lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Luckra inte upp säkerhetsprövningen av ordningsvakter”

Ordningsvakter arbetar ofta för kommuner och i kollektivtrafik. Med ökade säkerhetskrav i samhället borde vi inte ta bort kravet på medborgerlig pålitlighet, anser Säkerhetsföretagen.

Publicerad: 21 november 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Li Jansson, bransch- och näringspolitisk chef, och Richard Orgård, förbundsdirektör, båda branschorganisationen Säkerhetsföretagen.


Ämnen i artikeln:

Ordningsvakter

Den nya justitieministern Gunnar Strömmer (M) kommer snart att behöva ta ställning till förslagen i den statliga Ordningsvaktsutredningen som nu behandlas på justitiedepartementet. 

Utredningen tillsattes för att modernisera en 40 år gammal lagstiftning. Bestämmelserna är utformade för att reglera dansbanevakter, vilket blir fel när ordningsvakter i dag arbetar i betydligt fler uppdrag för kommuner, i kollektivtrafik och på köpcentrum. Både bransch och uppdragsgivare vittnar om att utbildning och regelverk behöver förnyas för dessa nya uppdrag.

LÄS MER: Allt fler övar inför skolattacker – ”Föräldrar kräver det”

Ordningsvaktsutredningens förslag kan utifrån vårt perspektiv sammanfattas i en positiv och en negativ del. För att börja med det positiva: Utredningens förslag till en helt ny ordningsvaktslag bör genomföras.

För kommuner och andra uppdragsgivare som anlitar mobila ordningsvakter innebär dagens reglering att ordningsvakter bara kan beviljas i undantagsfall och då på platser där det är vanligt med brott och ordningsstörningar. När tryggheten är återställd på en plats som bevakas av ordningsvakter saknas i nuvarande regelverk möjlighet att behålla uppnådd trygghet. Reglerna straffar ett väl utfört arbete och minskad brottslighet genom att inte förnya tillstånd för att använda ordningsvakter. Kommunerna har också problem med att områdena blir alldeles för snäva och tillstånden detaljreglerade.

Utredningens förslag för att åtgärda problemen är att föreslå att ordningsvakter också ska kunna beviljas i trygghetsskapande syfte. Förslaget, som har brett stöd bland remissinstanserna, skulle medföra att polisen kan godkänna fler områden men också behålla vakterna i fler områden där ordningsstörningar och otrygghet annars skulle påverka samhället negativt.

Ordningsvakter står under polismans ledning även när de arbetar i privata företag. Utredningen föreslår att den modellen kvarstår och förstärks. Utredningen föreslår också en förlängning av utbildningen så att alla ordningsvakter får den socialt förebyggande kompetens som vissa kommuner – däribland Stockholm – själva utbildar extra i dag.

Så långt är branschen positivt inställd till förslagen i Ordningsvaktsutredningen. Men utredningen innehåller också förslag om att ändra en annan lagstiftning – bevakningslagen – så att kravet på medborgerlig pålitlighet tas bort. Det innebär att dagens system där samtliga anställda säkerhetsprövas via länsstyrelsen i polisens och Säpos register förändras. I stället föreslår utredaren att enbart anställda som arbetar på objekt som omfattas av säkerhetsskyddslagen ska prövas i Säpos register. 

Som bransch är vi kraftfullt emot den föreslagna ändringen, eftersom de flesta försök till infiltration sker just på de enklare objekten. Samhällets stöd för uppluckring av kraven på personal bedömer vi också som lågt. Detta särskilt mot bakgrund av ökade säkerhetskrav i samhället som snarare innebär att vi borde göra tvärtom: ställa ännu högre krav på branschens medarbetare.

Därför vädjar vi till regeringen att stryka den del i utredningen som rör uppluckringar i bevakningslagen och i stället enbart genomföra förslaget till ny ordningsvaktslag.

Li Jansson
Bransch- och näringspolitisk chef, branschorganisationen Säkerhetsföretagen

Richard Orgård
Förbundsdirektör, Säkerhetsföretagen

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Ordningsvakter

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev