Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt oss ta ansvar för totalförsvarets drivmedel

Nackas sak är vår! Låt oss vara goda grannar och ta hand totalförsvarets drivsmedelslagring som idag bedrivs i Nacka, skriver Västerås, Gävles och Norrköpings kommunstyrelseordförande.

Publicerad: 14 mars 2018, 13:12

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.


Ämnen i artikeln:

Krisberedskap

På senare tid har medierna rapporterat om hur beredskapslagring av drivmedel hindrar Nacka kommun från att bygga bostäder. På mark som kommunen äger och vill bebygga med bostäder, står en mängd stora bränslecisterner, som Nacka kommun inte längre vill hysa. Drivmedlet hanteras av ett kanadensiskt-ägt bolag, och behövs i dagsläget för totalförsvarets drivmedelsförsörjning i regionen. Bostadsbyggandet är å sin sida en del av ett omfattande stadsutvecklingsprojekt, för att möta den kraftiga inflyttningen till Storstockholm och den kommande utbyggnaden av tunnelbanan, till bland annat Nacka. Därmed ställs regionens intressen av krisberedskap emot det stora behovet av bostäder och stadsutveckling.

Som snabbt växande grannkommuner är det naturligt för oss i Västerås, Gävle och Norrköping att se Nackas sak som vår i denna intressekonflikt. Vi har alla växande befolkningar och även vi förstår vikten av att långsiktigt behöva trygga bostadsförsörjning och utveckla våra stadsområden. Lika viktigt är det såklart att det i regionen finns infrastruktur- och logistiklösningar som, även i tider av kris, kan möta samhällets behov.

Vissa hävdar att det saknas lämpliga alternativ till att hålla kvar totalförsvarets beredskapslagring av drivmedel på Sicklaön i Nacka, vid inloppet till centrala Stockholm. Vi delar inte den bilden. I våra kommuner bygger vi ut och moderniserar vår egen hamnkapacitet i stor omfattning. Då är det också självklart för oss att ställa dessa resurser till brett förfogande för regionen.

Nyligen fick Länsstyrelsen i Stockholms län ett regeringsuppdrag att utreda hur totalförsvarets förmåga till beredskapslagring av drivmedel i regionen ska kunna säkerställas på bästa sätt. Vi hoppas att Länsstyrelsen ska vara mån om att se att vi vill och kan ta ansvar för en robust och långsiktig struktur, för hela regionen och dess närområde.

Med våra strategiskt placerade och moderna hamnar, är vi övertygade om att vi tillsammans kan utgöra en helhetslösning för hela Mälardalsregionen med omnejd. Vår kapacitet omfattar såväl dagliga behov som försörjning i ett krisläge. Den befintliga transportinfrastrukturen vi gemensamt representerar är tillräcklig för att vi ska kunna ta detta ansvar på ett säkert och miljömässigt hållbart sätt.

Över hälften av Sveriges totala BNP skapas i och omkring Mälardalsregionen. För att regionen på bästa sätt ska kunna fortsätta att vara en motor för både utveckling och tillväxt så krävs givetvis bästa möjliga förutsättningar för den regionala utvecklingen. När regionens intressen av samhällsnyttig infrastruktur ställs emot behovet av bostäder och stadsutveckling gynnas det ingen alls. Ta istället tillvara de möjligheter till helhetslösningar som vår rika Mälardalsregion faktiskt kan erbjuda. Vi bidrar gärna! Låt oss ta gemensamt ansvar för den drivsmedelslagrig som idag bedrivs i Nacka.

Anders Teljebäck, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Västerås (S)

Patrik Stenvard, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Gävle (M)

Lars Stjernkvist, kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande i Norrköping (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

Krisberedskap

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev