måndag5 juni

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Lärarförbunden: Ge professionsprogrammet rätt utformning, Ekström

Efter flera års väntan finns äntligen ett förslag från regeringen som syftar till att införa ett så kallat professionsprogram för lärare. Men tyvärr är regeringen på väg att missa en historisk möjlighet att bygga upp ett program med rätt utformning. Med vissa justeringar kan dock professionsprogrammet bli något riktigt bra för svensk skola, skriver Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet.

Publicerad: 29 november 2021, 04:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Det finns en risk att professionsprogrammet både tappar kraft och legitimitet om det får en dålig start, skriver Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet, Linda Broström, Izabelle Nordfjell


Ämnen i artikeln:

LärarförbundetLärarnas RiksförbundKompetensutvecklingLärare

Tanken med professionsprogram är att skapa en systematisk och kontinuerlig kompetensutveckling och ett stegvis erkännande av förvärvad yrkesskicklighet under hela lärarkarriären. Det är på sätt och vis ofattbart att det inte redan i dag finns ett system som möjliggör för lärare att fortsätta utvecklas, pröva erfarenheter, fördjupa sin kompetens eller specialisera sig. Ett yrke som går ut på att få andra att utvecklas och lära nytt borde ha de bästa förutsättningarna för de yrkesverksammas lärande och utveckling.

Regeringens remissförslag är därför ett betydelsefullt steg i rätt riktning och innehåller viktiga förslag på skärpta skrivningar i skollagen om lärares rätt till kompetensutveckling och fortbildning. Men på några viktiga punkter hamnar regeringen tyvärr fel. De meriteringssteg som finns i förslaget kommer i praktiken bara omfatta en mindre andel av professionen och lärares beprövade erfarenhet erkänns inte i programmet. 

Det ”sista” meriteringssteget, som kräver forskarexamen, kommer i praktiken bli mycket svårt att uppnå för vissa lärarkategorier. Vidare kommer det för många lärare framstå som orättvist att obehöriga utan svensk lärarlegitimation ska kunna konkurrera om tid och resurser inom professionsprogrammet. Det är också av största vikt att lärarna själva ges ett avgörande inflytande i programmet för att professionsprogrammet ska få den legitimitet som krävs.

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har tre förslag för att förverkliga professionsprogrammets potential:

Professionsprogrammet ska endast omfatta utbildade och legitimerade lärare. På så vis kan programmet bidra till ökade incitament att läsa en lärarutbildning och därmed till läraryrkets attraktivitet. Kompetensutveckling för obehöriga måste hanteras för sig, liksom olika former av kortsiktig politiskt motiverad reformimplementering som inte utgår från lärarnas egenidentifierade behov. 

Tillför fler meriteringssteg. Fler meriteringssteg behöver tillföras för att stärka möjligheterna till kontinuerlig utveckling i yrket för alla lärare. Det är viktigt för programmets legitimitet. Steget erfaren lärare bör införas för de som varit yrkesverksamma i cirka fyra år och steget särskilt meriterad lärare bör bli möjligt att uppnå via en master - eller en speciallärarexamen eller dokumenterad erfarenhet och yrkesskicklighet utan krav på omfattande akademiska studier. Steget lektor bör vara den ”sista” nivån i meriteringskedjan, omfatta lärare som genomgått en relevant forskarutbildning och ersätta det föreslagna steget särskilt meriterad lärare.

Ge lärarna det avgörande inflytandet över professionsprogrammet. För att säkra legitimiteten för programmet bör det föreslagna ”Rådet för professioner i skolväsendet ”på sikt omvandlas till ett självständigt organ, med rätt att utfärda bindande föreskrifter om meriteringskriterier och möjlighet att upphandla kompetensutveckling/fortbildning. Organet kan fortsatt ha Skolverket som värdmyndighet men behöver större autonomi och mer personella och ekonomiska muskler för att kunna bidra till att lärarprofessionen tar kommandot över sin egen professionsutveckling. 

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet uppmanar nu Anna Ekström och regeringen att göra de nödvändiga justeringar som krävs. En dålig start innebär att professionsprogrammet riskerar att tappa kraft och legitimitet. 

Regeringens förslag har stor potential, att med några justeringar, bli något riktigt bra för Sveriges lärare och, i förlängningen, för Sveriges elever. 

Åsa Fahlén
Ordförande Lärarnas Riksförbund 

Johanna Jaara Åstrand
Ordförande Lärarförbundet 

 

 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev