lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Liberalerna: Minska det demokratiska utanförskapet

Alla, oavsett funktionsvariation, ska ha reella möjligheter att engagera sig politiskt mellan valen. I dag brister dock ofta tillgängligheten till de olika partiernas lokaler samtidigt som de verktyg och stöd som krävs för att vissa grupper ska förstå politiken saknas, skriver liberalerna Roko Kursar, Ewa Bertz, William Hedendahl och Charlotte Hedendahl.

Publicerad: 31 mars 2021, 03:20

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Valdeltagandet är lägre bland personer med funktionsvariation och möjligheterna att engagera sig politiskt är mindre, skriver debattörerna.

Foto: Jessica Gow/TT, Pressbilder


Ämnen i artikeln:

TillgänglighetFunktionsvariationLiberalerna

För oss liberaler är det självklart. Politikens uppgift är att utforma ett samhälle, där var och en oberoende av funktionsvariation, har förutsättningar att leva ett fullgott liv välintegrerat i samhället. Lika viktigt är det att alla, oavsett funktionsvariation, har möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och delta i demokratin. Där är samhället inte i dag. Personer med funktionsvariation befinner sig allt för ofta i ett demokratiskt utanförskap.

Valdeltagandet är lägre bland personer med funktionsvariation och möjligheterna att själv engagera sig politiskt och därmed vara en del av det demokratiska beslutfattandet är mindre. Det är inte acceptabelt. Som liberaler är vi fast beslutna om att fortsätta kämpa för en förändring som gör den demokratiska arenan tillgänglig för samtliga.

1989 upphävdes lagen om omyndighetsförklaring för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det innebar även att samtliga medborgare över 18 år fick rösträtt. Beslutet var viktigt och fattades inte en dag för tidigt, men att säga att personer med funktionsvariation har tillgång till den demokratiska processen nu, med hänvisning till att man har rösträtt är en sanning med modifikation.

Lika viktigt som att alla har rätt att rösta är att alla har reella möjligheter att faktiskt engagera sig politiskt mellan valen. Att påverka samhällsutvecklingen handlar inte bara om att rösta vart fjärde år utan också om att engagera sig och delta i det demokratiska samtalet och arbetet.

Lokaler som partier använder sig av är alltför ofta inte fullt ut tillgänglighetsanpassade. Det leder till att personer med funktionsvariation begränsas från att delta i det partipolitiska arbete och därigenom påverka beslut i kommuner, regioner och riksdagen.

Det är inte bara den fysiska tillgängligheten som ofta brister. Det gör också verktygen och stödet som krävs för att vissa grupper ska förstå politiken och därmed ha möjlighet att aktivt delta. Verktyg såsom bildstöd, blindskrift, teckentolkning och ledsagning som borde vara en naturlig del av det partipolitiska arbetet saknas ofta.

Som liberaler väljer vi att vara optimistiska och tro att skälet till att många partier i dag väljer att nedprioritera tillgängligheten inte är ovilja eller medveten diskriminering. Snarare tror vi att det är en kombination av okunskap och att det är en kostnadsfråga för partierna.

Liberalerna Malmö vill verka för att samtliga partier ska tillgänglighetsanpassa såväl all information som samtliga lokaler som partierna använder sig av. Därför kommer vi driva frågan att det kommunala partistödet i Malmö stad även ska omfatta ett särskilt bidrag som säkerställer tillgänglighetsanpassning av information, stöd och samtliga lokaler som partierna använder sig av.

Det är ett rimligt krav att ställa på politiska partier att de tillgängliggör sitt arbete i den demokratiska processen. Med hjälp av ett särskilt bidrag undanröjs möjligheten att utesluta personer med funktionsvariation från det demokratiska arbetet av ekonomiska skäl.

När det partipolitiska arbetet är otillgängligt förlorar personer med funktionsvariation möjligheten att påverka de politiska beslut som styr deras vardag. Det är inte värdigt ett demokratiskt samhälle år 2021. Att det politiska systemet måste anpassas till att inkludera alla är något vi kommer driva på kommunal, regional och nationell nivå. Vi hoppas även att andra partier ser vinsterna i att ha en öppen och tillgänglig demokrati.

Roko Kursar, kommunalråd  (L)  med ansvar för funktionsstöd och LSS, Malmö stad

Ewa Bertz, kommunalråd (L) med ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter, Malmö stad

William Hedendahl, styrelseledamot (L) Liberalerna Malmö

Charlotte Hedendahl, LSS-aktivist, (L)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev