söndag28 maj

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Lärarutbildningen reformeras för en bättre skola

Vi vet att det är i skolan vi lägger grunden för ett starkt samhälle, det kräver fler kunniga och kompetenta lärare och en bättre lärarutbildning. Nu inleder vi en reformering av lärarutbildningen, skriver ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans (S).

Publicerad: 2 december 2019, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Nyckeln till en jämlik kunskapsskola är fler kunniga lärare och fler anställda i skolan som kan avlasta lärarna och stötta eleverna i klassrummet.” Foto: Børge Sandnes, Colourbox / Kristian Pohl


Ämnen i artikeln:

LärarutbildningJanuariavtaletLärarbristLärareElever

Nyckeln till en jämlik kunskapsskola är fler kunniga lärare och fler anställda i skolan som kan avlasta lärarna och stötta eleverna i klassrummet. Bristen på lärare en högt prioriterad fråga för regeringen. Sverige behöver fler kunniga och kompetenta lärare, så eleverna lär sig mer.

En nyckelfråga för att möta lärarbristen och stärka svensk skola är lärarutbildningen. För länge har lärarutbildningen varit en politisk stridsfråga, samtidigt som svensk skola behöver långsiktiga förutsättningar. Nu har vi skapat ett brett samarbete i mitten av svensk politik. Det skapar möjlighet för breda reformer för svensk skola som kan hålla över tid.

I den sakpolitiska överenskommelsen mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet de gröna är vi eniga om att lärarutbildningen ska reformeras. Nu verkställer vi punkten genom att två utredare fått i uppdrag att biträda Utbildningsdepartementet i att ta fram förslag på åtgärder för ökad kvalitet i lärarutbildningen, samt åtgärder för att underlätta för fler att bli lärare. De ska bland annat föreslå hur kopplingen mellan teori och praktik kan stärkas och hur fokus på metodiken kan öka. Så att lärarna blir mer förberedda på att axla sitt viktiga pedagogiska ledarskap i skolan.

Det ingår även i uppdraget att föreslå hur längden för kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) kan kortas ner och studietakten höjas. Utredarna ska också föreslå hur möjligheterna att jobba på en skola och studera till lärare parallellt kan förbättras. Alla dessa punkter är viktiga för att stärka utbildningen och få fler lärare.

Arbetet med att reformera lärarutbildningen kommer komplettera en rad insatser som redan pågår för att öka kvaliteten i lärarutbildningarna och få fler lärare och som nu förstärks genom höstbudgeten. Det handlar bland annat om att fortsätta med övningsskolor där man arbetar metodiskt med studenternas verksamhetsförlagda utbildning, resurser till arbetsintegrerad lärarutbildning som ger människor möjlighet att kombinera studier till lärare med att jobba i skolan. Samt stöd till att skapa fler flexibla utbildningsvägar, för att underlätta för fler att kunna bli behöriga lärare.

Dessutom bygger regeringen ut lärarutbildningarna med nya resurser. Lärarutbildning i hela landet är nödvändig på grund av den stora lärarbrist vi ser. Utbyggnaden har varit möjlig eftersom fler studenter än tidigare har sökt till lärarutbildningarna. Totalt innebär utbyggnaderna av förskollärar- och lärarutbildningarna som regeringen inledde år 2015 och 2017 tillförsel av resurser motsvarande mer än 10 000 utbildningsplatser. Det är en omfattande utbyggnad.

I höstbudgeten föreslår vi för detta cirka 108 miljoner kronor för utbyggnad år 2020, och från 2021 tillförs 162 miljoner kronor. Utöver det satsar regeringen på sommarkurser som gör det möjligt för lärarstudenter att snabbare läsa in en lärarutbildning.

Arbetet för en bättre lärarutbildning lägger grunden för fler kunniga lärare i skolan, höjda kunskapsresultat och ökad studiero. Det är på sikt avgörande för ett starkare samhälle.

Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S)

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev