Få hela storyn
Starta din prenumeration

Prenumerera

Debatt

Läkare: SKR måste sluta slösa med vårdpersonalens tid!

Vårdpersonal tvingas manuellt kopiera över uppgifter från regionala till nationella it-system. Det tar tid och kostar stora summor. Det skulle redan i dag gå att automatisera detta arbete. Men SKR vill hellre vänta på sjösättningen av deras egen nationella it-plattform, skriver flera läkare.

Publicerad: 6 september 2021, 03:15

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

”Mer än en halv miljon operationer utförs per år och vid varje tillfälle fyller läkare eller sjuksköterskor i data till något kirurgiskt kvalitetsregister under 10–15 minuter”, skriver debattörerna.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån


Ämnen i artikeln:

ItRegionerVårdkvalitet

Pandemin har ökat operationsköerna. Nu är det fokus på att ta hand om sjuka och skadade patienter. Men många utanför vården har svårt att föreställa sig hur mycket onödigt administrativt dubbelarbete som stjäl tid från patientarbetet. Regionerna är it-mässiga öar och det saknas kopplingar till nationella system. I dag ägnar vårdpersonal mycket arbetstid åt att manuellt kopiera över uppgifter från regionala till nationella it-system, till exempel vid registrering i kvalitetsregister.

LÄS OCKSÅ REPLIKEN: SKR: Det finns redan en nationell plattform för automatiserad överföring  
LÄS OCKSÅ SLUTREPLIKEN: Läkare: Det bästa får inte bli det godas fiende, SKR

Internationellt har Sverige mycket goda medicinska resultat och en anledning är våra nationella kvalitetsregister. De är världsunika och har bidragit till att förbättra behandlingsresultaten bland annat vid stroke, hjärtinfarkt och ledproteskirurgi. Det finns ett 30-tal nationella kvalitetsregister för kirurgiska ingrepp, till exempel för bråck, ledproteser och handkirurgi, men all registrering sker i dag manuellt. Ett undantag är Svenskt perioperativt register (Spor) där registercentrat Uppsala Clinical Research Center (UCR) skapat en it-lösning för daglig överföring av data från alla sjukhus, i alla regioner. 

LÄS OCKSÅ: Välfärdskommissionen: It-krånglet i välfärden ska minska

Vid varje operation i Sverige överförs drygt hundra uppgifter till Spor, registrerade i den lokala operationsjournalen enligt en standardmall som tagits fram multiprofessionellt på operationsavdelningarna i nationell samverkan. Spor och Handkirurgiskt kvalitetsregister (Hakir) har de senaste fem åren försökt få Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att låta vårdgivarna skicka ett urval av data till Hakir via UCR:s it-koppling – data som i dag fylls i manuellt. Denna lösning kan sedan kopieras av övriga kirurgiska register. Svaret från SKR har dock fortsatt varit att man måste avvakta deras lösning för en nationell it-plattform. I dag, flera år senare, finns ingen information när en sådan lösning kan finnas på plats.

Spors system har funnits i drift sedan 2014, det uppfyller alla juridiska krav och fungerar vid alla operationsenheter. Systemet kan ge data för kvalitets- och produktionsuppföljning och forskning. Det kan även producera underlag till myndigheter, till exempel Coronakommissionen, Socialstyrelsen och SKR. 

LÄS OCKSÅ: Emma Wange: Att minska it-krånglet är lättare sagt än gjort 

Mer än en halv miljon operationer utförs per år och vid varje tillfälle fyller läkare eller sjuksköterskor i data till något kirurgiskt kvalitetsregister under 10–15 minuter. Det motsvarar en lönekostnad på upp emot 100 miljoner kronor per år. Att låta Hakir och övriga register få tillgång till Spors lösning skulle kosta mindre än fem miljoner. En investering skulle alltså vara återbetald på några veckor. 

Pandemin utökade intensivvården med resurser från operationsverksamheterna. En fantastisk insats, till stora delar driven från golvet. Det räddade många liv och gav andra en värdig död. Nu väntar tiotusentals människor på operationer. Alla måste nu hjälpas åt att optimera vårdens processer och frigöra resurser.

I väntan på att SKR:s it-lösning finns på plats, önskar vi att man godkänner att först Hakir och sedan övriga kirurgiska register får använda Spor/UCR:s it-integrationslösning. När SKR:s plattform fungerar nationellt för kvalitetsregister bör man använda den då den troligen kommer att innehålla fler och mer utvecklingsbara funktioner. Då har Spors lösning redan betalat av sig många gånger om. 

SKR – låt inte det bästa bli det godas fiende! Tiden går…

Marianne Arner, Registerhållare Hakir, professor i handkirurgi, överläkare handkirurgiska kliniken, Södersjukhuset, Stockholm.

Bengt Cederlund, Registerhållare i Spor, överläkare VO anestesi, Södertälje sjukhus. 

Gunnar Enlund, Biträdande registerhållare i Spor, överläkare AnOpIva, Akademiska sjukhuset Uppsala.

Olle Svensson, Professor emeritus, ortopedi, Institutionen för kirurgi och peroperativ vetenskap, Umeå universitet.

Det här är opinionsmaterial

Åsikterna som uttrycks här står skribenten/skribenterna för.

Ämnen i artikeln:

ItRegionerVårdkvalitet

Dela artikeln:

Nyhetsbreven som ger dig bäst koll på samhället

Välj nyhetsbrev