söndag29 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Liberalerna: Vi måste göra mer för att skydda de utsatta barnen

Vi måste öka insatserna för att tidigt upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa: Ge bättre stöd till vårdpersonal, inrätta fler familjecentraler och stärk socialtjänsten, skriver Liberalernas partisekreterare Juno Blom och regionpolitikerna Gilbert Tribo och Camilla Mårtensen.

Publicerad: 4 januari 2022, 04:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Vi vill införa fler familjecentraler där barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst finns under samma tak, skriver tre liberaler.

Foto: Anna Tärnhuvud, Christian Dirksen


Ämnen i artikeln:

LiberalernaBarnskyddSocialtjänstenVåld i nära relationer

Alla barn förtjänar en bra start i livet med kärlek, trygghet och omsorg. Ett barns uppväxtmiljö har stor betydelse för framtida hälsa och livschanser. Även om Sverige i många avseenden är ett bra land att växa upp i för ett barn, finns det alltför många fall där samhället misslyckas med att skydda de allra mest utsatta barnen. 

Vi liberaler vill stärka insatserna för att tidigt upptäcka barn som far eller riskerar att fara illa. På alla nivåer i samhället – lokalt, regionalt och nationellt – vill vi se krafttag för att möjliggöra en god uppväxt för alla barn.

Låt oss ta några exempel. 

Bättre stöd till vårdpersonal. Vid misstanke om att ett barn far illa har vårdpersonalen en skyldighet att informera socialtjänsten. Studier, bland annat från Socialstyrelsen, har visat att vården missar alltför många fall. Vårdpersonalen behöver ett bättre stöd i barnskyddsfrågor. I Skåne har det, på initiativ av Liberalerna, införts barnskyddsteam som arbetar gentemot personal inom både offentlig och privat hälsovård, sjukvård och tandvård. Stödet från teamen har varit värdefullt. Sedan januari 2020 har Skånes universitetssjukhus testat metoden ”child-check” på akutmottagningen i Lund. 

Metoden innebär att alla vuxna som söker vård på akuten och bedöms ha någon av tre riskfaktorer – våld i nära relationer, missbruk eller svår psykisk ohälsa – tillfrågas om det finns barn i hushållet. Om svaret blir ja görs en orosanmälan. Metoden är framgångsrik och har gjort att antalet orosanmälningar ökat kraftigt. Det visar hur förändrade arbetssätt gör stor skillnad. Liberalerna och våra samarbetspartier i regionen skjuter nu till extra resurser till barnskyddsteamen så att stödet till vårdpersonalen kan fortsätta att utvecklas.  

Fler familjecentraler. För att bättre fånga upp problem och möta olika barnfamiljers behov vill vi utöka antalet familjecentraler. På en familjecentral samlas barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst under ett tak. I regioner där Liberalerna är med och styr arbetar vi för att alla kommuner ska få möjlighet att öppna en familjecentral. 

Genom att samla verksamheterna i samma lokaler får barnfamiljerna smidig tillgång till mycket av den service de behöver. Med ett fördjupat samarbete mellan olika verksamheter ges möjligheten att tidigare fånga upp dem som behöver extra stöd. Det är viktigt eftersom tidig upptäckt av olika behov ökar chanserna för en god hälsa – därför är familjecentraler en god framtidsinvestering.

Starkare socialtjänst. Liberalerna vill höja socialsekreterarnas status och stärka socialtjänstens befogenheter, bland annat när det gäller möjligheten att besluta om obligatoriska insatser på hemmaplan. När föräldrar inte klarar av att ta hand om sitt barn är det ibland nödvändigt att omhänderta barnet. Mer måste göras för att undvika det. 

I dag kan så kallat mellantvång användas för ungdomar på grund av deras eget beteende. Vi vill att det även ska vara möjligt med sådana obligatoriska insatser riktade mot barnens föräldrar i de fall där det finns risker för barnets utveckling på grund av vårdnadshavarnas agerande. Det kan exempelvis vara att tvinga föräldrarna att delta i en behandling eller att låta sitt barn gå på förskola. 

Ett barns liv går inte i repris. Vi liberaler kommer att fortsätta att kämpa för alla barns rätt till en trygg och god uppväxt. 

Juno Blom
Partisekreterare (L) och talesperson i barnrättsfrågor

Gilbert Tribo
Regionråd (L), ordförande i Region Skånes hälso- och sjukvårdsnämnd

Camilla Mårtensen
Ordförande (L) i sjukhusstyrelsen för Skånes universitetssjukhus 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev