Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

M: Avgörande med fler tester i äldrevården

Staten måste göra mer för att stödja kommunerna i kampen mot covid-19. Det handlar om allt från att skydda riskgrupper till att få skyddsmateriel på plats och få i gång provtagning för personal i äldreomsorgen. Moderaterna föreslår nu tre åtgärder för att bättre bistå kommunal omsorgsverksamhet, skriver partiledaren Ulf Kristersson.

Publicerad: 20 april 2020, 02:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi måste omedelbart se till att även kommunerna får hjälp med att skydda såväl riskgrupper som de anställda inom äldreomsorgen, på LSS-boenden och i hemtjänsten, skriver Ulf Kristersson (M).

Foto: Fredrik Wennerlund


Ämnen i artikeln:

ModeraternaUlf KristerssonSmittskyddCovid-19Kommuner

Sverige befinner sig i ett svårt läge. Sjukvården är mycket ansträngd, och långt över 1 000 människor har rapporterats döda i sviterna av covid-19. Flera sjukhus har gått upp i stabsläge och vårdens medarbetare gör stora insatser för att hinna med.

Vi har drivit på regeringen för att snabbt få viktiga verktyg på plats för att stoppa smittspridningen. Genom ett bra samarbete mellan riksdag och regering har många viktiga åtgärder genomförts, men stödet har framför allt riktats mot regionerna och hälso- och sjukvården. Dessvärre har kommunernas behov hamnat i skymundan.

Det är ett allvarligt förbiseende. Stora delar av den kommunala verksamheten berörs av covid-19, inte minst äldrevården och hemtjänsten. Där finns de gamla, som drabbas allra hårdast av viruset. Och där jobbar personal som dagligen är i kontakt med dessa riskgrupper. Flera verksamheter är hårt drabbade av smittspridning; den senaste lägesrapporten från våra länsstyrelser visar att viruset finns på äldreboenden i 18 av 21 län.

Vi måste omedelbart se till att även kommunerna får hjälp med att skydda såväl riskgrupper som de anställda inom äldreomsorgen, på LSS-boenden och i hemtjänsten. Vi föreslår tre åtgärder för att minska smittspridningen i den kommunala omsorgsverksamheten.

1. Nationellt stöd för provtagning. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ta fram en nationell strategi för utökad testning, som innefattar LSS- och äldreboenden. Det är ett avgörande verktyg för att säkra personalförsörjningen och skydda våra riskgrupper. Men efter tre veckor har mer omfattande tester fortfarande inte kommit på plats. Moderaterna vill att regeringen ser till att den nationella strategin omsätts till en operativ plan för utökad provtagning där kommunerna behov tydligt följs upp.

2. Nationellt stöd för skyddsutrustning. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att säkerställa tillgången på skyddsutrustning och svara för fördelningen mellan regioner och kommuner. Trots flera vändor, med bland annat en hemställan från länsstyrelsen till regeringen, rådet brist på material ute i kommunerna. Moderaterna vill därför att regeringen ger Socialstyrelsen tydligare uppdrag att bistå kommunerna. Det handlar om att se till att kommunerna har tillräckligt med skyddsutrustning samt relevant kunskap för att hindra smittspridning på äldreboenden och LSS-boenden där riskgrupper bor.

3. Tillfälliga LSS- och äldreboenden. För att minska smittspridningen bland äldre och andra riskgrupper måste våra kommuner snabbt kunna få på plats fler lokaler, för att kunna hålla dem som är sjuka eller befaras sjuka undan övrig verksamhet. En sådan möjlighet har redan tagits fram för hälso- och sjukvården – men trots synpunkter från bland annat Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har kommunerna inte inkluderats. Moderaterna kommer att driva på för att även kommunal omsorgsverksamhet ska kunna undantas från vissa delar av plan- och bygglagen under coronakrisen.

Sverige prövas just nu hårt, och våra sjukvårdsregioner och kommuner går på högvarv. Men ytterst är det här en nationell kris, som kräver nationell samordning. Vi måste omgående få på plats mer stöd till Sveriges kommuner.

Ulf Kristersson, partiordförande (M)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev