måndag27 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt inte pris gå före kvalitet i offentlig upphandling

Med mindre fokus på lägsta pris, mindre tidskrävande formalia och färre men relevanta krav i offentliga upphandlingar skulle fler företag kunna bidra till samhällsutvecklingen. Upphandlande myndigheter måste dessutom jobba aktivt med uppföljning och kontroll av kvaliteten i leveransen. Det visar en ny rapport från Almega, skriver organisationens Andreas Åström och Ulrica Dyrke.

Publicerad: 9 mars 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Den enskilt viktigaste orsaken till att välja bort den offentliga marknaden är ett starkt fokus på lägsta pris i upphandlingarna,” skriver Andreas Åström och Ulrica Dyrke. Foto: Almega


Ämnen i artikeln:

KvalitetAlmega

Den offentliga sektorn i Sverige står inför stora utmaningar. Behoven av offentlig service växer i takt med att vi lever längre och blir allt fler. Samtidigt ökar medborgarnas krav på kvalitet i offentlig verksamhet. De offentliga verksamheterna måste bli kostnadseffektiva. Och här har de offentliga upphandlingarna en avgörande roll.

De offentliga upphandlingarnas betydelse för svensk samhällsekonomi är stor. Värdet av de upphandlingspliktiga inköpen uppgick 2018 till 782 miljarder kronor, vilket motsvarar omkring 80 000 kronor per invånare. Med så stora summor i potten är det ytterst angeläget att de offentliga upphandlingarna skapar maximal samhällsnytta.

Det mest kostnadseffektiva alternativet hittas rimligtvis genom att jämföra så många olika anbud som möjligt. Dessvärre avstår många leverantörer från att delta i offentliga upphandlingar. Av Almegas rapport Så ser tjänsteföretagen på offentlig upphandling, som bygger på en undersökning besvarad av 1 564 tjänsteföretag, framgår att många tjänsteföretag avstår trots att offentlig sektor är en naturlig kund.

Den enskilt viktigaste orsaken till att välja bort den offentliga marknaden är ett starkt fokus på lägsta pris i upphandlingarna. Även bland de företag som deltar i upphandlingar drar sig en majoritet från att lägga anbud i upphandlingar med stort prisfokus. Dessvärre visar statistiken att pris numera är den vanligaste tilldelningsgrunden i annonserade upphandlingar. Om utvecklingen fortsätter kommer allt fler tjänsteföretag att avstå och de som lämnar den offentliga marknaden först kommer sannolikt vara de som månar om en hög kvalitet i leveransen, men finner detta omöjligt med stark prispress. I slutänden riskerar detta att hämma svensk innovationskraft och hålla tillbaka en hållbar samhällsutveckling.

Av rapporten framgår också att en majoritet av företagen som deltar i upphandlingar anser att det i stor utsträckning ställs irrelevanta krav. Detta är problematiskt. Kravställandet har stor betydelse både för att inköpen ska möta myndigheternas behov och för att företagen ska kunna lägga anbud som möjliggör kvalitativ leverans. Det är viktigt att de krav som ställs är relevanta. Det är också betydelsefullt hur villkoren i avtalen utformas. Dessa behöver vara balanserade mellan den upphandlande parten och leverantören. Därför är det viktigt att myndigheter inför en upphandling för en dialog med marknaden. Detta skulle dessutom minska risken för att upphandlingar överklagas.

För att upphandlande myndigheter ska kunna säkerställa kvaliteten i leveranserna samt att leverantören lever upp till kraven behöver uppföljningar göras under kontraktstiden. Av rapporten framgår dock att åsikterna går isär om huruvida uppföljningar ens görs och även om kontroller sker på ett sätt som säkrar kvaliteten i leveransen. Anledningen är sannolikt att det stora antalet upphandlande enheter har kommit olika långt med sitt uppföljningsarbete. Målsättningen måste dock vara att alla offentliga organisationer aktivt ska arbeta med uppföljning av upphandlade kontrakt. Detta skulle även öka utsikterna för offentlig sektor att uppfattas som en intressant affärspartner av leverantörerna.

Almega vill utveckla den offentliga upphandlingen tillsammans med såväl upphandlande myndigheter som leverantörer. Tjänsteföretagen kan bidra till att utveckla de offentliga tjänsterna, till nytta för samhället och medborgarna. Försvåra inte detta genom ett stort prisfokus, irrelevanta krav eller onödigt tidskrävande formalia.

Andreas Åström, näringspolitisk chef, Almega

Ulrica Dyrke, upphandlingsexpert, Almega

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

KvalitetAlmega

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev