onsdag22 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt regionerna ansvara för bredbandsstödet

Tillgång till bredband är viktigt för invånarnas möjligheter att leva och arbeta samt för företagens utveckling, och frågan är för viktig för att bollas mellan olika instanser. Det anser företrädare för sex regioner i Mellansverige som vill att kopplingen mellan bredbandsutbyggnad och det regionala utvecklingsansvaret stärks.

Publicerad: 1 juli 2019, 06:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Bredband till alla är avgörande för att kommuner och regioner ska kunna bibehålla och utveckla dagens servicenivå.

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

RegionerBredband till hela landet?BredbandRegionalpolitik

Vi kan se att bredbandsutbyggnaden har mattats av det senaste året, vilket är oroväckande. Den kommersiella utbyggnaden av bredband ser ut att närma sig sin gräns och investeringarna från den privata sektorn minskar. Det är även tydligt att trådlösa tekniker enbart kommer vara ett komplement för att lösa den resterande utbyggnaden.

Bredbandstillgången är en av de viktigaste frågorna för en sammanhållen utveckling i våra regioner, både i tätorterna och på landsbygden. Våra vardagar blir allt mer uppkopplade och kraven på tillgängligt bredband är en förutsättning för att kunna bo och verka i våra län. Offentlig verksamhet som till exempel vård och omsorg blir allt mer beroende av fungerande uppkoppling. Sannolikt har våra invånare och företagare på landsbygden allra störst behov av tillgängligt och robust bredband, eftersom de har längst avstånd till offentlig och kommersiell service.  

Dagens regioner ansvarar för att koordinera bredbandsutbyggnaden – ett uppdrag som har funnits sedan 2015 och som med små medel gett staten möjlighet att effektivt samordna och få god information om regionala förutsättningar. Regionerna ansvarar även för annan infrastruktur genom att till exempel att upprätta planer för regional transportinfrastruktur. Bredbandsfrågan skulle lämpligen kunna ha inslag av ett liknande arbetssätt. Det vore därför naturligt att regionerna fick ett bredare ansvar också för bredband.

En annan faktor som väger tungt är det regionala utvecklingsansvar som gäller från och med 1 januari i år – en reform som ska göra det enklare att växa och utvecklas efter lokala förutsättningar och behov. Även om bredbandsfrågorna till viss del har lämnats över från staten till regionerna, så fattas det fortfarande beslut av andra myndigheter inom områden som vi anser hanteras bäst av politik regionalt. 

Bredband till alla och digitala tjänster inom offentlig sektor är avgörande för att kommuner och regioner ska kunna bibehålla och utveckla dagens servicenivå. Den efterfrågestyrda utbyggnaden vi haft i Sverige har varit fruktsam, men fungerar inte hela vägen. Offentlig sektors behov av att invånarna är uppkopplade kommer att öka i takt med en ökad digitalisering av samhället. 

Ett framtida stöd ska vara nytänkande och inte exkludera några aktörer. Regionerna har i sitt grunduppdrag naturligt goda kontakter med kommuner, kommunala bolag, privata operatörer, departement och myndigheter – kontakter och relationer som är avgörande för den fortsatta utbyggnaden. 

Vi anser att regionerna har de bästa förutsättningarna för att i bred samverkan engagera fler aktörer att på lika villkor arbeta med bredbandsutbyggnaden för alla våra invånare och företagare.

Staten har nu möjligheten att reda upp den regionala röran i bredbandsfrågan. Låt oss regioner ansvara för framtida bredbandsstöd.

Nina Höijer, regionråd (S), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, Region Örebro

Irén Lejegren, regionråd (S), ordförande Regionala tillväxtnämnden, Region Örebro

Stina Höök, regionråd (M), ordförande regionala utvecklingsnämnden, Region Värmland

Julie Tran, regionråd (C), ordförande Trafik och samhällsplaneringsnämnden, Region Östergötland

Monica Johansson, regionråd (S), regionstyrelsens ordförande, Region Sörmland

Björn-Owe Björk, regionråd (KD), regionstyrelsens vice ordförande, Region Uppsala

Denise Norström, regionråd (S), regionstyrelsens ordförande, Region Västmanland

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev