Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Låt inte blöjdomen bli en katastrof för förskolan

”Blöjdomen” riskerar att leda till sänkt kvalitet i barnomsorgen. Situationen kan bli särskilt katastrofal för fristående förskolor. Kommunerna måste nu fatta beslut om att öka bidraget till förskolorna med den merkostnad som blöjorna innebär, skriver Mimmi von Troll, vd FSO.

Publicerad: 21 januari 2020, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

För enskilda barnfamiljer är kostnaden för blöjor inte så stor, det blir den däremot för förskolorna, skriver Mimmi von Troil

Foto: Colourbox


Ämnen i artikeln:

FörskolaSKR

Är det rimligt att samhället ska subventionera alla kostnader för barn i förskolan? Frågan kan tyckas vara hårt dragen, men faktum är att den är högst relevant efter den uppmärksammade kammarrättsdom som nyligen slog fast att blöjor ska ingå i förskoleavgiften.

För en enskild familj är den månatliga kostnaden för blöjor inte så stor, och denna utgift varar ju inte mer än i ett eller ett par år. För en förskola med 20, 40 eller fler barn talar vi däremot om hundratusentals kronor varje år, för många kommuner handlar det om mångmiljonbelopp. Vi kunde nyligen läsa om att kostnaden för blöjor motsvarar fyra heltidstjänster i den kommunala förskolan i Karlskrona.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver i en analys att kammarrättsdomen inte är prejudicerande och pekar på att Värmdö kommun tillhandahöll blöjor, vilket den fristående förskolan som kommunen hotade med vite inte gjorde. Kostnaden för blöjor ingick i det bidrag den fristående förskolan fick från kommunen.

SKR bedömer att det är möjligt att övriga kammarrätter skulle kunna komma fram till andra avgöranden. FSO delar den slutsatsen. SKR pekar även på att praxis varierar när det gäller om blöjor ingår i förskoleavgiften och anser att varje kommun även fortsatt har rätt att avgöra detta.

Men domen kan innebära att kommunerna inom befintliga budgetar nu ska hantera en oförutsedd mångmiljonutgift. Om inte kommunerna väljer att skjuta till extramedel kan detta leda till att de tvingas dra ned på kvaliteten i förskolan. Situationen med stora barngrupper och brist på utbildade pedagoger riskerar på grund av ”blöjdomen” att bli avsevärt mycket värre.

För fristående förskolor kan situationen bli än mer bekymmersam. Skollagens krav på lika villkor innebär att kommunerna senast den 31 december 2019 ska ha beslutat om bidragen till de fristående förskolorna. Bidraget ska baseras på kommunens budgeterade kostnader för den egna verksamheten. Eftersom få kommuner verkar ha tagit hänsyn till kammarrättsdomen i sina internbudgetar innebär det att de flesta av de fristående förskolorna har erhållit bidragsbeslut som inte inkluderar de ökade kostnader som tillhandahållandet av blöjor innebär.

Dagens lagstiftning gör det möjligt för en kommun att skjuta ett underskott framför sig i upp till tre år. Först när kommunen avskriver ett underskott är de skyldiga att kompensera de fristående förskolorna för att de har fått för lågt bidrag. Den kommunala ekonomin är hårt ansträngd och många av FSO:s medlemmar har fått se bidragssänkningar när de har läst bidragsbeslutet från kommunen. Fristående förskolor ska också betala en tillsynsavgift för ägar- och ledningsprövning, något som inte drabbar de kommunala förskolorna.

En övervägande del av Sveriges fristående förskolor är små och idéburna, föräldra- eller personalkooperativ eller verksamheter som drivs av stiftelser eller organisationer som sätter verksamheten före vinstutdelning. Eftersom verksamheten och barnen är i fokus samlar de inte kapital på hög utan återinvesterar det lilla överskott de eventuellt gör.

Marginalerna är små, men trots detta levererar de en förskoleverksamhet som håller hög kvalitet, med låg personalomsättning, lägre sjukskrivningstal än kommunerna och generellt sett högre nöjdhet från föräldrarnas sida. Mycket av detta kan förklaras av att verksamheterna är små och att både förälder och personal har stor möjlighet att påverka.

Det är för denna grupp som kammarrättens dom kan få katastrofala konsekvenser om inte kommunerna tar aktiva beslut att öka bidraget med den merkostnad som ”blöjdomen” innebär.

FSO är nationell branschorganisation för fristående idéburna förskolor, skolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sverige.

Mimmi von Troil, vd FSO

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

FörskolaSKR

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev