Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

M: Gör fler lokaler och ytor tobaksfria i arbetet för ett Rökfritt Sverige

År 2025 ska andelen dagligrökare vara mindre än fem procent i alla befolkningsgrupper, enligt visionen ett Rökfritt Sverige. Vi kan bara nå dit genom en tydligare samverkan mellan kommuner och regioner, skriver regionrådet Lars Holmin (M).

Publicerad: 14 januari 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Cigarrettfilter är det vanligaste plastskräpet i världen och 3 av 4 cigaretter slängs årligen på marken, skriver Lars Holmin (M).

Foto: Catharina Fyrberg


Ämnen i artikeln:

TobakHälsaCancerPlast

Det behövs ett samlat grepp i det fortsatta arbetet för att nå målet om ett rökfritt Sverige som både regering och SKR har ställt sig bakom. Det kräver också en tydligare samverkan mellan kommuner, regioner och andra instanser i samhället för ett långsiktigt och brett tobaksförebyggande arbete på flera nivåer. 

Arbetet behöver också utvecklas, bland annat med nya arenor för att nå alla grupper i samhället. Det handlar inte om att skuldbelägga svårt drabbade personer, i stället handlar det om de positiva hälsoeffekter som den enskilda personen får genom att sluta röka inför exempelvis operationer och cancerbehandlingar. 

Att behandla och hjälpa dagligrökare att sluta röka har hög prioritet i Socialstyrelsens riktlinjer. Och det gläder mig att folkhälsoarbetet med att motverka rökning nu är inskrivet i Västra Götalandsregionens (VGR) budget. Men vi kan göra mer. Därför vill vi Moderater i Västra Götalandsregionen göra regionens lokaler och ytor tobaksfria.

Ungdomar som blir beroende av att röka förkortar livet med i snitt tio år om beroendet inte kan brytas. 30-åringen som slutar röka för gott vinner 10 år, 50-åringen vinner i snitt 5–6 levnadsår. Vinsterna minskar med åldern, men rökavvänjning är ändå en av vårdens mest kostnadseffektiva behandlingar — för en ringa summa kan livskvaliteten förbättras, livet förlängas och de stegrande läkemedelskostnaderna bromsas. Det finns dock en sak som överträffar allt detta: Dagens unga som aldrig börjar röka. Tiden är inne för en gemensam kraftsamling där målet är att utrota tobaksorsakad cancer.

Rökning leder inte bara till fler dödsfall i cancer och ökad risk för KOL, hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes. Rökning är också en ingång till drogmissbruk, sämre hälsa överlag kopplat till flertalet följdsjukdomar och en enorm ekonomisk kostnad för sjukvården. Ett rökfritt Sverige är ingen utopi och ska inte behandlas som om det vore det heller. 

Det finns andra aspekter än hälsoaspekten för den enskilde individen i Sverige. Tobaksproduktion och -konsumtion har stor och negativ inverkan på miljön. Närmare 200 000 hektar skog skövlas för att ge plats åt tobaksfält och för att få ved som används för att torka tobaksbladen. Tobaksplantan kräver oerhörda mängder vatten och tobaksodlingar bidrar till vattenbrist i många länder. Cigarrettfilter är det vanligaste plastskräpet i världen och 3 av 4 cigaretter slängs årligen på marken. Om man vill minska det egna klimatavtrycket är det lämpligt att sluta helt med tobak.

Vi välkomnade att Lagen om Rökförbud utökades förra året till att gälla bland annat på busshållplatser, tågperronger och entréer till sjukhus och vårdcentraler. Däremot tror vi att vi i Västra Götalandsregionen kan bidra med mer för att nå målet om ett Rökfritt Sverige. 

Vi vill att regionen ska bli en föregångsregion, att vi ska gå före och visa att det är möjligt att nå målet om Ett rökfritt Sverige 2025! Regionen har många kanaler och resurser i sina egna verksamheter som står till buds och som kan vara verktyg på vägen att skapa ett rökfritt samhälle.

Beredning för Folkhälsa arbetar redan idag med folkbildning och vi vill se ytterligare insatser med fokus på information om rökningens skadlighet för barn och vuxna. Det kommer att behövas politiskt mod för att nå målet om ett Rökfritt Sverige 2025 och vi är övertygade om att vi inte är ensamma om att ha det politiska modet! 

Lars Holmin
Regionråd (M) i Västra Götalandsregionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

TobakHälsaCancerPlast

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev