Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Liberaler: ”Entreprenörerna kan rädda vår jord”

Klimatet räddas inte av elcykelsubventioner, djupa pannveck eller alarmism. Klimatet kan bara räddas om vi tar konkreta steg för att förändra våra system och skapar incitament för grön tillväxt. Liberalerna ska vara en pådrivande kraft i klimatomställningen och ta konflikten med såväl högerns klimatförnekare som vänsterns plakatpolitik, skriver tre liberaler inför partiets landsmöte.

Publicerad: 14 november 2019, 18:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Allvarliga naturkatastrofer, livsfarliga torkor och stigande havsnivåer är några av de påtagliga konsekvenser av klimatförändringarna vi redan ser. ”

Foto: Mathilda Ahlberg, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KlimatLiberalerna

Runt om i världen demonstrerar människor i massor för vår gemensamma jords framtid. Allvarliga naturkatastrofer, livsfarliga torkor och stigande havsnivåer är några av de påtagliga konsekvenser av klimatförändringarna vi redan ser. Dessa utgör reella hot mot människors liv och frihet. I helgen samlas Liberalerna till landsmöte och för oss är det självklart att vi, som drivs av att öka friheten för den enskilde, måste sätta klimatfrågan högst upp på dagordningen.

Människors oro över klimatförändringarna är befogad men tyvärr är de politiska svaren allt för ofta irrationella, framhastade i panik eller helt enkelt plakatpolitik. Klimatet räddas inte av elcykelsubventioner, djupa pannveck eller alarmism. Fler måste få krisinsikt, klimatet kan bara räddas om vi tar konkreta steg för att förändra våra system och med rätt styrmedel skapar incitament för grön tillväxt. Det är engagerade entreprenörer, innovatörer och företagsamma människor som tillsammans med politiken kan rädda vår jord.

Vi liberaler, på alla politiska nivåer, ska vara pådrivande i omställningen och det nödvändiga teknikskiftet. På högerflanken i svensk politik finns klimatförnekare, vänsterflanken driver plakatpolitik och vägrar se de goda marknadskrafternas bidrag till den gröna omställningen. Vi liberaler ska ta konflikten åt båda håll och vara drivande för en effektiv klimatpolitik där Sverige går före och vårt välstånd ökar med grön tillväxt. För detta behövs politisk förändring på samtliga politiska nivåer:

Halvera EU:s jordbruksstöd och gör en grön investeringsväxling. Använd det ekonomiska utrymmet till stora projekt vilka länderna inte själva kan genomföra, till exempel elektrifiering av EU:s vägar eller sammanbindande av järnvägsnät inom ramen för en europeisk ”green deal”. Det kvarvarande jordbruksstödet bör riktas om till att bidra till den klimatomställning som den europeiska livsmedelsproduktionen behöver genomföra.

Kraftfulla statliga styrmedel för klimatet. Bonus-malus till enbart bilar med nollutsläpp, vägavgifter där det finns klimatsmarta alternativ och ett reseavdrag differentierat efter tillgängligheten till kollektivtrafik är exempel på styrmedel som kan driva fram både innovation och ett klimatsmart resande. Vi behöver skynda på elektrifieringen och se till att kollektivtrafiken byggs ut. Det är inte rimligt att subventionera sådant som är dåligt för klimatet, särskilt inte när det finns fullgoda alternativ.

Till 2030 ska all kollektivtrafik i större städer kunna köras utan klimatpåverkan. På många håll i Sverige arbetar både kommunerna och regionerna för att elektrifiera kollektivtrafiken. Landskrona, där samtliga stadsbussar drivs av el, är ett föredöme. Utanför Lund testas nu en elväg som ska kunna ladda tyngre elektrifierade fordon när de är i trafik. I Malmö och Helsingborg har arbetet påbörjats med att elektrifiera stadsbussarna och i Göteborg ska Europas största satsning på just el-bussar nu genomföras.

Kommuner måste upphandla klimatsmart. Kommunernas gemensamma ekonomi är en stor del av Sveriges ekonomi och måste vara en avgörande kraft för den gröna omställningen i hela landet. När kommuner, eller för del delen regioner och staten, upphandlar varor och tjänster måste de, när det går och är lämpligt, väga in klimatet i sina beslut.

Den gröna omställningen kommer inte alltid vara enkel men omställningen är oundviklig och om Sverige tar på sig ledartröjan och går före kommer det också innebära en stärkt konkurrenskraft och fler nya jobb. Klimatpolitiken måste drivas med hoppfullhet och förnuft. Den får inte bromsas av klimatförnekare eller drivas genom genom ineffektiv plakatpolitik. Inför landsmötet hoppas vi att hela partiet med företrädare från alla politiska nivåer samlas bakom vår liberala vision för ett möjligheternas Sverige som leder den gröna omställningen i världen.

Joar Forssell, ombud för Stockholms län, riksdagsledamot (L), klimatpolitisk talesperson med ansvar för gröna styrmedel och valberedningens förslag till Liberalernas partistyrelse

Louise Eklund, ombud för Skåne, regionråd (L) med ansvar för klimat och valberedningens förslag till Liberalernas partistyrelse

Axel Darvik, ombud för Västsverige, vice ordförande (L) miljönämnden Göteborg och valberedningens förslag till Liberalernas partistyrelse

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KlimatLiberalerna

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev