onsdag8 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt Karlstad bli Sveriges andra säkerhetscentrum

Karlstad vill bidra till att stärka Sveriges beredskap och har mycket bra förutsättningar. Vi har i dag en stark position som nationellt kunskapscentrum inom samhällssäkerhet och vill fortsätta den utvecklingen, skriver företrädare för M, S och C i Karlstad kommun.

Publicerad: 28 november 2019, 11:05

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Både Karlstads universitet och Försvarshögskolan har väsentlig kompetens inom försvar och säkerhet.

Foto: Roland Magnusson/Mostphotos


Ämnen i artikeln:

SäkerhetKrisberedskapForskningSamhällsskydd

Som huvudstad är Stockholm i flera avseenden ett särskilt intressant mål för krafter som vill påverka, skada eller angripa Sverige. Vid ett väpnat angrepp, större terrorattack eller liknande riktad mot landets huvudstad behöver myndigheter med viktiga uppdrag inom försvar, civil beredskap och cybersäkerhet ha redundans och omedelbart kunna agera.

Det moderna samhällets sårbarhet gör det än viktigare än tidigare att ha kapabel och pålitlig reservkapacitet för centrala samhällsfunktioner som exempelvis hantering av och samordning vid allvarliga kriser.

Detta behöver finnas utspritt över hela landet i form av det ansvar som åligger kommuner, landsting, länsstyrelser och enskilda myndigheter. Men vi tror också att det är klokt att förstärka ett eller ett par särskilda säkerhetskluster i landet. Här ser vi att Karlstad har kapacitet och bör stärkas som ett andra säkerhetscentrum.

Karlstads långa och i allra högsta grad levande tradition av försvars- och säkerhetsfrågor gör staden till en lämplig plats för ett andra myndigheter och etableringar inom området. Redan i dag finns en stark kompetens och bra början till ett samlat kluster för samhällsskydd och säkerhet i Karlstad och Värmland. Flera myndigheter inom säkerhetsområdet har verksamhet i regionen; Rekryteringsmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Försvarshögskolan och Elsäkerhetsverket.

Just nu utreds frågan om en ny myndighet för psykologiskt försvar på uppdrag av Justitiedepartementet (Dir: 2018:80). Vi ser gärna att en sådan myndighet placeras i Karlstad. Karlstad har akademisk kompetens som är väsentlig i sammanhanget – både på Karlstads universitet och Försvarshögskolan. Högaktuellt i sammanhanget forskningsprojektet ”Informationspåverkan, sårbarheter och motåtgärder”, som ska undersöka hur Sveriges strategiska narrativ och den svenska demokratin påverkas av rysk informationspåverkan och i vilka miljöer finns det särskild risk för att tilltro till myndigheter, media, forskning och politiker skadas av informationspåverkan. Även Karlstads universitet har decennier av forskning inom området psykologiskt försvar.

Regeringen har också gett Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Säkerhetspolisen i uppdrag att göra förberedelser för att kunna skapa ett nationellt cybersäkerhetscenter under 2020. Här kan Karlstad vara en kompetensnod. Inom Datavetenskapen på Karlstads universitet finns excellent forskning inom cybersäkerhet med internationell anknytning.

Karlstad vill bidra med sin kompetens till gagn för hela Sverige och vi föreslår att:

■ En ny myndighet för psykologiskt försvar placeras i Karlstad.
■ Karlstad blir kompetensnod för ett nytt nationellt cybersäkerhetscenter.
■ MSB:s ledning flyttar till huvudsätet i Karlstad och fler delar av verksamheten som i dag finns i Stockholm.
■ Försvarshögskolans nya Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet utökar sin verksamhet i Karlstad.
■ Karlstads flygplats kan ta en del av transporterna till MSB:s katastrofförråd i Kristinehamn och EU:s centralförråd.
■ Civilbefälhavaren för Militärregion Väst placeras i Karlstad.

I Karlstad finns kompetens med lång erfarenhet från arbete inom försvarsmakten, näringslivet eller närliggande myndigheter. Goda förutsättningar finns för kompetensutbyte och växeltjänstgöring mellan de olika myndigheterna. Vi har kapaciteten att bidra till att stärka nationens beredskap!

Per-Samuel Nisser, kommunstyrelsens ordförande (M)

Linda Larsson, kommunstyrelsens vice ordförande (S)

Frida Pettersson, kommunstyrelsens andre vice ordförande (C)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev