Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Lyssna och ta ansvar!

I Jämställdhetsmyndighetens svar till min krönika snarare bekräftas än motsägs de poänger jag ursprungligen gjorde, menar Galaxia Wallin i sin slutreplik i debatten om den nedlagda myndigheten och dess satsningar i spåret av MeToo.

Publicerad: 14 januari 2019, 13:33

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Att utsättas för sexuellt våld och leva i en hederskontext innebär en dubbel utsatthet, skriver debattören.

Foto: doidam10 , Colourbox


Ämnen i artikeln:

JämställdhetMyndigheterHederskultur

Slutreplik  Avdelningschef i Jämställdhetsmyndigheten Berit Jernberg bekräftar i sin replik det jag skrev och även länkade till i min krönika, att hedersutsattas MeToo- upprop #UnderYtan valdes bort från utbildningssatsningarna som regeringen utsett utifrån #MetooUppropen. Men paradoxalt nog påstår hon att det är direkt felaktigt av mig att skriva att denna grupp uteslöts! Istället för att svara på våra frågor låter hon oss veta att Jämställdhetsmyndigheten varken har valt eller valt bort något upprop, utan endast gjorde som den blev tillsagd.

Jämställdhetsmyndigheten avsäger sig alltså ansvaret. Istället för att reagera när de hedersutsattas upprop #UnderYtan uteslöts av regeringen – särskilt med tanke på att satsningen riktar sig just mot de upprop vars kvinnor är dubbelt utsatta och utan branschknytning. Jag ser fortfarande ingen mening med en myndighet som bara lyder order uppifrån, men inte lyssnar på rösterna nerifrån. Om jämställdhetsmyndigheten inte kan verka för allas jämställdhet – även när regeringen missar – fyller den inte den funktionen samhället kan förvänta sig av en sådan myndighet.

Av Berit Jernbergs svar framgår även att Jämställdhetsmyndigheten tråkigt nog verkar ha missat vad MeToo-uppropet #UnderYtan går ut på. Precis som alla döva inte är sexuellt trakasserade så på samma sätt så är inte alla hedersutsatta utsatta för sexuellt våld. Det är viktigt att inte klumpa ihop alla hedersutsatta kvinnor.

Uppropet #UnderYtan är till för kvinnorna som är drabbade av sexuellt våld utöver hedersförtryck. Hela poängen med uppropet var att visa hur den kusliga kombinationen av två sorters utsatthet tvingar dessa kvinnor att lida i tysthet – för att inte utsatta sig för fara. I dag, tack vare ideella organisationer och eldsjälar som arbetar mot hedersförtryck, har samhället betydligt bättre kunskaper om hedersförtryck än förr. Men på området sexuellt våld i hederskontext är det sämre ställt.

Vår kamp drivs dagligen för att stötta och ge en röst åt bortglömda kvinnor och barn, vars rättigheter kränks. Vi ställde våra frågor och uttryckte vår besvikelse inte för att peka finger, utan för att vi vill veta och för att det är regeringens och Jämställdhetsmyndighetens ansvar att verka för allas lika värde.

Vi sträcker alltid ut handen, upplyser och informerar myndigheter och regering och de makthavare som har den reella möjligheten göra betydande insatser för de utsatta. Lyssna på våra röster! Detta är både en jämställdhetsmyndighets och en regerings ansvar och vi kommer påminna om detta om och om igen!

Galaxia Wallin, journalist och grundare av Centrum för Jämlikhet och demokrati

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev