fredag31 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Liberalerna: S saknar åtgärder mot stöket i skolan

Det är alldeles utmärkt att företrädare för Socialdemokraterna börjar låta som Liberalerna i synen på skolan men regeringen kan inte ena dagen meddela att man inte tänker ändra skollagen för att öka lärarnas befogenheter för att nu låtsats som att man vill det, skriver Liberalernas skolpolitiske talesperson Roger Haddad.

Publicerad: 28 mars 2019, 09:47

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Liberalerna har under lång tid drivit frågan om arbetsro och studiero som förutsättningar för en trygg skola och där eleverna ska kunna fokusera på sitt skolarbete.” Foto: Liberalerna


Ämnen i artikeln:

Löfven 2SkollagVåldSkolstöketLiberalernaSocialdemokraternaLärareArbetsmiljöHot

Replik. I en artikel i DS 27 mars lyfter Anna Ekström fram regeringens planer för att minska stöket i klassrummet. Det är alldeles utmärkt att företrädare för Socialdemokraterna börjar låta som Liberalerna och man kan lätt tro att de nu börjar ansluta sig till flera av våra liberala krav på åtgärder mot stöket i skolan.

Liberalerna har under lång tid drivit frågan om arbetsro och studiero som förutsättningar för en trygg skola och där eleverna ska kunna fokusera på sitt skolarbete utan att några stör undervisningen. För detta har Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen ofta kritiserat oss med argument som att vi inte har problem i skolan som kräver disciplinära åtgärder. Men detta är förstås helt fel.

Frågan om lärarnas arbetsmiljö, arbetsron och stöket i skolan är en mycket stor och aktuell fråga på varenda skola jag besökt. Dessvärre har flera av våra krav på ökade befogenheter för lärare har och en avveckling av barn-och elevombudet viftats bort.

Anna Ekströms inlägg är intressant då det kommer några veckor efter att Liberalerna i en interpellationsdebatt i riksdagen krävt att lärare som följer skollagen och ingriper mot bråkiga elever inte ska straffas utan stöttas. Det är precis detta som sker när Skolinspektionen och i synnerhet barn- och elevombudet återkommande driver skadeståndsprocesser för att ge elever ersättning då de upplevt sig kränkta när de visats ut ur klassrummet efter att ha stört undervisningen.

Socialdemokraterna, och i synnerhet Anna Ekström, redovisar gamla beslut som nu ska genomföras, men som enligt oss över huvud taget inte angriper de ordningsproblem som finns. Och definitivt inte frågan om reglerna som dels underminerar lärarnas roll, dels används av elever och föräldrar för att hota lärarna med anmälan. Problemet finns i skollagens konstruktion samt hur nuvarande lagen tolkas av barn- och elevombudet.

Regeringen kan heller inte ena dagen i riksdagen meddela att man inte tänker ändra skollagen för att öka lärarnas befogenheter för att nu låtsats som att man vill det – men utifrån de uttalanden regeringen gjort finns inte ett enda konkret förslag som svarar på Liberalernas kritik.

Men Socialdemokraterna får möjlighet att förtydliga sin ståndpunkt i kammaren då Liberalernas riksdagsgrupp begärt en aktuell debatt som äger rum i nästa vecka för att riksdagspartierna ska kunna redovisa vad de är beredda att göra för att motverka hot och våld mot landets lärare och rektorer, och skapa en trygg skolmiljö för både personal och elever.

Bakgrunden till debatten är den senaste tidens allvarliga fall av våld mot lärare som uppmärksammats i media. Studier och rapporter från SCB samt bedömningar från de båda lärarförbunden samt Skolledarna bekräftar en mycket bekymmersam utveckling. Det gäller brister i arbetsmiljön generellt vid landets skolor, men i synnerhet ökningen av antalet incidenter där lärare och skolledare utsätts för hot, våld och trakasserier i sin tjänsteutövning.

Något som särskilt uppmärksammats på senare tid är också hur ingripanden från lärare mot våld och stök kan leda till krav på skadestånd även om läraren bedömts agera inom ramen för sina befogenheter enligt lagstiftning.

Skolan utgör en grundpelare i vårt samhälle. Ingen som verkar där – varken vuxna eller elever – ska behöva riskera hot, våld och kränkningar. Lärare och rektorer liksom annan skolpersonal ska också veta att de har befogenheter att agera för att skapa en trygg skolmiljö.

Roger Haddad, skolpolitisk talesperson (L) vice ordförande i Utbildningsutskottet

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev