måndag25 september

Kontakt

Annonsera

E-tidning

Sök

Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

”Lämna besked om ökade statsbidrag till kommunerna”

Det är inte realistiskt att kommunerna själva ska bära de enorma kostnadsökningarna om vi ska säkra välfärden, skriver Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Publicerad: 5 september 2023, 03:30

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.


Ämnen i artikeln:

SocialdemokraternaBudgetBudgetförhandling

Det är välkänt att det ekonomiska läget i landets kommuner är väldigt ansträngt, med stora prognostiserade underskott de närmaste åren. Kommunsektorn, som också ansvarar för stora delar av den välfärd som människor tar del av, har drabbats mycket hårt av bland annat hög inflation, snabbt stigande räntor och höga priser.

Nu krävs ekonomiskt ansvarstagande och tydliga prioriteringar, samtidigt som det inte är realistiskt att kommunerna själva ska bära de enorma kostnadsökningarna om vi ska säkra välfärden.

LÄS MER: Större miljardtapp än väntat för regionerna: ”Kan bli kraftiga neddragningar”

På många håll runt om i landet, inte minst i Stockholm, råder stor bostadsbrist. Det är något som drabbar människor hårt, samtidigt som det hämmar utveckling och tillväxt. Järfälla är en kommun som under de senaste åren tagit ett stort ansvar för tillväxt och utveckling som sträcker sig långt utanför vår kommungräns. I och med Stockholmsöverenskommelsen har Järfälla åtagit sig att bygga 14 000 nya bostäder i utbyte mot att tunnelbanan förlängs till kommundelen Barkarby. Det är ett samhällsbygge som genererar förutsättningar för utveckling av Stockholmsregionen och i förlängningen hela landet.

Osäkerheten och känsligheten är särskilt stor i tillväxtkommuner som Järfälla. Det ekonomiska läget gör att bostadspriserna faller och produktionskostnaderna ökar. En stor del av de planerade bostadsprojekten pausas med följdeffekter som att intäkterna från markförsäljningar skjuts fram i tid. Samtidigt har kommunen stora kostnader för utbyggnad av samhällsfastigheter och infrastruktur som vägar, vatten, avlopp och avfallshantering. Även om svängningar i ekonomin finns med i den långsiktiga planen så får det konsekvenser på kort sikt för vår välfärd.

Vi arbetar nu hårt i Järfälla, precis som resten av kommunsverige, för att ta vårt ekonomiska ansvar. Det handlar om att vi ser över våra kostnader, riktlinjer och rutiner för att värna verksamheter. Men även om vi agerar inom våra ramar kommer det att krävas stöd från staten för att inte välfärdens verksamheter ska bli lidande och utvecklingen stanna av.

Att göra stora nedskärningar i välfärden är kortsiktigt och rent ut sagt dumt. Välfärden är vårt mest effektiva politiska verktyg för att skapa jämlikhet – det handlar om likvärdig utbildning, drägliga arbetsvillkor och omsorg efter behov – och när den får stå tillbaka är det tryggheten i människors vardag som blir lidande.

Kommunstyrelsen i Järfälla skickade i juni en hemställan till regeringen att snarast möjligt komma med besked om ökade generella statsbidrag till kommunerna. Att istället, som regeringen hittills har gjort, prioritera skattesänkningar för dem med allra högst inkomster är dåligt för landets medborgare.

Det har inte kommit några besked om statsbidrag för att underlätta den rådande situationen. Det är även oroväckande att regeringen inte tar initiativ till politisk dialog. När bostadsministern exempelvis var på besök i Järfälla kommun under våren så uteblev initiativ till möte med oss i den politiska ledningen, trots den rådande krisen och trots att Järfälla står för landets just nu största stadsutvecklingsprojekt. Det har inte heller kommit några andra inbjudningar från Rosenbad – det är minst sagt anmärkningsvärt.

Att döma av regeringens politik och ministrarnas agerande verkar ambitionen vara att utvecklingen av Sverige ska stanna av, att bostadsbristen ska utvidgas och att revorna i välfärden ska växa. Det är ingenting som jag kan ställa upp på, och jag begär att regeringen omgående lämnar besked om ökade statsbidrag till kommunerna.

Eva Ullberg (S)
Kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev