Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Ledarna: Glöm inte ledarskapet när ni föreslår reformer, politiker

Brister i chefers arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar får konsekvenser. Det här är därför våra råd till politiker med ambition att reformera offentlig verksamhet, skriver Ledarnas förbundsordförande Andreas Miller.

Publicerad: 25 november 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ledarnas medlemmar vittnar ofta om nyckfull och kortsiktig politisk styrning, bristande organisatoriska förutsättningar och svåra målkonflikter när den politiska logiken krockar med den professionella, skriver Andreas Miller.

Foto: Pressbild


Ämnen i artikeln:

ChefskapLedareOffentlig sektor

Pandemin har visat på stora brister inom välfärden, brister som behöver åtgärdas. Vi menar att chefernas förutsättningar att bedriva ett gott och effektivt ledarskap måste prioriteras. Om politiska ledare vågar lyfta ledarskapet är mycket vunnet. Tyvärr ser vi det alltför sällan.

Brister i chefers arbetsmiljö och organisatoriska förutsättningar får konsekvenser, inte bara för cheferna själva utan även för medarbetare och därmed också för verksamhetens resultat. Låt oss ge två exempel på chefers roll och betydelse:

1. Hanteringen av coronapandemin. Coronakommissionen nämner chefer som vågat fatta egna beslut och ta egna initiativ som en särskild framgångsfaktor för att hantera pandemin inom vården och omsorgen. ”De avdelningar som hade ett bra ledarskap innan pandemin har klarat sig bäst under pandemin. De som inte hade det så bra har havererat totalt.”

2. Utveckling inom vård och omsorg. Myndigheten Vårdanalys konstaterade tidigare i år att chefers ledarskap är en viktig nyckel till verksamhetens utveckling. Det är chefer som har ett formellt ansvar för verksamheterna. Samtidigt har de komplexa uppdrag och slits mellan administrativt arbete, att leda medarbetarna och att få tid över till verksamhetsutveckling. Ofta saknas tillräckliga stödfunktioner och de arbetar under hård ekonomisk press. Precis som i Ledarnas undersökningar finner Vårdanalys att förutsättningarna för chefer i kvinnodominerad vård och omsorg är sämre än för chefer i manligt dominerade verksamheter i kommunerna.

Ledarna får ofta vittnesmål från medlemmar om nyckfull och kortsiktig politisk styrning, bristande organisatoriska förutsättningar och svåra målkonflikter när den politiska logiken krockar med den professionella.

Det här är våra råd till politiker med ambition att reformera offentlig verksamhet:

Ta med chefsperspektivet och tänk implementering vid ritbordet. Anpassa förslaget till verkligheten och se till att tidsplanen kan förankras bland cheferna.

Ge chefer rätt förutsättningar med balans mellan krav och resurser. Anpassa medarbetargruppernas storlek och säkerställ att chefen har tillgång till rätt stödresurser.

Säkerställ kontinuerlig kompetensutveckling för chefer. Arbetsgivarna bör ta ansvar för att tid och resurser avsätts till ledarskapsutbildning, men än viktigare är att chefernas organisatoriska förutsättningar gör det möjligt att överföra kunskapen och insikterna från utbildning till praktiskt arbete.

Den verksamhet som medborgarna möter är inte den som politikerna pratar om utan den som de anställda i verksamheterna har förutsättningar att leverera. Ett politiskt förändringsarbete kommer aldrig att fungera i praktiken om inte cheferna får rätt förutsättningar.

Andreas Miller
Förbundsordförande Ledarna

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev