lördag3 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

LF: Slopa betygen och utvecklingssamtalen

Kraven på lärarna måste minska under pandemin. Därför har Lärarförbundet skickat en skrivelse till regeringen med krav på åtgärder för att minska den oerhörda arbetsbelastning som i dag är lärares vardag. ​​​​​​Bland annat bör det blir möjligt att avstå från att sätta betyg i årskurs 6 till 8 och kravet på att genomföra utvecklingssamtal bör tas bort, skriver förbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Publicerad: 30 november 2020, 04:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Under pandemin måste lärares kärnuppdrag – undervisningen – prioriteras och kraven på vad som ska åstadkommas minska,” skriver Johanna Jaara Åstrand.

Foto: Britt Mattsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

LärareFörskolaFritidshemEleverBetygCovid-19

Skolan, fritidshemmet och förskolan har varit i full gång under hela coronapandemin. Lärare har gjort storartade insatser och bedrivit undervisning i en mycket pressad situation. Men priset har varit högt. Redan i oktober angav 78 procent av lärarna att de hade en mycket hög arbetsbelastning. Varannan lärare är dessutom orolig för att behöva sjukskrivas för stress. Att en så stor del av lärarkåren kan försvinna är inte en situation som den svenska skolan – eller samhället för den delen – behöver mitt i dessa oroliga tider.

I samma takt som smittspridningen ökar på nytt, blir situationen i skolan allt mer ansträngd. Lärare tvingas rycka in och vikariera för sjuka kollegor, eftersom vikarier inte finns att tillgå. Lärare får utföra städuppgifter när extra städpersonal inte tas in, samtidigt som Folkhälsomyndighetens riktlinjerna kräver att extra städning utförs.

Lärare förväntas begränsa både smittspridningen och samtidigt ta ansvar för undervisningen, som om allt var som vanligt. Men vi vet ju alla att livet i dag är långt ifrån vanligt.

Vill vi ha en fortsatt fungerande skolgång för eleverna, måste kraven på lärarna lätta. Pandemin får konsekvenser för vad som är möjligt att göra och inte. Extra personal måste tillskjutas för att lärare ska kunna vara lärare och inte smittskyddsvakter.

Under pandemin måste lärares kärnuppdrag – undervisningen – prioriteras och kraven på vad som ska åstadkommas minska. Därför kräver Lärarförbundet att det vidtas följande åtgärder:

 Fokus på undervisningen. Allt som ligger utanför själva undervisningen måste pausas eller prioriteras bort. Det kan handla om föräldramöten, utvecklingsprojekt och samarbeten med andra aktörer. 
Nationella prov. Vårens nationella prov ställs in. Om smittan har bromsats mot slutet av vårterminen, kan möjligen nationella prov genomföras enligt ordinarie plan i slutet av terminen. 
Betygsinrapportering. Många huvudmän begär i dag betygen långt före skolans avslutning. Inrapportering ska ske i terminens absoluta slutskede. Den knappa undervisningstid som finns måste användas in i det sista för att kunna ge eleverna bästa möjliga förutsättningar.
Betyg i årskurs 6 till 8. Det bör bli möjligt att avstå från att sätta betyg i dessa årskurser. Betyg kan endast sättas när lärare har tillräckligt underlag, vilket är svårt att uppfylla om elever och lärare har varit frånvarande. Betygen i årskurs 9 är de enda med formell betydelse och därmed de enda som verkligen måste sättas under pandemin. 
Utvecklingssamtal. Kravet på att genomföra utvecklingssamtal tas bort. Lärare måste själva kunna bestämma hur kommunikation med vårdnadshavare och elever ska genomföras under pandemin.
Individuella utvecklingsplaner. Kravet i skollagen på att upprätta individuella utvecklingsplaner (IUP) tas bort under pandemin. 
Bedömningsstöd i årskurs 1. Genomförande av bedömning utifrån det obligatoriska bedömningsstödet i matematik, svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1 tas bort. Låt lärare använda det utifrån behov och vad som är genomförbart. 
Olika undervisningsformer. Regeringen måste tydliggöra att lärare bara ska ansvara för en undervisningsform åt gången, det vill säga antingen när- eller distans/fjärrundervisning. Två undervisningsformer ska inte äga rum parallellt.

Det är naivt att tro att det som skolan normalt genomför ska kunna genomföras i alla delar under en pandemi. Staten kan inte lämna huvudmän och skolor att själva lösa situationen utan måste kliva fram och vara extra tydlig i en krissituation.

Pandemin kräver också utökade lokalytor och mer personal i förskolor, skolor och fritidshem. Det är åtgärder som kostar pengar och som staten måste kompensera verksamheterna för. De ökade kostnaderna kan inte tas av ordinarie budget. Ingen rektor ska behöva mötas av beskedet om att pengarna är slut när smittskyddsåtgärder måste vidtas.

Under pandemin behöver alla hjälpas åt. Lärare och skolledare gör långt mer än så. De utför stordåd i förskolan, fritidshemmet och skolan varje dag. Nu är det dags att också staten ställer upp bakom lärarna.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev