lördag28 januari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Liberalerna kände till upplägget med lägenheten”

Som tidigare valledare inom Liberalerna i Jönköpings län så uppfattade jag att upplägget med Emma Carlsson Löfdahls lägenhet var allmänt känt bland oss i ledningen och bland toppkandidaterna. Jag synes i dag vara den enda personen med detta minne i behåll, skriver Henrik Johansson.

Publicerad: 2 april 2019, 13:50

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Debattören reagerar på Jönköpingliberalers avståndstagande från Emma Carlsson Löfdahls lägenhetsupplägg.

Foto: Anshar, Colourbox, Riksdagen


Ämnen i artikeln:

LiberalernaRiksdagenErsättningsreglerFörtroendevalda

REPLIK I debattartikeln ”Regelverk friskriver inte från ansvar” (29/3) skriver politiker från Liberalerna i Jönköpings län att de tagit tydligt avstånd från deras tidigare förbundsordförandes, Emma Carlsson Löfdahls, hyresupplägg som riksdagsledamot.

Som förbundets tidigare valledare så reagerar jag bland annat på den styvmoderliga hållning som mina partikamrater stundom smaklöst intar, där det viktiga nu verkar vara att få en person att lämna sitt uppdrag - det vill säga en person som så sent för några månader sedan hade länsförbundets fulla förtroende.

Kraven om avgång sker innan en oberoende utredning, som också skulle kunna söka svar på vem som visste vad, och ett finalt ställningstagande från en allmän åklagare.

Vidare skriver debattörerna att de blivit politiker för att de vill göra skillnad och har en idé om hur vardagen kan bli bättre för invånarna i länet och att uppdraget som arvoderad politiker kräver integritet, ansvarstagande och ödmjukhet. Vän av ordning frågar sig vem som kan träda ut på den politiska autostradan utan att ladda sitt batteri med dessa superlativ och värdesprängda meningsuppbyggnader.

Som tidigare valledare inom Liberalerna så uppfattade jag att upplägget med lägenheten var allmänt känt bland oss i ledningen och bland toppkandidaterna. Jag synes i dag vara den enda personen med detta minne i behåll, men jag kan förstås inte utesluta att det fanns personer som inte ägde kunskap om saken. Helt oavsett detta så reagerar jag på det offentliga avståndstaganden mot något som flera ledande politiker rimligen borde haft full vetskap om, eller åtminstone varskott sig om efter så kallade misstankar. Arvoden och ersättningar är ju ingalunda något nytt för vare sig kommun-, region- eller riksdagspolitiker. Jag tror nämligen inte att någon hade reagerat på denna historia om den inte fått medial uppmärksamhet.

Det handlar i sammanhanget om moral och etik där annars hyggliga människor skyndar till doms innan ordentliga genomlysningar skett. Där en enskild människas mångåriga gärningar från en dag till en annan överges och förnekas. Det framstår som uppenbart olämpligt att skynda till doms över en partikamrat innan saker och ting prövats och utretts.

Regelverk kommer förvisso aldrig kunna friskriva förtroendevalda från ansvar men invånarnas omdömen baseras på mer än det för stunden kända. Liberalerna bakom debattartikeln säger sig aldrig vilja använda politiska uppdrag och positioner för egen vinnings skull. Ändå utgår, i förhållande till lejonparten löntagare, höga arvoden till exempelvis regionråd.

Detta i en tid då flera kommundelar står utan ambulansberedskap, vilket framförallt drabbar multisjuka och svaga individer. Politiker tjänar redan på invånarna – då skattebetalarna trots förluster och höjda skatter får stå för arvoderingar med mera.

Politiker ska i den bästa av världar vara människor mitt i vardagen, men tyvärr så blir politiken för många en inkomstbringande faktor som är svår att lämna för vardagens villkor. Det gör att det inom politiken ibland finns sekteristiska tendenser som premierar de redan invalda, där utbölingar ska hållas på behörigt avstånd och där lojaliteten gäller en liten krets människor som ofta efter inställsam och tyst tjänst kvalificerat sig till de slutna rummen.

Förtroendet har man fått till låns, skriver debattörerna. De skriver att så länge förtroendet från väljarna finns kvar har man sitt uppdrag kvar. Att förtroendet när som helst kan få ett abrupt slut och att man då ska vara beredd att avsluta alla sina uppdrag (sin inkomstkälla) bevisas av debattartikeln.

För egen del valde jag att lämna min tjänst inom partiet redan i april 2018. Jag lämnade min tjänst av helt andra skäl än vetskapen om ett lägenhetsupplägg. En sak jag aldrig kommer ställa upp på är att förenkla bilden av en annan människa, eller styvmoderligt raljera om förbrukat förtroende för något som måste ha varit fullkomligt känt.

Henrik Johansson, fd valledare i Jönköpings län

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev