tisdag28 mars

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Låt inte framtiden dikteras av vindkraftindustrins behov, kommuner”

Motståndet mot vindkraft rymmer så mycket mer än att den tar plats i landskapet. Det handlar om frihet att leva i den miljö vi valt att leva i replikerar företrädare för föreningarna Färingtofta Norra och Svenskt Landskapsskydd.

Publicerad: 13 september 2021, 09:19

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Svensk Vindenergi vill uppträda som frälsare i den energiomställning som landet står inför,” skriver debattörerna.

Foto: Nils Jakobsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

KommunerVindkraftKlimatarbetetElproduktionEnergi

Miljöargumenten för vindkraft får allt svårare att hävda sig. I takt med att det lokala motståndet mot vindkraft växer, manifesterat när ansökningar görs om etablering, syns fler och fler kommentarer i press/radio/tv som konstaterar att vindkraft förlorar stöd på landsbygden. Detta motstånd viftas bort av Svensk Vindenergis vd Daniel Badman, i en debattartikel i DS, med påståenden om ”myter och överdrifter om påverkan på miljön”. Vilka dessa är vill han inte berätta. I stället skriver han att det ”kort kan sägas att vindkraften är det kraftslag som har minst miljöpåverkan sammantaget”. I brist på fakta som han inte vill redovisa, väljer han att tiga och släta över med en floskel.

LÄS OCKSÅ: ”Kommunerna är nyckelaktörer för att industrin ska förses med grön el”
LÄS OCKSÅ SLUTREPLIKEN: ”Vindkraften kan och ska byggas hållbart”

Badmans kortfattade argumentation om miljöpåverkan är inte trovärdig. Han tycks heller inte förstå att motståndet rymmer så mycket mer än att ”vindkraften tar plats i landskapet” som han skriver. Det handlar om frihet att leva i den miljö vi valt att leva i. 

Vad är ett gott liv, hur ser det goda samhället ut, hur väljer vi att förhålla oss till naturen? Sådana frågor sopas i dag under mattan men de var högaktuella för några årtionden sedan när en annan miljödebatt rasade. Då handlade det om vattenkraften och om de fyra sista stora älvarna skulle exploateras. Den slutade med politiska beslut som förhindrade ytterligare utbyggnad. 

Hit men inte längre! är en bra sammanfattning av den grund som då skapades i synen på ytterligare utbyggnad av vattenkraft och som fortfarande har ett solitt stöd både politiskt och hos allmänheten. Ingen seriös miljö/klimatpolitiker skulle i dag ens komma på tanken att föreslå en utbyggnad av de fyra orörda norrlandsälvarna.  

Svensk industri och transportväsen behöver stora mängder el och vindkraft är det kraftslag som som har bäst förutsättningar att möta behoven påstår Badman. Därför är han beredd att offra miljön och landsbygden ska betala. Om behovet av stora mängder ytterligare elproduktion behöver vi inte tvista om, men Badman har grundligt fel när han påstår att mer vindkraft är lösningen. 

En enig expertis från Svenska Kraftnät, energimarknadsinspektionen och de stora energiföretagen Eon och Uniper har gjort klart att vi nu står nära en situation där elsystemet inte längre klarar att upprätthålla stabilitet när ett fel eller effektbrist inträffar och det gör det alltid, litet eller stort, förr eller senare. Det som krävs i dessa lägen är mera planerbar/reglerbar el och då duger inte vindkraft. Den saknar det som på fackspråk kallas systemstödjande egenskaper och mer vindkraft kommer därför att förvärra läget.

Svensk Vindenergi vill uppträda som frälsare i den energiomställning som landet står inför. Badman gillar det förslag till förändring av det kommunala vetot som nu är på remiss och han uppmanar i förtäckta ordalag Sveriges kommuner att stödja det. Han målar upp en lycklig kommunal framtid med skattebidrag från vindkraftutbyggnaden och ”en växande lokal industri med nya jobb och ökade skatteintäkter”. 

Vi unnar gärna landets kommuner både ekonomiskt välstånd och en blomstrande arbetsmarknad men det finns skäl påpeka att Svensk Vindenergi representerar bara sina egna medlemmar (sammanlagt cirka 110 stycken) vilkas främsta intresse är att bygga vindkraft, inget annat. Om förändringen av det kommunala vetot blir lag kommer den framtid som Badman beskriver att bli en framtid på vindkraftindustrins villkor.

Bengt Halén
Ordförande Färingtofta Norra, ideell förening

Martin Degerman
Ordförande Föreningen Svenskt Landskapsskydd  

Einar Fjellman
Färingtofta Norra, ideell förening

Henrik Wachtmeister
Föreningen Svenskt Landskapsskydd  

Klas Lundius
Färingtofta Norra, ideell förening 

 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev