Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lösningen på skolans problem finns på systemnivå”

En likvärdig skola kommer gynna alla elever, även de som går i fristående skolor. Därför måste vi införa förslagen i Björn Åstrands utredning. Det är bara så alla skolor kan få rimliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag, slutreplikerar rektorn och skoldebattören Linnea Lindquist.

Publicerad: 15 oktober 2020, 13:02

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Skolor har olika förutsättningar för sitt uppdrag, skriver Linnea Lindquist.

Foto: Børge Sandnes/Colourbox


Ämnen i artikeln:

FriskolorSkolvalHuvudmannaskap

Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton skriver i sin replik att förslagen i Björn Åstrands utredning ”En mer likvärdig skola”, innebär att det blir svårt för föräldrar att förutse vilken skola deras barn placeras på när kö tas bort som urval. Det är dock viktigt att komma ihåg att vårdnadshavare endast lämnar önskemål om skolplacering. Det ska vara samma spelregler för kommunala och fristående huvudmän. Med utredningens förslag blir skolvalet mer likvärdigt än vad det är i dag.

En betydelsefull insats för att öka likvärdigheten är att minska elevomsättningen. Därför är förslaget om att införa skolbytesperioder bra. I dagsläget är en budget i balans en omöjlig ekvation att lösa för oss rektorer, när elevomsättningen är hög. Det får konsekvensen att skolor behöver göra förändringar i organisationen löpande under läsåret, vilket påverkar elevernas kunskapsutveckling negativt.

I utredningen förklarar även Björn Åstrand varför han inte lägger förslag som rör elever med särskilda behov. Det är en komplicerad fråga och den föreslås därför hanteras i en separat utredning. Det är bra, eftersom det är en viktig fråga som behöver utredas grundligt.

Att reducera skolpengen till fristående skolor är likvärdigt, eftersom enskilda huvudmän har ett mindre omfattande uppdrag. Varför anser Ulla Hamilton att enskilda huvudmän ska få ersättning för ett uppdrag de inte har?

Jag håller med om att regional närvaro från skolverket inte är en garanti för en likvärdig skola, men likvärdigheten ökar när staten får i uppdrag att samordna skolvalet eftersom det blir samma spelregler för alla.

Jag vidhåller att det som främst påverkar elevernas resultat är sammansättningen av elever. En skola med hög andel nyanlända elever, hög andel elever med utländsk härkomst och hög andel föräldrar med låg utbildningsgrad kommer att få det svårt att lotsa alla elever genom grundskolan med fullständiga betyg. Det handlar inte om de låga förväntningarnas rasism eller nedvärderande av elever. Det handlar om att förstå att skolor har olika förutsättningar för sitt uppdrag.

Lösningen på skolans problem finns på systemnivå och därför måste vi införa förslagen i Björn Åstrands utredning. Det är bara så alla skolor kan få rimliga förutsättningar att utföra sitt uppdrag. En likvärdig skola kommer gynna alla elever, även de som går i fristående skolor.

Linnea Lindquist

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev