löfven (S) så följer jag gärna med.

Tobias Nässén, vård- och valfrihetsregionråd (M) i region Stockholm

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev