Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt Nackas modell bli nya Arbetsförmedlingens förebild

Nacka kommun har meddelat arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) att vi önskar bli pilotkommun i arbetet med Arbetsförmedlingens reformering. Vi vill vara med och utveckla framtidens arbetsmarknadsinsatser och dela med oss av den erfarenhet av matchande och rustande insatser via kundval som sedan 2010 finns i kommunen.

Publicerad: 22 januari 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Se vårt existerande kundvalssystem som en resurs och ta tillvara ett decennium av kunskap, skriver Nackas ledning till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Foto: Ninni Andersson, Regeringskansliet


Ämnen i artikeln:

ArbetsförmedlingenLOVArbetslöshetArbetsförmedlingen reformeras

Arbetsförmedlingens framtid lämnar fortfarande många frågetecken och strax innan jul meddelades att reformeringen inte helt ska utgå från Lagen om valfrihet, LOV.

Vi har som kommun ett starkt intresse av att påskynda etableringen på arbetsmarknaden. En tredjedel av det ekonomiska bistånd som vi betalar ut beror på att personen är arbetslös och att Arbetsförmedlingens insatser inte är tillräckliga, därför gör vi stora insatser för att människor ska komma i jobb. Cirka 1 100 personer deltar i insatser som 24 olika aktörer erbjuder till en kostnad för kommunen på över 40 miljoner kronor. Därför följer vi frågan noga och tycker oss se att det januaripartierna vill införa på många sätt redan är implementerat i Nacka. Vi har sedan 2010 ett kundvalssystem som är baserat på auktorisation, där fristående aktörer stöttar arbetssökande att komma i arbete och det kan vi snabbt skala upp.

Vi vänder oss nu till arbetsmarknadsministern med uppmaningen: Låt inte god erfarenhet gå förlorad, utan se vårt existerande kundvalssystem som en resurs och ta tillvara ett decennium av kunskap. Låt Nacka kommun bli en kompletterande pilotkommun i arbetet framåt.

Vi har valt att lyfta fram tre exempel där Nacka kan bidra:

Likvärdig service i hela landet – hela landet har dock inte likvärdiga behov.

Innan jul fick Arbetsförmedlingen ett nytt regleringsbrev som gav i uppdrag att säkerställa likvärdig service och närvaro i hela landet. Att bygga ett system som utgår ifrån att Sveriges olika orter står inför samma utmaningar vore olyckligt. Låt i stället förutsättningarna styra och anpassa systemen därefter.

Av de 32 kommuner som utsetts till pilotkommuner saknas viktiga perspektiv som är unika för storstadsregionerna, de perspektiven vill vi i Nacka hjälpa till att ta tillvara i utveckling av det nya reformerade systemet.

Reformeringen riskerar att bli onödigt dyr – övergripande styrning krävs.

Alla reformer riskerar att bli onödigt dyra, då brist på värdefull erfarenhet saknas. Nacka vill bidra med alternativa lösningar där staten delegerar både strategiskt och operativt ansvar för arbetsmarknadsbedömningar och insatser till kommunerna och/eller tar över kostnaderna för försörjningsstödet. Vi tror att vi kommer att kunna påvisa hur kostnadseffektiviteten optimeras genom övergripande ekonomistyrning och starkare incitament för effektivitet.

Därför föreslår vi att Nacka kommun endast ersätts med motsvarande 90 procent av det anslag som staten avsätter för etableringsinsatser och arbetsmarknadspolitiska insatser.

Kundval i det reformerade systemet – ett alternativ till LOV.

I det reformerade systemet ska de upphandlingsformer som är mest ändamålsenliga användas, med hänsyn till lokala förutsättningar. Kundval baserat på auktorisation är en sedan länge etablerad och väl beprövad modell med många fördelar. Det borde vara intressant att pröva och utvärdera i det kommande arbetet med reformen av Arbetsförmedlingen.

Vi förväntar oss en positiv respons av arbetsmarknadsministern. Om den nödvändiga och angelägna reformeringen av Arbetsförmedlingen ska lyckas så fordras fler perspektiv än de som lyfts fram hittills.

Lena Dahlstedt, stadsdirektör Nacka kommun

Mats Gerdau, kommunstyrelsens ordförande (M) Nacka kommun

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev