onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt snusförnuftet råda: Släpp snuset fritt i EU

WHO:s siffror visar att över 300 000 liv skulle kunna räddas inom EU varje år om tobakskonsumtionen i unionen överensstämde med den svenska. Därför är det glädjande att det tycks finns en ökad vilja bland våra blivande Europaparlamentariker att aktivt verka för att släppa snuset fritt i EU, skriver Snuskommissionen.

Publicerad: 23 maj 2019, 13:23

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Vi lovar att fortsatt vara en nagel i ögat på våra EU-parlamentariker i syfte att följa frågan från ord till handling, skriver Snuskommissionen.” Foto: #103629, Colourbox / Nils Jakobsson, Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

EU-direktivWHOTobakFolkhälsa

Svenska EU-parlamentariker har tagit ställning för e-cigaretterna som en inom unionen godkänd rökavvänjningsprodukt. För det svenska snuset har man däremot, med undantag för moderaternas Christoffer Fjellner, inte lyft ett finger.

Vi finner det märkligt eftersom snuset är en hälsomässigt mycket mer utforskad produkt än e-cigaretterna. Dessutom visar WHO:s siffror att över 300 000 liv skulle kunna räddas inom EU varje år om tobakskonsumtionen i unionen överensstämde med den svenska. Vi konsumerar tobak i ungefär lika stor utsträckning, men vi snusar mer och röker mindre.

Omröstningen i EU skedde genom handuppräckning. Partigrupperna EPP, ALDE och ECR röstade igenom förslaget. Där ingår alla ledamöter från Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet. Inga svenska ledamöter i dessa grupper reserverade sig. Alla var således för godkännandet av e-cigaretter på den EU-marknad där snuset är förbjudet.

Till valet nu på söndag är dessa politiker ersatta med nya kandidater. Vi har därför ställt frågan till dem om de avser att agera för ett slopande av snusförbudet inom EU. Frågan löd: Kommer ni att verka för att det svenska snuset ska godkännas för försäljning inom EU vid förhandlingarna av det kommande Tobaksproduktsdirektivet?

Socialdemokraternas hållning i frågan är mycket konstruktiv. EU-parlamentskandidaten Johan Danielsson:  ”När det gäller exportförbudet delar jag uppfattningen att det är det orimligt med ett ensidigt förbud av svensktillverkat snus medan regelverket tillåter frihandel med alla övriga tobaksprodukter. Jag tror att man skulle kunna driva på för en möjlighet för de länder som vill tillåta snus att göra det. Med andra ord att du ändrar lagstiftningen så att ett det blir upp till varje enskilt EU-land att avgöra om man vill häva förbudet eller inte."

Bland de partier som aktivt stöttat e-cigaretterna är moderaternas Tomas Tobé tydlig i sina ambitioner: ”Vi vill upphäva exportförbudet som gäller för svenskt snus”. Kristdemokraterna är inte sämre: ”Ja. Vi är principiellt emot att särbehandla produkter inom EU, speciellt om de är mindre hälsoskadliga än alternativen, och kommer verka för en förändring”.

Centern och Fredrick Federley säger också att de ämnar jobba i den riktningen - om frågan blir aktuell. Från liberalerna har det hittills varit tyst.

Svaret från Sverigedemokraternas förstanamn Peter Lundgren är också ett entydigt ja, med tillägget – ”jag är själv snusare”.

Miljöpartiet agerar konsekvent, Carl Schlyter var som MP-parlamentariker den främste motståndaren mot tobaksdirektivet som godkände e-cigaretterna. Nu svarar Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren: ”…vi avser ur ett folkhälsoperspektiv inte verka för att snuset ska godkännas för försäljning inom övriga EU”.

Vänsterpartiets kandidat Ana Süssner Rubin beklagar att hon på grund av arbetsbelastningen inte hunnit med denna frågeställning.

Snuskommissionen publicerar inför valet en skrift om historik och rättsläge kring EU och snuset: ”En dosa snusförnuft – Det svenska snusets intåg i Bryssel”.

Vi rekommenderar våra blivande EU-parlamentariker att läsa den och önskar dem alla lycka i sina viktiga värv. Vi tolkar svaren på våra frågeställningar (fullständig lista på frågor och svar presenteras på Snuskommissionen.se) som att det i dag finns en ökad vilja att aktivt verka för att släppa snuset fritt i EU – för folkhälsans skull. Det välkomnar vi, samtidigt som vi lovar att fortsatt vara en nagel i ögat på våra EU-parlamentariker i syfte att följa frågan från ord till handling.

Anders Milton, ordförande Snuskommissionen

Kinna Bellander, ledamot Snuskommissionen

Karl Fagerström, ledamot Snuskommissionen

Göran Johnsson, ledamot Snuskommissionen

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev