Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Logopeder: Låt oss stötta LSS-handläggarna

LSS-handläggare måste omgående få en ökad kompetens gällande funktionsnedsättningar och kommunikativa svårigheter. Redan nästa år kan detta annars komma att leda till rättsliga konsekvenser för kommunerna.

Publicerad: 10 december 2019, 16:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Individer som har svårt att föra sin egen talan behöver en kompetent omgivning.”

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

LSSFunktionsnedsättningBarnkonventionen

Socialstyrelsen slår i en utredning som presenterades tidigare i år fast att LSS-handläggare har bristande kunskap både vad gäller funktionsnedsättningar, kommunikativa svårigheter och har heller inte tillgång till eller erfarenhet av kommunikationshjälpmedel, till exempel förtydligande bilder. Det innebär att många barn och vuxna i behov av LSS-insatser inte får sina rättigheter tillgodosedda. Handläggare behöver ett nära samarbete med logopeder, som är experter inom just detta område, för att säkerställa att individer med kommunikationssvårigheter får det stöd de behöver.

Tillämpningen av LSS har kritiserats hårt i media de senaste åren och vi får ta del av hårresande historier om familjer där rätten till assistans har dragits in, trots att stödet gäller så livsavgörande behov som andning och matintag. LSS-handläggare gör val som påverkar enskilda individer i högsta grad och de behöver resurser och kunskap för att kunna ta väl avvägda och informerade beslut.

Socialstyrelsens utredning visar att i 42 procent av kommunerna har mindre än hälften eller i vissa fall ingen av LSS-handläggarna deltagit i fortbildning med inriktning på barn med funktionsnedsättning under den undersökta tvåårsperioden. Endast hälften av kommunerna har tillgång till kommunikationsstöd och hälften anger att det inte genomförts någon fortbildning om metoder för kommunikationsstöd.

Vilka verktyg har de då för att kunna utföra sitt arbete? Hur kommunicerar de med dessa individer?

Logopeder arbetar dagligen med personer med kommunikationssvårigheter och stöttar föräldrar och personal i hur de kan ge dessa individer möjligheter att få sina kommunikativa behov tillgodosedda. Logopeder är också experter på ätsvårigheter, ett annat område där vi vet att kunskapsnivån generellt är skral hos yrkesgrupper som bedömer och möter dessa individer varje dag.

Individer som har svårt att föra sin egen talan behöver en kompetent omgivning som kan tolka deras önskan och som har erfarenhet av vad som krävs för att dessa individer och deras familjer ska ha en fungerande vardag. I januari 2020 blir barnrättskonventionen svensk lag. Det betyder att om inte hänsyn tas till det enskilda barnets förutsättning att uttrycka sin åsikt så begår kommunen lagbrott. Med andra ord är det här något som ligger i kommunernas intresse att lägga fokus på omgående.

Vi vill att Sveriges kommuner anställer logopeder för att tillsammans med LSS-handläggare skapa ett utredningsförfarande som baseras på kunskap om och erfarenhet av de utmaningar som dessa familjer möter.

Kerstin Wiström, vice ordförande Svenska logopedförbundet

Elisabeth Wallenius, ordförande Funktionsrätt Sverige

Ulla Adolfsson, ordförande Autism- och Aspergerförbundet

Anna Brandström, vice ordförande Svenska Downföreningen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev