Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

M: ”Cancersjuka ska få hjälp – inte en kölapp”

Rätt reformer minskar dödligheten i cancer. I budgeten för 2019 satsar Moderaterna därför stort på bättre och mer tillgänglig cancervård. Den som är sjuk ska få hjälp och stöd, inte en kölapp.

Publicerad: 9 januari 2019, 13:51

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”M vill fortsätta förbättra svensk cancervård. Därför avsätter vi 500 miljoner kronor för detta i den budget som riksdagen har antagit för 2019.”

Foto: Fredrik Karlsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

CancerRegionerPatientsäkerhetVårdköerPatienterBudget 2019

Varje år får nästan 60 000 människor i Sverige en cancerdiagnos. Det är ett dramatiskt besked som förändrar livet. Därför ska den som insjuknar i cancer känna sig trygg med att få rätt vård så snabbt som möjligt. Moderaterna vill fortsätta förbättra svensk cancervård. Därför avsätter vi 500 miljoner kronor för detta i den budget som riksdagen har antagit för 2019. Dessutom satsar vi 2 miljarder kronor för att korta köerna inom bland annat cancervården.

Cancer är den vanligaste dödsorsaken för personer yngre än 80 år i Sverige. 2016 avled 22 518 människor av cancer. Samtidigt så minskar den totala dödligheten i cancer något. Men minskningen är inte jämnt fördelat i olika grupper. Socialstyrelsen beräknar att ”20 procent av alla dödsfall i åldern 1–79 år […] skulle kunna undvikas med medicinska insatser eller hälsopolitiska åtgärder”. Rätt reformer kan alltså bidra till att minska antalet dödsfall till följd av cancer.

Den tidigare alliansregeringen tog fram en nationell cancerstrategi. Den behöver nu uppdateras. Därför avsätts 500 miljoner kronor i budgeten för 2019 för att ta fram en ny nationell strategi. Strategin ska vara koncentrerad till fem områden där behovet av nationell samordning av cancervården är som störst: kortare väntetider och ökad tillgänglighet, personal- och kompetensförsörjning, vårdkvalitet, tillvaratagande av medicinsk utveckling samt psykosocialt stöd till cancerdrabbade barn och deras anhöriga.

Samtidigt som arbetet med att ta fram en ny strategi pågår genomför vi riktade satsningar för att förbättra tillgängligheten till och kvaliteten inom cancervården:

Kortare köer i cancervården. Drygt hälften av alla cancerpatienter får inte vård i tid. Läget är särskilt akut för vissa diagnoser: 19 av 20 patienter med allvarlig prostatacancer och 4 av 5 patienter med livmoderhalscancer tvingas vänta längre än vad vårdgarantin tillåter. Redan nästa år avsätter vi 2 miljarder kronor för att korta köerna inom hela vården, inklusive cancervården.
Nationell vårdgaranti för cancer. Det ska inte spela någon roll var du bor – alla har rätt till vård som är av hög kvalitet och som finns där när du behöver den. Inom ramen för en ny cancerstrategi vill vi inrätta en nationell vårdgaranti för den som drabbas av cancer. Det innebär också att det i så hög utsträckning som möjligt ska finnas standardiserade vårdförlopp för alla cancertyper. Vi avsätter 100 miljoner kronor under 2019 för att fortsätta arbetet med fler standardiserade vårdförlopp för fler olika folksjukdomar.
Stärk de Regionala cancercentrumen. Regionala cancercentrum (RCC) samarbetar på nationell nivå för att tillsammans med landsting och regioner skapa en mer jämlik cancervård i hela landet. Det finns totalt sex centrum och de inrättades som en del av den första nationella cancerstrategin. Vi vill fortsätta att utveckla RCC:s arbete. Dessutom gör vi en riktad satsning för barncancervården fördelat på landets sex särskilda barncancercentrum. Vi avsätter 60 miljoner kronor för detta i budgeten för 2019.

Moderaterna ser hoppfullt på framtidens cancervård. 2018 års nobelpris i medicin tilldelades två forskare vars upptäckter lett till en ny behandling för att bekämpa cancer. Behandlings-metoden innebär att man förstärker immunförsvarets egen förmåga att angripa cancerceller. Den är redan i bruk och har visat sig effektiv.

Forskning och utveckling går hand i hand med en politik som säkerställer att cancerpatienter får den bästa möjliga vården. Den som är sjuk ska få hjälp och stöd, inte en kölapp. Vi vill fortsätta att förbättra svensk cancervård.

Camilla Waltersson Grönvall, socialpolitisk talesperson (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev