Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Lös personalbristen med inkludering

För att klara personalbristen inom offentlig sektor behövs satsningar för mer inkluderande arbetsplatser, där nyanlända får tidig yrkes- och språkträning. Sådana satsningar skulle också bidra till integrationen i samhället. Det skriver Robert Persson Asplund, chefspsykolog och forskare på företagshälsan Avonova.

Publicerad: 19 juni 2019, 07:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ikea är ett bra exempel för offentliga sektorn att inspireras av.


Ämnen i artikeln:

PersonalbristOffentlig sektor

En av de kommande årens största utmaningar inom offentlig sektor är den stora personal- och kompetensbristen. Om vi inte lyckas vända trenden kommer vi inom kort att mötas av tomma korridorer på landets bygglovsavdelningar, vårdcentraler och omsorgsboenden.

Ny statistik från Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, visar att var fjärde anställd inom kommunerna kommer gå i pension inom tio år. SKL gör också bedömningen att bristen på arbetskraft kommer att vara så stor inom hela välfärdsområdet att alla nya arbetsföra som kommer ut på arbetsmarknaden inte räcker till för att möta behoven.

För att klara personal- och kompetensförsörjningen inom branscher som skriker efter personal behöver merparten av de människor som migrerat till Sverige de senaste åren integreras på våra arbetsplatser. Arbetsgivare måste både anställa och ta tillvara all möjlig sorts kompetens, oavsett personens etnicitet, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 

De arbetsgivare som aktivt jobbar med att skapa inkluderande arbetsplatser gör det för att de vet att människor med olika bakgrund, erfarenheter och personligheter kan bida med nya tankar, idéer och perspektiv som utvecklar verksamheten. En inkluderande arbetsplats har också lättare både att attrahera nya medarbetare och att behålla befintliga.

Offentlig sektor kan inspireras av satsningar inom näringslivet. Ett bra exempel är IKEA i Älmhult, som inom ramen för ett samarbetsprojekt med kommunen och Arbetsförmedlingen har anställt flera nyanlända. Varuhuschefen framhåller i en intervju med Dagens Industri (27/1 2019) de stora företagsvinsterna med att ha medarbetare som pratar många olika språk.

IKEA är bara ett exempel på affärsnyttan av att jobba med inkludering. Enligt en analys som organisationen Great Place to Work har genomfört så växer företag som aktivt jobbar med inkludering snabbare, sett till intäkter, än dem som inte jobbar med inkludering. 

Att bygga en inkluderande arbetsplats kräver mer än att ta fram policyer och riktlinjer. Det handlar om att skapa en kultur och ett bemötande där allas bakgrund, tankar och åsikter respekteras. Det ska finnas en tydlighet i vilka gemensamma spelregler som gäller på arbetsplatsen.

För att inkluderingsarbetet ska få verklig effekt behöver det lyftas som en strategisk fråga som ledningen prioriterar. Ledningen bör ta fram en strategi för involvering, följa upp resultatet genom regelbundna medarbetarundersökningar och involvera de anställda i förbättringsarbetet.

I diskussionen med medarbetare är det också viktigt att ledningen sätter den svenska arbetskulturen i perspektiv. I internationella jämförelser är svenskt arbetsliv ett av världens mest individualistiska och sekulariserade. Det kan vara en utmaning för människor från andra länder att anpassa sig till en kultur där chefen sällan pekar med hela handen och ofta eftersträvar konsensus.

Med detta sagt, så är det inte bara arbetsgivarna som behöver vidta åtgärder för inkludering. Det krävs också politiska insatser som uppmuntrar kommuner, Arbetsförmedlingen och arbetsgivare att samarbeta kring att ge nyanlända tidig yrkes- och språkträning på arbetsplatser.

Att varje dag interagera med kollegor på en arbetsplats är det absolut bästa sättet att lära sig ett nytt språk, få förståelse för kulturella koder och bli en del av en social gemenskap. Att från politiskt håll skapa incitament för arbetsplatser att bli mer inkluderande är därför ett utmärkt sätt att öka integrationen i samhället.

Robert Persson Asplund, chefspsykolog Avonova

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev