fredag3 februari

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lärarbristen i fritidshem är högst verklig”

Att prata om att ”så kallad annan personal” ska kunna ansvara för undervisningen i fritidshem skorrar falskt, skriver Johanna Jaara Åstrand och Åsa Fahlén i en replik.

Publicerad: 2 december 2022, 10:00

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet, och Åsa Fahlén, förbundsordförande för Lärarnas Riksförbund.

Foto: Per Myrehed, Elisabeth Ohlson Wallin


Ämnen i artikeln:

FritidshemLärarnas RiksförbundLärarförbundet

I en tid då politiker tycks tävla om vem som kan säga ”tidiga insatser” flest gånger är det förvånansvärt sällan som fritidshemmen lyfts. Vi hoppas därför att betänkandet Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid (SOU 2022:61) ska generera mer uppmärksamhet än vad som kanske kan befaras.

Argumentationen kring kompetensförsörjningsfrågan som läggs fram i Dagens Samhälle 29 november gör oss dock förvånade. En ”hopplöshetens retorik” riskerar enligt debattörerna att skapa ett ensidigt fokus på lärarbrist. Ska det tolkas som att problem inte ska adresseras bara därför att de är allvarliga? Lärarbristen i fritidshem är högst verklig – och enorm. Läsåret 2020/2021 var inte ens hälften av dem som var anställda i fritidshem legitimerade lärare med behörighet att undervisa i just fritidshem. På 29 procent av de fristående fritidshemmen saknades personal med pedagogisk högskoleexamen helt.

LÄS MER: ”Vi föreslår allmänt fritidshem för barn upp till 9 år” 

Tack vare landets alla engagerade och kreativa lärare i fritidshem kan fritidshemmen erbjuda ett rikt innehåll med god kvalitet. Här byggs gemenskap, tilltro till den egna förmågan och förankring i demokratiska värderingar. Det är ingen långsiktigt hållbar strategi att låta en så viktig framtidsverksamhet vila på eldsjälar, eller på lärares förmåga att trolla med knäna.

Betänkandet som nu har presenterats är gediget, och vi är de första att välkomna de förslag om ett allmänt och avgiftsfritt fritidshem som läggs fram. Utredningen sätter fingret på att de barn som i dag inte får delta i fritidshemmens verksamhet ofta är samma barn som hade haft mest att vinna på att få göra det. Hos barn till arbetslösa eller långtidssjukskrivna är behovet av en meningsfull fritid och ett lustfyllt lärande stort. Vad utredningen föreslår är ett sätt att förändra regelverket för att möta dessa barns mänskliga rättigheter.

På många punkter är utredningen ett viktigt steg på vägen, men det måste bli verkstad av orden. I det ingår att förslagen behöver backas upp av rejäla, långsiktiga satsningar som ger fritidshemmen de resurser som krävs för att de ska kunna leva upp till läroplanens mål. För att fler barn ska få tillgång till utvecklingen och lärandet i fritidshemmen behöver det inte bara vara attraktivt att utbilda sig till lärare i fritidshem – det behöver också finnas förutsättningar för att lärare ska vilja stanna kvar där. Inte minst handlar det om att såväl huvudmännen som regeringen måste vidta åtgärder för att minska elevgruppernas storlek och om att de behöriga kollegorna måste bli fler.

Förutsättningarna för landets fritidshem är i dag långt ifrån likvärdiga, och i detta är lärarbristen en viktig beståndsdel. Retoriken om att synliggöra annan utbildad personal känns igen, men kan aldrig vara en lösning. Att acceptera lärarbristen trollar varken bort själva bristen eller barns och elevers behov av att mötas av legitimerade och behöriga lärare. Den enda väg vi kan gå är satsningar som gör yrket mer attraktivt. Utredningen har flera relevanta förslag på hur detta kan åstadkommas, men att samtidigt prata om att ”så kallad annan personal” ska kunna ansvara för undervisningen skorrar falskt.

Vår uppmaning till regeringen och huvudmännen är att ta till sig de många förslag i utredningen som stärker fritidshemmen i den viktiga samhällsfunktion de har – och att backa upp dessa förslag med resurstillskott och andra åtgärder som på allvar angriper lärarbristen.

Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet

Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas riksförbund

Följ debatten:

1. ”Vi föreslår allmänt fritidshem för barn upp till 9 år” 

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev